Aj povinné zmluvné poistenie si treba vedieť vybrať

povinne_zmluvne_poistenie

Povinné zmluvné poistenie – výraz, s ktorým sa stretol asi každý, kto v minulosti riešil kúpu motorového vozidla. Na trhu je nespočetné množstvo poisťovní, v ktorých si môžete poistenie uzatvoriť. Viete však, na čo všetko treba myslieť a nezabúdať pri jeho výbere?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) sa tiež nazýva aj zákonné poistenie zodpovednosti vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Toto poistenie pokrýva škody na zdraví a náklady, ktoré vznikajú pri usmrtení osôb, škody na majetku súvisiace so zničením, poškodením alebo odcudzením veci ale taktiež náklady na ušlý zisk ako aj finančné náklady, ktoré vyplývajú z právneho zastupovania pri vymáhaní poistného plnenia.

Povinné poistenie pre každého majiteľa motorového vozidla

Toto poistenie musí mať uzatvorené každý, kto vlastní motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách, ako napríklad priemyselné stroje. Držiteľ vozidla, ktorý je zapísaný v technickom preukaze, si môže vybrať v ktorej poisťovni poistenie uzatvorí. Netreba však zabúdať na to, že povinnosť uzavrieť ho začína dňom zápisu vozidla do evidencie motorových vozidiel.

Nielen cena rozhoduje

Zákonné poistenie predstavuje zodpovednosť za škodu pri prevádzke motorového vozidla, a preto sa pri výbere poisťovne chceme rozhodnúť pre to najvýhodnejšie. O jeho kvalite však nerozhoduje len cena, ale do úvahy treba brať aj niekoľko ďalších faktorov, ako napríklad limity poistného krytia pre zákonné poistenie, rozsah asistenčných služieb, služby v súvislosti s likvidáciou poistnej udalosti, bonusy, zľavy, prirážky a obchodné akcie, zvyšovanie prípadne znižovanie poistného za zákonné poistenie alebo aj osobné skúsenosti. A práve v týchto veciach sa môžu jednotlivé ponuky poisťovní podstatne líšiť, preto je dôležité všetky ponuky porovnať a zvážiť ich “pre a proti”.

Poistenie za pár minút

V dnešnom svete internetu a technológií je možnosť uzatvoriť si aj PZP online. Na porovnanie cien existujú rôzne kalkulačky, z ktorých väčšina má možnosť porovnania cien, čím ušetríte nielen čas ale aj peniaze. Celý proces zvyčajne trvá len pár minút. Poistenie vzniká v momente zaplatenia prvého poistného priamo na účet poisťovne, buď využitím platby kreditnou kartou alebo prevodom cez internet banking.

Related Post