Partner spoločnosti DC Concept opäť uspel v prestížnej súťaži

Podruhýkrát sa zúčastnila vplyvnej súťaže a znovu zabodovala – aj tak je možné zhrnúť úspěchy firmy Melzer, spol. s r.o., ktorá v tomto roku vyhrala kategóriu Najlepšia prípadová štúdia roku v oblasti priemyslu ČR v rámci celoštátnej súťaže dodávateľov softvéru. Túto súťaž každoročne usporadúva časopis CIO Business World. Melzer je dlhoročným Gold partnerom společnosti DC Concept.

Prípadová štúdia s názvom Menej problémov, jako sme čakali vznikala v Kovohutiach Příbram nástupnická, a.s., ktoré sa zaoberajú výkupom a recykláciou kovov. Pôvodne využívané aplikácie nepodporovali automatickú výmenu informácií. Až QI zastrešilo všetky údaje do jedného systému, a prepojilo jednotlivé divízie a ich procesy v aktuálnom čase.„Celkovo je možné hodnotiť implementáciu, od vypracovania štúdie vykonateľnosti až po zavedenie systému do prevádzky, výrazne pozitívne,“ povedal finančný riaditeľ Kovohutí Ing. Jan Moudrý. QI prinieslo společnosti zvýšenú podporu při organizácii a riadení výrobných procesov, ale aj posilu v oblasti riadenia kvality. Ďalej úspešne prepojilo všetky údaje zošpecializovanými aplikáciami, zvýšilo podporu operatívneho riadenia procesov a v neposlednom rade zefektivnilo prácu manažmentu.

V rovnakej súťaži firma suverénne zvíťazila aj vlani s prípadovou štúdiou. Podnikový informačný systém QI, správna voľba pre Tokoz v kategórii Prípadová štúdia roku 2013. QI pomohlo Tokozu, a. s., ušetřit viac ako sedem miliónov korún: nahradilo totiž osem rôznych informačních systémov, ktoré neboli prepojené, a eliminovalo tak chyby.

http://blog.qi.cz/

Related Post