Ako správne vytvoriť životopis a motivačný list.

Životopis je prostriedkom prvého kontaktu medzi firmou ponúkajúca pracovnú pozíciu a uchádzačom. Prvý dojem je veľmi dôležitý. Ako ho správne napísať sa dočítate aj na www.pozripracu.sk alebo tu nájdete množstvo pracovných ponúk.

Životopis čiže CV (z latinského Curriculum Vitae), je stručný prehľad vášho vzdelania a profesionálnej praxe. Správne napísaný životopis je polovica úspechu pri hľadaní práce. Na základe tejto vizitky si o vás a vašich skúsenostiach urobí zamestnávateľ prvý dojem, predstavu a rozhodne sa, či vás pozve na osobný pohovor.

Je potrebné zostaviť CV tak, aby na prvý pohľad zaujalo. Informácie v ňom majú byť pravdivé a váš životopis by mal obsahovať nevyhnutné základné fakty a informácie.

Prečítajte si pozorne niekoľkokrát požiadavky na nového zamestnanca uverejnené v pracovnej ponuke a majte ich pri písaní životopisu na pamäti. Nesnažte sa vyjadrovať príliš zložito, ale hlavne zrozumiteľne a vecne.

Je veľmi dôležité vytvoriť životopis dobre štruktúrovaný ak tomu slúži tzv vzory životopisu, vďaka ktorým bude váš životopis prehľadný a personálne agent , resp. zamestnávateľ sa v ňom bude ľahko a rýchlo orientovať.

Čo by mal životopis obsahovať?

Kontaktné údaje

Meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresa – vždy uveďte adresu trvalého bydliska. Ak žiadate o prácu v inom meste, uvádzajte tiež adresu prechodného bydliska.

Telefón – uveďte telefónne číslo, na ktorom budete zastihnuteľný
e-mailová adresa – dôležitý údaj (v žiadnom prípade neuvádzajte pracovný e-mail).

Vzdelanie – Údaje o vzdelaní i kariéry začnite od konca (doktorandské štúdium, vysoká škola, stredná škola). Uvádzajte časové údaje – od kedy do kedy ste študovali, názov a sídlo školy, kde ste študovali, odbor, spôsob ukončenia školy (štátna skúška, maturitná skúška, atp.). Základnú školu neuvádzajte, lebo jej absolvovanie sa považuje za samozrejmosť.

Ďalšie vzdelávanie a kurzy. Ide o všetky rekvalifikácie, absolvované kurzy, tréningy a podobne. Opäť uvádzate časové údaje od kedy do kedy, presný názov kurzu či rekvalifikácie, názov vzdelávacej ustanovizne, miesto školenia.

Pracovné skúsenosti. Opäť začnite od konca. Zamestnávateľa totiž obyčajne zaujíma najmä stav od súčasnosti niekoľko rokov dozadu. Najviac priestoru venujte poslednému zamestnaniu. Zamestnávateľov zaujímajú viac súčasné skúsenosti než znalosti získané počas vašich pracovných začiatkov. Ak ste počas štúdia absolvovali študijný pobyt, pracovali pri štúdiu, určite to v životopise uveďte.Je potrebné uviesť, odkedy dokedy trvalo zamestnanie, názov zamestnávateľa, miesto, názov pozície. Je názov pozície dosť všeobecný a zamestnávateľ nemusí presne predstaviť, aké boli vaše povinnosti. Preto uveďte i stručnú náplň práce – okruh pracovných úloh, kompetencie, aké najdôležitejšie projekty ste riadili.Ak ste v jednej firme pracovali na viacerých pracovných pozíciách, uveďte najskôr firmu a pod ňu pracovné pozície v chronologickom poradí od poslednej pozície po prvú. V tejto časti sa uvádza i materská dovolenka, respektíve evidencia na úrade práce. Ak ste sa na úrade práce evidovali kratšie ako pol roka, tento fakt nemusíte na ňom uvádzať.

