• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo
Napis.sk > 'Tag: elektrina'

Termostat nastavitelny

05/10/14 ,

Veľmi užitočný termostat, ktorý v mojom okolí ocenili hlavne chovatelia. Ďalšie využitie je pre spínanie a reguláciu mrazenia, chladenie alebo ohrievanie vody, solárne systémy a pod. Príkladov využiteľnosti je isto veľa. Pre lepšiu obsluhu tohoto termostatu som preložila návod – manuál. Najprv však funkcie, ktoré termostat zvláda:

http://zarucene.sk/navod-pre-termostat/

Príklad celkového systému termostat reguluje keramický ohrievač , po dosiahnutí cielovej teploty vypne relé a elektrický prúd prestane tiecť do ohrievača , pri poklese teploty zasa zapne relé a ohrievač začne ohrievať na nastavenú teplou

keramicky ohrievač
Keramické výhrevné teleso
€10.00
Príklad práce s termostatom

Ak nastavím v móde pre zohrievanie (nastavenie v HC menu na H) cieľovú teplotu na 40°C a “C” hodnotu na 10°C, tak relé spojí obvod. Ak teplota na snímači klesne o 10°C (cieľová teplota mínus CP hodnota 10°C), výsledkom je, že relé spojí obvod pri 30°C a znovu rozpojí obvod pri 40°C.

Pre mód chladenia je práca trochu iná. Menu HC nastavím C ako cooling, to znamená chladenie teplotu nastavím na 40°C a CP hodnotu dám 10 stupňov. Tak termostat zapne relé na 50°C a vypne ho keď teplota klesne na 40°C.

čidlo termostatu
Čidlo termostatu je umiestnené v kovom obale
Ovládanie a nastavenie termostatu:

Ak je termostat zapnutý stlačením tlačidla RST na 3 sekundy sa termostat vypne.

Stlačením tlačidla SET na termostate sa dostanem do menu kde sa pohybujem šipkami ▲ alebo ▼ tiež sa využívajú ako tlačidla pre “hľadanie” – nastavenie teploty alebo inej hodnoty. Ak ich podržím jedno tlačítko (bud šípku hore alebo šípku dole) na tri sekundy, tak sa číslice budú meniť rýchlejšie. SET tlačidlo použijem pre výstup z nastavenia.

▲: šípka hore

▼: šípka dolu

Stlačením klávesy SET na 3 sekundy sa dostanem do nastavení pre termostat, šipkami ▲ alebo ▼ sa pohybujem v možnostiach nastavenia termostatu. Pri cieľovej možnosti v menu treba znovu stačiť tlačidlo SET a znovu šipkami ▲ alebo ▼ vybrať žiadanú hodnotu po jej nastavení stlačím RST tlačítko.

Led pre signalizáciu chodu (WORK)

Led sú umiestnené na ľavej strane displeja a sú ako indikátor chodu pre chladenie a zohrievanie (ak svieti led pri work) Ak svieti led pri SET nápise znamená to, že som v nastaveniach pre termostat.

Nastavenia ohrevu a chladenia

Stlačením „SET“ tlačidla na sekundy sa mi zobrazí menu a vyberiem HC kód. Potvrdím ho stlačením SET tlačidla. Potom mi termostat dá na výber dva módy H alebo C (ohrievanie alebo chladenie) ▲” šipkami“▼ vyberiem hodnotu na ktorú chcem termostat nastaviť.

Funkcia hysterézie:

Hysterézne limity sú maximálny interval medzi otvorením a státim, minimálny interval je 1℃ , maximálny interval je 15℃.

Nastavenie hysterézie

Stlaním SET tlačidla na 3 sekundy vstúpim do menu, kde šipkami vyberiem možnosť “D” a znovu stlačím SET tlačidlo , potom šipkami vyberiem hodnotu.

Kalibrácia teploty na termostate:

Ak by sa vyskytla nezrovnalosť medzi meranou teplotou a teplotou ktorú ukazuje termostat treba využiť funkciu kalibrácie. Avšak predtým než pristúpite ku kalibrácii termostatu viacerými meraniami, zaznamenajte odchýlku v žiadanom rozsahu teplôt. Pri kalibrácii sa dajú použiť záporné a kladné hodnoty a samozrejme 0.

