Nájdite cestu vpred v personalistike

Nájdite  cestu vpred

 

V dnešnej komplikovanej dobe právnych prekážok, nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily je nutné hľadať optimálne riešenia, ktoré sú cieľavedome pripravené na akúkoľvek zmenu.

Podnikateľskej sfére sú kladené nové a nové požiadavky z hľadiska práva a legislatívy. Kvalitná personálna a konzultačná agentúra vám pomôže jednoduchšie sa zorientovať, ale najmä predísť mnohým nechceným komplikáciám.

Čo poskytuje personálna agentúra

 

V oblasti personálnych služieb vám môže TRIGON Consulting s.r.o. poskytnúť univerzálne služby, ktoré vedú k úspechu a spokojnosti klienta.

Spoločnosť poskytuje zamestnávateľom celý rad služieb. Okrem výberu a hodnotenia pracovníkov, ktorí sú kompatibilný s požiadavkami klienta, poskytuje tiež  budovanie úspešných tímov.

Na základe potrieb vám spoločnosť úspešne vybuduje úplne nový team spĺňajúci náročné kritéria, alebo zhodnotí potrebu obmeny resp. rozšírenia teamu.  V celom procese budete priebežne informovaný a súčasťou poskytovaných služieb je komplexné poradenstvo.

Skúsenosti kvalitnej personálnej agentúry

 

Mnohé spoločnosti hľadajú možnosti expanzie, alebo naopak optimalizácie personálnych zdrojov. Na základe našich dlhoročných skúseností vám pomôžeme vybrať optimálny stav, aby vyhovoval vaším potrebám a vy ste sa mohli zameriavať na svoje hlavné činnosti. Nájdeme pre vás vhodných pracovníkov, ktorí ľahko pochopia firemnú kultúru a budú plne spĺňať predstavy moderného zamestnanca.

Related Post