Jazykové znalosti – Dôležité je uviesť, aký jazyk ovládate a na akej úrovni. Je vhodné uviesť stupeň znalosti daného jazyka: pasívne, slovom a písmom, aktívna komunikácia, odborná terminológia, prekladateľská úroveň, materinský jazyk a pod

Ďalšie schopnosti a zručnosti – V tejto sekcii sa uvádzajú údaje týkajúce sa nasledujúcich oblastí: Vodičský preukaz – skupina, ovládanie PC – uveďte všetky PC programy, ktoré ovládate, is príslušnou úrovňou (základná znalosť, užívateľská znalosť, administrátorské úroveň). Ekonomické znalosti – ak ovládate účtovníctvo či vedenie pokladnice, personalistiku, uveďte to v tejto časti.

Záujmy – Vaše záujmy napovedajú veľa o vašej povahe. Nebojte sa viac rozpísať Vaše obľúbené aktivity.

Referencie – Je užitočné, ak môžete uviesť kontakt na osoby, ktoré o vás môžu podať referencie. Niektorí zamestnávatelia to doslova vyžadujú. Ak môžete vyplniť túto rubriku, je to bod pre vás.

Užitočné tipy

Dbajte na estetickú úpravu.

Životopis napíšte prehľadne, tak aby ste zabezpečili rýchle čítanie a orientáciu v ňom.

Maximálna dĺžka životopisu sú tri listy. Ak je rozsah vášho životopisu väčší (napríklad preto, že ste absolvovali 15 školení), údaje presuňte do príloh alebo vyberte tie najzaujímavejšie vzhľadom na výberové konanie.

Životopis posielajte e-mailom, používajte formáty, ktoré nespôsobia problémy pri otváraní (. Doc,. Pdf, atp.).

Ak pripájate fotografiu, mala by byť v pravom hornom rohu. Obyčajne sa posielajú fotografie rozmerov zhodných s fotografiami na občiansky preukaz či pas. Nie je vhodné posielať fotografie z osláv či spoločenských podujatí.

Ako dobre napísať motivačný list?

Motivačný list je Vašou prvou možnosťou urobiť dobrý dojem na budúceho zamestnávateľa. Motivačný list a životopis sa dopĺňajú tak, aby Vaša žiadosť vynikla medzi desiatkami iných záujemcov o pohovor.

Najzávažnejšie chyba, ktorej sa uchádzači dopúšťajú je prostá poznámka oznamujúce “v prílohe nájdete môj životopis”, nahrádzajúci celý motivačný list. Životopis je svojou povahou vždy krátky, avšak motivačný list by mal ukázať ucelený obraz žiadateľa, vyjadriť jeho komunikačné zručnosti a záujem o dané zamestnanie.

Motivačný list dáva Vašej žiadosti osobný nádych, ktorý životopis ako taký postráda. Ak nebude Váš motivačný list dostatočne presvedčivý, je veľmi nepravdepodobné, že sa Vaším životopisom bude niekto zaoberať.

Všeobecné odporúčania pri písaní motivačného listu sa pokúsime zhrnúť do nasledujúcich tipov a rád:

Než začnete sa písaním listu, venujte čas získania informácií o spoločnosti a pozícii, o ktorú usilujete. Buďte vnímaví voči firemnému tónu a hodnotám. To umožní Vášmu listu hovoriť jazykom personálneho manažéra.

Nepresahujte dĺžku jednej stránky A4.

Motivačný list musí byť zameraný na jednu konkrétnu pozíciu daného zamestnávateľa a nie na všetky miesta, ktoré Vás zaujímajú.

Pri písaní listu odpovedzte na otázku “Prečo by sme mali venovať čas a prostriedky práve na stretnutie s Vami?”

Nezabúdajte, že posielate svoj “hlas”. Píšte tak, ako hovoríte, používajte svoje vlastné slová.

Neodbiehajte od témy a vyhnite sa falošným klišé. Používajte aktívne slovesá a vyhnite sa trpnému rodu.

Píšte jasne, stručne a k téme. Zamestnávateľ to ocení.

Prispôsobte svoj list tak, aby adresát vedel, že to nie je len jedna z mnohých náhodne odoslaných žiadostí.

Využite automatickej kontroly pravopisu a následne svoj motivačný list niekoľkokrát pozorne prekontrolujte. Počítač je len stroj a nezachytí všetky chyby.

Vytlačte list na rovnaký druh papiera ako Váš životopis.

Ak posielate motivačný list e-mailom, najprv ho zašlite sami sebe a niekomu z priateľov, nech viete, či má stále správnu formu a neskončí v nevyžiadanej pošte.

Related Post