Nastavenie pre kalibráciu:

Po stlačení SET tlačidla na 3 sekundy vstúpim do nastavení termostatu , zvolím CA funkciu kde šipkami ▲ alebo▼ vyberiem či teplotu termostatu skalibrujem smerom na dol alebo naopak hore .

Názorný návod ako skalibrovať termostat:

Ak teplota na čidle je 25 ℃ a termostat aj reálne ukazuje 25 ℃ tak hodnota CA je 0 , ak chcem aby ukazoval 26 ℃ tak nastavím CA 1.Pre 24 ℃ zasa -1. Je to výborná funkcia pre objekty, kde sa nedá dať priamo čidlo a teplota je odhadovaná.

Funkcia spomaleného štartu

V chladiacom mode ako prvé sa termostat zapne a keď zmeria hodnotu alebo hysterziu + hodnotu. Je odporúčaná funkcia pre zariadenia, ktoré obsahujú kompresor.

Nastavenie oneskorenia termostatu

Stlačením SET tlačidla sa dostanem do menu a zvolím „PT“ znovu sltačím SET a šipkami “▲ “alebo“▼” navolím požadovaný parameter.

Horný a dolný limit dôležitá funkcia

Nastavenie HS a LS limitu pre kontrolu termostatu

HS limit nastavím na + 15℃ a LS dolný limit na -10℃ teplotu termostatu budem môcť voliť iba v tomto rozsahu. Pre iný rozsah treba najprv zmeniť hodnoty HS a LS

Ako nastaviť horný a dolný limit teplôt:

Stlačím tlačítko SET vybrať LS alebo HS znovu stlačiť tlačítko SET a šipkami “▲” alebo “▼” vyberiem hodnoty

Napríklad horný a dolný limit používam pri učení rozsahu kontroly teploty

LS je 10 a horný HS je 20 stlačením tlačítka SET môžem navoliť len v rozsahu 10 a 20

Inspirujte se vůní Paříže

17/04/14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Paříž – za tmy romantické místo plné světel, během dne svět plný uvolněné atmosféry, historie, umění a také krásné vůně… Inspirovali jsme se širokými pařížskými bulváry, Eifellovou věží a přinášíme vám dokonalou dvojici toaletních vod pro ni a pro něj.

Toaletní voda Eclat Femme je rafinovaná a elegantní stejně jako dnešní moderní žena. Rozvíjí se svěžími tóny pomerančových kvítků a doznívá jemnými plátky bílého jasmínu. Květy jasmínu byly speciálně vypěstovány v historickém domově vzácných vůní v Grasse ve Francii a dodávají této vůni vytříbený vkus a originalitu.

Přitažlivé kouzlo kůže Barenia…
Nová a vylepšená pánská toaletní voda Eclat Homme v sobě ukrývá hladké elegantní tóny kůže Barenia a mužného cedrátu, které zajišťují déle trvající otisk a efekt vůně. Hlavu toaletní vody tvoří koriandr a himalájský čaj, v srdci ucítíte cedrové dřevo, jasním a tonkové boby.

Eclat představuje perfektní rovnováhu nadčasového a moderního stylu a ztělesňuje sofistikovanou mužnou sílu v kombinaci s francouzským šarmem.

Oriflame existuje pro lidi, jako jste vy. Výrobky, které vyrábíme a neomezené možnosti výdělku, které vám nabízíme, to vše je vytvořené s ohledem na vás.

K jedinečné příležitosti výdělku v Oriflame se připojíte s velmi nízkým poplatkem a vydělávat můžete začít hned v ten samý den. Mnoho dobře prezentovaných produktů a atraktivní nabídky, dělají prodej tak jednoduchý, že stačí jednoduše ukázat katalog nebo webový odkaz a čekat na objednávku.

Nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti – jsme tu, abychom vám pomohli na vaší cestě
a většina školení a podpory jsou zcela zdarma. Investujte svůj čas a příležitosti k růstu budou neomezené.

Máte úplnou kontrolu a svobodu nad odpracovanými hodinami a odměnami, které obdržíte.
Vy se rozhodnete, zda to chcete dělat jako koníček, na částečný úvazek nebo na plný úvazek. Stručně řečeno – vy jste svůj vlastní šéf!

Proto jsme hrdí na to, že nabízíme možnost, kde od začátku vyděláváte peníze a zároveň si budujete své podnikání a plníte své sny, my říkáme – Vydělejte si dnes a zítra si splňte své sny.

Energie2 poradí se vším kolem změn dodávek elektřiny a plynu

07/02/14 , , , ,

Dodavatel zemního plynu a elektrické energie – společnost Energie2, a. s., Praha poskytuje svým zákazníkům nejen atraktivní ceny, ale pečuje o ně i svým informačním servisem. Kromě stále zákaznické linky a možnosti informovat se emailem, firma na své webové stránce www.energie2.cz informuje i o nejčastějších otázkách svých zákazníků. K nejčastějším patří dotazy na ceny, dodací a smluvní podmínky a okolnosti změny dodavatele. Informoval o tom ředitel Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka.
,,Prioritou společnosti Energie2 je stabilita a dlouhodobě výhodné ceny pro odběratele. Energie2 se vyhýbá kampaňovým slevám, které jsou časově omezené pouze na několik měsíců. Jak je však možné, že společnost má levnější dodávku plynu a elektrické energie než dominantní dodavatelé? Je to tím, že liberalizovaný trh s plynem a elektřinou nám umožňuje obchodovat na energetické burze a nakoupit plyn a elektřinu pro své zákazníky za výhodné ceny. Zákazníci se nemusí obávat náhlých zvýšení cen. Po celou dobu trvání dodávky totiž naše společnost garantuje výhodnější cenu plynu a elektřiny ve srovnání s velkými dodavateli na daném distribučním území,“ konstatoval D.Vlnka.
Další často kladené otázky
Kolik smluv budu mít uzavřených na plyn a kolik na elektřinu?
Smlouvu uzavíráte pouze jednu a to s naší společností.

Kdy proběhne změna dodavatele plynu či elektrické energie?
Skutečný termín, kdy ke změně dodavatele dojde, se dozvíte až v uvítacím dopise s předpisem záloh, který dostanete v průběhu prvního týdne po zahájení dodávky plynu. Obvyklá výpovědní doba u smlouvy na dobu neurčitou činí 3 měsíce, někteří dodavatelé si ji však ve svých obchodních podmínkách stanovují mnohem delší, proto si tento údaj rozhodně dohledejte.
Smlouva na dobu určitou: Nutnost podat výpověď. Pokud máte smlouvu na dobu určitou a nepodáte výpověď, není ukončena, ale automaticky prodloužena!
Dávejte si pozor na podmínky stanovené ve smlouvě na dobu určitou, obvykle se musí dát výpověď 3–6 měsíců před jejím vypršením (v závislosti na obchodních podmínkách jednotlivých dodavatelů), jinak se vám automaticky prodlouží na stejné období nebo se dokonce převede na smlouvu na dobu neurčitou.

Na jak dlouho bude smlouva s Energie2, a.s. uzavřená?
Smlouva se uzavírá standardně na dobu určitou, 12, 24 a 36 měsíců ode dne zahájení dodávky. Po uplynutí lhůty trvání smlouvy se její platnost i účinnost znovu prodlouží, a to vždy o 12 měsíců (na stejné období, jako byla smlouva uzavřena). V případě, že jedna ze stran nemá zájem smlouvu prodloužit, musí tuto informaci předat písemně a prokazatelně doručit druhé straně v termínu dle příslušných všeobecných obchodních podmínek vztahujícím se k dané smlouvě před vypršením platnosti smlouvy.

