Stačí vedieť rátať do štyroch a viete, že poukážky na OZE sa vyplatia

Väčšinu ľudí stresuje, ak sa majú rozhodnúť o veciach, ktorým nerozumejú. Takou sú pre mnohých aj obnoviteľné zdroje energie (OZE) a najčastejšie z nich využívané slnečné kolektory. Na druhej strane by ľudia neradi premeškali príležitosť získať poukážky na OZE. Veď v tomto roku budú k dispozícii už iba v prvom polroku. Napríklad o príspevky na solárne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu sa bude možné uchádzať 17. apríla 2018. K dispozícii budú poukážky v hodnote 2 350 000 eur.  Do konca júna potom budú vyhlásené ešte dve kolá pre zariadenia na výrobu tepla.

Do konca februára 2018 bolo preplatených 11 891 poukážok v celkovej hodnote viac ako 26,4 miliónov eur. V súčasnosti SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia OZE v domácnostiach.

Ako teda postupovať, aby sa človek nepopálil?

Treba sa obrátiť na odborníkov. Jednotkou na slovenskom trhu a najväčším výrobcom slnečných kolektorov od roku 1992 je THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. Riaditeľ tejto firmy Alfréd Gottas radí: ,,Program Zelená domácnostiam, ktorý beží už dva roky prostredníctvom SIEA, prideľuje v jednotlivých kolách poukážky pre zákazníkov na podporu využitia OZE v domácnostiach. Zákazníci si môžu vybrať iba z registrovaných zariadení, ktoré sú uvedené v zozname SIEA a už tým je garantované, že tieto zariadenia spĺňajú požadované štandardy. Pre informáciu, na výber je v zozname viac ako 300 typov registrovaných slnečných kolektorov a len samotný THERMO|SOLAR ich ponúka na výber 11. Na zákazníkovi je teda skôr voľba vhodnej montážnej organizácie. My poskytujeme záujemcom o naše kolektory kontakty na vhodné firmy z ich regiónu, čím sa šetria náklady na dopravu a zákazník si môže pozrieť referenčné inštalácie blízko svojho bydliska a prípadne sa informovať skorších zákazníkov o spokojnosti s montážou i samotným systémom.“

DSCN5771

Dodáva, že nie je nutné, aby zákazník poznal všetky parametre a detaily solárnych systémov už pri uvažovaní o ich inštalácii. Na to má odborníkov, aby mu poradili. Pre rozhodnutie, či slnečné kolektory áno alebo nie, je najdôležitejší faktor, či ich využije. Z ekonomického hľadiska má totiž istotu, že sa mu počas najbližších 30 rokov správne dimenzovaná investícia určite vráti v ušetrených platbách za energie. Navyše až 50% dotácia zo SIEA skráti čas návratnosti systému až na polovicu, čo je v ideálnych prípadoch 6÷8 rokov.

,,Ak teda uvažujete o slnečných kolektoroch, pre prvotné rozhodovanie potrebujete vedieť, že na ohrev teplej vody v rodinnom dome sú vhodné 2 slnečné kolektory pre 1-2 osoby a 3 kolektory pre 4-5 osôb, zásobník (bojler) a doplnkový zdroj tepla (doterajší alebo nový modernejší kotol, alebo doohrev elektrickou špirálou). Ak chcete ohrievať aj bazén alebo podporovať kúrenie, je potrebná individuálna kalkulácia na základe vami poskytnutých informácií. V prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dostať podporu vo výške 781 až 1750 eur podľa typu a počtu kolektorov. Podpora predstavuje 35–50 % z ceny, ale nesmie presiahnuť 50 % z oprávnených nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému. Napríklad jedno z najčastejšie volených zariadení z ponuky THERMO|SOLARU s 3 kolektormi typu TS 300 a 300-litrovým zásobníkom na teplú vodu si môžete zaobstarať na kľúč už za cca 4 000 eur. Štát pritom preplatí 1 750 eur. Bežná domácnosť so 4 osobami môže ušetriť na ohreve vody až 250 eur ročne. Pri takmer nulových úrokoch z vkladov v bankách je to najlepšia investícia a bude prinášať benefity ďalších najmenej 40 rokov,“ vysvetľuje A. Gottas.

P1120231

Mnohí zákazníci zavrhujú možnosť inštalácie slnečných kolektorov tým, že len nedávno vymenili kotol na vykurovanie, prípadne na ohrev vody. Pri moderných úsporných kotloch nie je nutná ich ďalšia výmena a montážnici ich zaradia do systému so slnečnými kolektormi bez problémov. Rovnako tak je možné v budúcnosti rozšíriť už namontovaný solárny systém o ďalšie kolektory, napríklad ak pribudne bazén. Ak nie je dostatok miesta na streche, je možné na fasádu alebo balkóny inštalovať na to určené horizontálne kolektory. Solárny systém zo svojej hodnoty časom nestráca a záväzok prevádzkovať ho výhradne na nehnuteľnosti, na ktorú bol prvotne inštalovaný pri čerpaní poukážok, trvá 2 roky.

Naďalej platí, že domácnosti do 30 dní od vydania poukážok na kúpu a inštaláciu zariadení na využívanie OZE ich musia odovzdať spolu s podpísanými zmluvami zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie je opäť potrebné dodržať obdobie troch mesiacov od ich odovzdania. Individuálni žiadatelia môžu byť sklamaní, ak sa im poukážka v konkrétnom kole neujde a už s ňou počítali. Preto, ak chcú uspieť, by sa mali pripraviť už v predstihu, mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na internetovú sieť, aby sa mohli hneď registrovať, keď kolo začne. Tradične zrejme budú trvať kolá aj v tomto roku iba niekoľko minút.

RD-CRiv

Kto chce získať finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam ešte tento rok, nemá čo váhať. V roku 2018 budú kolá na poukážky na OZE už len v 1. polroku. Záujemcovia by si mali hneď vybrať seriózneho zhotoviteľa, ktorý im poradí, aké zariadenie je pre jeho domácnosť najvhodnejšie a vypracuje im ponuku na mieru. Podľa SIEA v druhom polroku je zámer už len dokončovať inštalácie, aby sa na jeseň mohli preplatiť posledné poukážky, keďže projekt Zelená domácnostiam sa v roku 2018 končí. Kolá sú otvárané v určený deň o 15.00 h. Celkovo je v roku 2018 určených na poukážky necelých 14 mil. €.

V súčasnosti SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

Related Post