CRM systém – customer relationship management.

Prečo sa oplatí CRM riešení a prínosy systém CRM – Komplexný pohľad na zákazníkov – jeho obrat, zisk, odoberané položky, saldokonto, platobná morálka, ceny, zmluvy, reklamácie, kontaktné osoby, rokovania, trendy.

Riadenie a evidencia dopytov, rozpracovaných obchodných príležitostí, hodnotenie úspešnosti ponúk, porovnanie s konkurenciou, výťažnosť obchodného potenciálu, zostavovanie výhľadov obchodníkov, firmy. Hromadné riadenie komunikácie so zákazníkmi, kampane, výstavy, sledovanie a meranie odozvy zákazníka a na jeho čiastkové akcie, vznik konkrétnych obchodných príležitostí, vyhodnotenie úspešnosti, meranie ekonomických prínosov.

Najväčšia prekážka pre použitie CRM – Informačný systém ponúka bohatú funkčnosť, rozsah, tiež variabilitu a najväčšou prekážkou je vlastne pre zákazníkov dobrovoľnosť evidencie. Tím špecialistov sa preto zameriava na pomoc užívateľom. Cieľom je motivovať užívateľov systému na vkladanie údajov o komunikácii.
Ako v CRM zjednodušiť a podporiť evidenciu údajov – V Informačnom systéme na kartu zákazníka sú automaticky či pomocou nastavených funkcií zapisované dáta, doklady, ktoré majú vypovedaciu hodnotu – vyžaduje podrobný konkrétneho vyjadrenia danej osoby. Snahou je zjednodušiť postup a minimalizovať počet klávesov, ktoré musí užívateľ použiť. Systém prístupových práv má zaisťujúce zabezpečenie dostupnosti uložených kľúčových informácií iba len oprávneným osobám. Rozsah aj podrobnosť evidencie si môže zvoliť sám zákazník a v priebehu používania systému možno nastavenie meniť.

Karta zákazníka CRM – obsahuje všetky informácie dôležité pre ďalšie riadenie zákazníckych vzťahov ako je: Evidencia dokladov a aktuálnych ekonomických výsledkov, všetky komunikačné údaje, kontaktné osoby, segmentáciu do nezávislých osí a mnoho ďalších.

Výhody CRM – v Informačnom systéme oceníte nesmierny rozsah súvislostí, samozrejme môžete analyzovať, vyhodnocovať alebo použiť ako podmienku pre ďalšie beh procesu.

Tiež skvelý pomocník pre tvorbu reportov – pred spustením reportu možno veľmi sofistikovane zadať, akým kľúčom budú uložené dáta spracované, vyhodnotené a tiež zobrazená. Vďaka tomuto si môžete vytvoriť systém zostáv, ktorý vám uľahčí orientáciu a komunikáciu.

Možnosti systému CRM – aplikácia služba overovania subjektov z obchodného registra, databáz neplatičov alebo subjektov s varovaním. V rámci CRM riešenie môžeme využiť prepojenie medzi digitálnou ústredňou a informačným systémom – bezprostredné zobrazenie karty kontaktu počas telefónneho hovoru a okamžité zachytenie záznamu a úloh z obsahu hovoru.

Cieľom systému CRM – zjednodušovať a uľahčovať všetkým zákazníkom a užívateľom prácu pri vkladaní a vyhľadávanie dát v systéme.

Více na: http://www.qi.sk/moduly/obchod-a-marketing/crm/

Related Post