Metoda portfoliového obchodování GeWorko

V nedavné minulosti společnosti NetTradeX a IFC Markets společně oznámily zahájení unikátního produktu – Metoda kompozitního obchodování GeWorko, která umožňuje vytvořit personální kompozitní instrumenty (PCI) na základě obchodně analytické platformy NetTradeX.

Ale jaké jsou výhody kompozitního přístupu pro účastníky trhu? Je to velmi jednoduché – absolutní flexibita, všestrannost a jednoduchost použití. Tyto principy se odrážejí ve vytvoření kompozitních instrumentů, analýzy a obchodování.

Metoda portfoliového obchodování GeWorko Vám umožní plně vyjádřit vynalézavost a pohotovost, aplikovat znalosti o finančních trzích a cítit se jako tvůrce vlastního finančního produktu.
• Vytvořte jedinečné vlastní instrumenty, jejichž variace je omezena jenom Vaší představivostí: portfolia akcií, měnových indexů, globálních fondových indexů, indexů drahých kovů, globalně diverzifikační portfolia atd., vždyt’ pro vytvoření kompozitních instrumentů jsou k dispozici stovky různých aktiv. Vytvořte nejfantastičtější nebo, naopak, nejkonzervativnější portfolia. Snad budou zárukou Vašeho finančního blahobytu.
• Metoda GeWorko umožňuje vytvořit různá portfolia: z jednodušších zahrnujících pouze dvě aktiva, do opravdu složitých kombinací zahrnujících desítky nebo dokonce stovky instrumentů.
• Absolutní flexibita metody je v tom, že každému aktivu dáváme individuální váhu. Budete moci změnit úměry aktiv v celé struktuře a najít perfektní recept kompozitního instrumentu právě pro sebe.
• Při sestavení portfolia budete moci brát v úvahu jak dlouhé, tak i krátké pozice.
• Jednoduché, pohodlné a intuitivní rozhraní umožní se snadno zorientovat v procesu vytvoření kompozitních instrumentů.

Vytvořením personálního kompozitního instrumentu metodou portfoliového obchodování, budete mít možnost pokračovat v její grafické analýze, která spolu s fundamentálním přístupem umožní hlubší porozumění spojení mezi dvěma soubory aktiv.
• Osvojte si složitost skrytých vzájemných vazeb finančních aktiv a jejich kombinací. Vyhodnot’te jak moc je spojena dynamika dvou různých fondových indexů, porovnejte si dynamiku průmyslových odvětví různých zemí, hledejte rozdíly nebo podobnosti v chování cen kovů, měn, komodit a akcií.
• Definujte a analyzujte okamžiky anomálního chování finančních aktiv, kdy se vybíjejí z obvyklé dynamiky s předpovídáním otočení nebo strukturní změny na trhu.
• Používejte instrumenty technické analýzy pro předvídání chování vytvořeného instrumentu a jeho komponentu, vždyt’ kombinace aktiv jsou schopny poskytnout značnější signály.
• Projevujte aktiva zobrazující nejlepší retrospektivní výslednost. Porovnáním realizovanou výnosnost dvou nebo několika aktiv, budete moci předpokládat budoucí dynamiku a vybrat tu, která je nejlepší pro obchodování.
• Definujte kombinace aktiv charakterizující stabilitu chování v době ekonomické nestability. Takové kompozitní instrumenty pomůžou chránit Vaše prostředky proti neočekávaným opakovaným otřesům.
Obchodování na základě kompozitních instrumentů Vám umožní být o krok napřed před účastníky trhu. Jedinečnost a rozmanitost kompozitních instrumentů Vám umožní projevit nové obchodní možnosti a rozvíjet jedinečné obchodní strategie.
• Násobné zvýšení počtu obchodních příležitostí prostřednictvím vytvoření nejrůznějších kompozitních instrumentů Vám umožní vybudovat strategie o kterých jste neměli ani tušení.
• Hledejte příležitosti k přístupu na trh celými kombinacemi aktiv – kompozitní přístup se charakterizuje vyšší stabilitou.
• Optimalizujte a realizujte pravidelné vyvážení vytvořeného portfolia, změnu váhy, doplnění a odstranění aktiva v celé struktuře.
• Vyměňujte portfolia aktiv v rámci koncepce „dobrého a špatného portfolia“. Maximálnímu zisku z obchodování může být dosaženo pokud budete moci najít rostoucí portfolio a otevřít dlouhou pozici, a také klesající portfolio a otevřít krátkou pozici.
• Používejte strategie spreadového obchodování založené na vyhledávání rozdílů v dynamice cen na stejné typy instrumentů, hedge rizika prostřednictvím sestavení portfolií s určitou citlivostí k ekonomickým faktorům.

http://www.ifcmarkets.cz/

Related Post