Jaké druhy smluv uzavírá oprávněný zákazník?
1.) “Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi”, která zahrnuje vlastní dodávku silové elektřiny a její dopravu (tj. přenos, distribuci a systémové služby) do odběrného místa zákazníka.
2.) “Smlouvu o dodávce elektřiny”, která zahrnuje pouze dodávku silové elektřiny, přičemž uzavírá zákazník ještě s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy “smlouvu o distribuci”.
3.)”Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu oprávněnému zákazníkovi”, která zahrnuje vlastní dodávku zemního plynu a jeho dopravu (tj. přenos, distribuci a systémové služby) do odběrného místa zákazníka.
4.) Smlouvu o dodávce zemního plynu, která zahrnuje pouze dodávku zemního plynu, přičemž uzavírá zákazník ještě s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy “Smlouvu o distribuci “.

Účtuje vaše společnost nějaký aktivační poplatek za připojení?
Společnost Energie2, a.s. neúčtuje žádný poplatek, celý přechod na změnu dodavatele je ZDARMA.

Kam se mohu s otázkami ohledně změny dodavatele elektrické energie a zemního plynu obracet?
Otázky ohledně změny dodavatele je možné poslat na e-mail info@energie2.sk nebo prostřednictvím Zákaznické linky

Na koho se mám obrátit v případě poruchy elektroměru a plynoměru?
Vždy se obraťte na Vašeho distributora elektřiny a zemního plynu. V tomto se pro vás nic nemění.

Kam se obrátit v případě reklamací faktur?
Na stránce www.energie2.cz v části zákaznická podpora, zákazník najde formulář na vyplnění příslušné reklamace, který je automaticky doručen pracovníkům společnosti na řešení.

Kam se obrátit v případě provedení změny na odběrném místě / ukončení – připojení odběrného místa?
V části zákaznická podpora zákazník si vybere podle změny, kterou chce provést formulář na vyplnění. Po vyplnění a vytištění formuláře je potřeba, aby jej zákazník zaslal e-mailem na info@energie2.cz nebo doručil formou poštovní zásilky.

Jak zjistím EAN kód nebo EIC kód u svého dodavatele, když není uveden na faktuře?
Zavolejte na linku pro zákazníky a identifikujte se číslem odběrného místa (OM) a číslem elektroměru či plynoměru. Oba údaje najdete na faktuře a potom obdržíte EAN kód nebo EIC kód.

Kontaktní kancelář v ČR: Energie2, a. s., Praha, Jihovýchodní II.; č.p. 11; Praha 4 Záběhlice
Další informace na tel: 844 000 010, email: info@energie2.cz , www.energie2.cz

Zákazníci Energie2 dostali poukazy s 15% zľavou do Kúpeľov Nimnica

21/01/14 , , , , ,

Bonus pre svojich odberateľov pripravil k úvodu nového roka slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a.s., Bratislava, v spolupráci s jedným zo svojich zákazníkov – Kúpeľmi Nimnica, a.s. Každý stály odberateľ Energie2 dostal poštou darčekový poukaz s 15 percentnou zľavou na kúpeľné pobyty s procedúrami v Kúpeľoch Nimnica. Poukaz je platný do 13.4.2014. Informoval o tom obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a.s. Eduard Chudovský.

,,Týmto darčekom k novému roku voľne nadväzujeme na vlaňajšiu kampaň, tentoraz s inovovaným sloganom: Dobite si energiu na celý rok. Pokračujeme tým v myšlienke spoločných kampaní s našimi významnými zákazníkmi. Kým vlani sme mali spoločnú reklamnú kampaň s cestovnou kanceláriou Hydrotour, tentoraz zákazníkov potešia poukazy s 15 percentnou zľavou na kúpeľné pobyty v Kúpeľoch Nimnica. Tieto kúpele sú minerálnou perlou Slovenska a poskytujú kvalitné wellness služby a kúpeľné procedúry. Energie2 chce dobíjať energiou všetkých svojich klientov a kúpeľný pobyt v Nimnici ich môže pozitívne nabiť na celý rok. Za štyri roky prítomnosti na slovenskom trhu sa Energie2 stala jedným z popredných slovenských dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu. K jej zákazníkom patria tisícky domácností, malých, stredných i veľkých firiem, ale aj obce a mestá,“ konštatoval E. Chudovský.

