Asset Management a kúzlo pravidelného investovania

Tento trik je vlastne jednoduchý: vďaka tomu, že za cenné papiere míňate stále rovnako, kúpite ich viac, keď sú lacné. Stratégia je rovnako primitívna ako účinná.

Priemerovanie nákupnej ceny

Kúzlo pravidelného investovania spočíva v priemerovaní nákupnej ceny váženým priemerom podľa počtu nakúpených cenných papierov. Keď investujeme pravidelne rovnakú sumu, automaticky ak cena klesá, nakupujeme viac cenných papierov, a opačne ak cena rastie, nakupujeme menej cenných papierov.

Presne tak by to malo byť. Nakoniec aj v obchode je výhodnejšie nakúpiť viac, keď je tovar v zľave, nie keď sa predáva s vysokohorskou prirážkou. Bohužiaľ, pri investovaní sa ľudia často správajú opačne. Pravidelné investovanie tento problém odbúrava, stačí len disciplinovane nakupovať, nech sa cena hýbe ktorýmkoľvek smerom.

Odborne sa kúzlo pravidelného investovania označuje pojmom cost-average efekt. O čo vlastne ide? Ako priemerovanie nákupnej ceny funguje? Vysvetľuje Asset Management ako partner na investície pre českú klientelu.

Predstavme si ľubovoľný cenný papier — podielový list, akciu … Jeho cena je na počiatku nášho investovania 100 korún. V priebehu času potom cena stúpne na 150 korún, neskôr ale zase spadne na iba 50 korún a nakoniec sa vracia na pôvodnú hodnotu, teda 100 korún. V týchto štyroch momentoch hypotetického vývoja ceny vždy nakupujeme cenné papiere za sumu 3000 korún, celkom teda nakúpime za 12 tisíc korún. Viac na Asset Management a kúzlo pravidelného investovania.

Related Post