METRO Cash & Carry SR a MAKRO Cash & Carry ČR majú od 1. apríla 2014 nového generálneho riaditeľa. Stal sa ním súčasný operačný riaditeľ Guillaume Chêne.

Guillaume Chêne začal pracovať pre METRO Cash & Carry v septembri 2005 a to na pozícii operačného riaditeľa v tréningu, kde riadil špecifické prevádzkové projekty v MAKRO Cash & Carry ČR. V júni 2006 bol vymenovaný za regionálneho operačného manažéra pre METRO Cash & Carry Rusko. Pozíciu operačného riaditeľa a člena predstavenstva pre METRO Cash & Carry SR a MAKRO Cash & Carry ČR vykonával od októbra 2009.

„Guillauma Chêne, ktorý bol od októbra 2009 mojim kolegom v Predstavenstve a zásadným spôsobom prispel k prechodu na viackanálový obchodný model, ktorý reaguje na potreby našich zákazníkov z radu podnikateľov, je zárukou, že naša vedúca pozícia na trhu v B2B sektore sa bude trvalo posilňovať,“ uvádza Axel Hluchy, ktorý prechádza od 1. apríla na pozíciu generálneho riaditeľa METRO Cash & Carry Nemecko.

Related Post