Dodal, že pre spokojnosť odberateľov firma svoju zákaznícku politiku individuálne prispôsobuje ich potrebám. Tento prístup prináša úspech a počty nových zákazníkov sa za minulý rok opäť zvýšili. Okrem spoľahlivých dodávok energií a servisných služieb, prináša firma zákazníkom aj pridanú hodnotu v podobe pravidelnej public relations komunikácie s nimi. K vzájomnej komunikácii prispievajú aj reklamné kampane Energie2.

,,Našim dlhodobým zámerom je upevňovať v povedomí verejnosti skutočnosť, že spoločnosť Energie2 je významným a spoľahlivým slovenským dodávateľom energií pre veľkoodberateľov i domácnosti. Zdôrazňujeme naše motto: Energie2 – slovenský dodávateľ elektriny a plynu. Naša firma pritom dodáva dva druhy energií, ktoré sú kľúčovými pre odberateľov. Výhodou spoločného odberu elektrickej energie a zemného plynu od jedného dodávateľa je jednoduchšia komunikácia s ním a v prípade väčších odberov aj cenové zvýhodnenia za odber oboch komodít. Rôzne výhody pri dodávkach energií sa týkajú všetkých odberateľov. Každá skupina ich má inak štruktúrované a prispôsobené potrebám zákazníkov, podľa veľkosti odberu a dĺžky viazanosti dodávok. Každý zákazník chce platiť čo najmenej a preto by mal starostlivo zvažovať všetky ponuky od dodávateľov,“ upozornil E. Chudovský.

Energie2 zvýšila už vlani dôraz na odberateľov z radov podnikateľov, ktorí zvažujú prechod k alternatívnemu dodávateľovi. V portfóliu má združenú ponuku na obe komodity za výhodnejších podmienok. Terajšia kampaň má odmeniť stálych odberateľov jej produktov. Energie2 uprednostňuje pred krátkodobými, časovo na niekoľko mesiacov obmedzenými cenovými zvýhodneniami, filozofiu dlhodobo výhodných cien, nižších než majú dominantní dodávatelia.
Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

Doplňujúce informácie o Kúpeľoch Nimnica

Kúpele Nimnica za posledné roky prechádzajú výraznými zmenami, ktoré prinášajú zvýšenie úrovne ubytovacích zariadení a zlepšenie kúpeľných služieb. V roku 2010 bolo uvedené do prevádzky medicínske wellness centrum. V prvej etape rekonštrukcie kúpeľného domu (KD) Balnea Grand, predtým Balneoterapie, vznikli nové priestory masáží, vodoliečby, elektroliečby a telocvične. Nové wellness znamená výrazný zlom v kvalite poskytovaných služieb, čím sa kúpele dostali na úroveň najlepších slovenských kúpeľov. V januári tohto roku kúpele začali rekonštruovať vnútorný bazén, ktorý by mali opäť otvoriť už v polovici februára 2014. Nový bazén bude nerezový, relaxačný, s pridávaním minerálnej vody, doplnený sedacími lavicami, masážnymi tryskami na chrbát a chodidlá. Ide o ďalšie zvýšenie kvality, tak, aby Kúpele Nimnica spĺňali náročné štandardy špičkových kúpeľných zariadení a služieb.

Po Bardejovských kúpeľoch v Nimnici liečia najširšiu indikačnú škálu ochorení, a to choroby obehového, tráviaceho, pohybového a dýchacieho ústrojenstva, z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, onkologické, nervové, ženské a choroby z povolania. Najviac pacientov sa v Kúpeľoch Nimnica lieči na ochorenia kardiovaskulárne, dýchacieho systému a pohybového aparátu, pretože tunajšia jedinečná minerálna voda je vysoko mineralizovaná, uhličitá, hydrogénuhličitanovo – sodná, jódová, so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov, slabo kyslá, studená, hypotonická. Priaznivo pôsobí najmä pri liečbe vysokého krvného tlaku a pohybového aparátu, kde sa podáva formou uhličitých kúpeľov, dýchacieho ústrojenstva – využíva sa na inhalácie a pitné kúry sa podávajú pri liečbe tráviaceho ústrojenstva.

Kúpele zachytili aj trend wellness služieb, ktoré sú veľmi populárne v posledných rokoch. Preto sem smerujú investície a vedenie kúpeľov v nich vidí ďalší priestor na rast klientely. Okrem zdravotných pobytov, tak v kúpeľoch zaznamenali aj zvýšenú požiadavku na relaxačné a wellness 4 až 6-dňové pobyty. Klienti si chodia do kúpeľov oddýchnuť od denného pracovného tempa. Uprednostňujú aktívny relax, s prechádzkami v prírode, v ponuke je aj multifunkčné ihrisko, požičovňa bicyklov, fitnescentrum, stolný tenis, biliard, futbal, divadelné a folklórne podujatia, hudobné a tanečné večery, animačné programy a kurzy, či organizované výlety. Klienti si však radi užijú aj masáže, masážne vane, uhličitý kúpeľ, či soľnú jaskyňu.

Viac na: www.kupelenimnica.sk

Energie2 úspešne pôsobí v SR,ČR i Poľsku

03/12/13 , , , ,

Dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a.s., Bratislava je už tri roky významným a spoľahlivým dodávateľom energií – zemného plynu a elektrickej energie, pre veľkoodberateľov i domácnosti na Slovensku a v Českej republike. Pred rokom a pol vstúpila spoločnosť Energie2 aj na poľský trh. Na všetkých trhoch, kde pôsobí, zohráva Energie2 úlohu dynamicky rastúceho dodávateľa, ktorý poskytuje svojim zákazníkom kvalitné služby a jeho ceny sú nižšie, než majú dominantní dodávatelia jednotlivých energií na príslušných distribučných územiach.
Generálny riaditeľ Energie2, a.s., Dávid Vlnka k tomu hovorí: ,,Záleží nám na našich súčasných aj budúcich zákazníkoch a preto k nim pristupuje férovo a snažíme sa poskytovať im služby na čo najvyššej úrovni. Energie2 uprednostňuje pred krátkodobými, časovo na niekoľko mesiacov obmedzenými cenovými zvýhodneniami, filozofiu dlhodobo výhodných cien, nižších než majú dominantní dodávatelia.“
Každý z trhov, na ktorom Energie2 pôsobí, je však špecifický a liberalizácia na ňom pokročila rôzne. Preto, aj keď Energie2 poskytuje služby a produkty na týchto trhoch rovnako kvalitne, ceny pre konečných zákazníkov sú rôzne. Rovnako tak rôzne sú aj podmienky pre pôsobenie dodávateľov.
,,Zjednodušene možno povedať, že najlepšie podmienky pre firmy dodávajúce zemný plyn a elektrinu v strednej Európe sú v Českej republike, nasleduje Slovensko a Poľsko. Vyplýva to aj z doterajších skúseností spoločnosti Energie2. Vývoj každého štátu je akoby autonómny. V každom sa iným spôsobom implementuje európska legislatíva, iným spôsobom sú prijímané energetické balíčky a iná je aj ochota liberalizovať trh samotný. Český trh je v porovnaní so slovenským a poľským najliberalizovanejší a umožňuje dodávateľom skutočnú voľnú súťaž, z ktorej v konečnom dôsledku ťaží zákazník. Široká konkurencia tlačí ceny dole a odberatelia si môžu vyberať. Slovenský trh s energiami je zhruba o dva roky oneskorený za českým, keď ešte len v septembri 2012 vstúpil do platnosti zákon implementujúci smernice EU o liberalizácii predaja energií, takzvaný 3.energetický balíček. Poľský trh sa v miere liberalizácie oneskoruje o niekoľko rokov za ČR a dokonca aj za Slovenskom.
V Poľsku je trh ešte stále vo vývoji a formuje sa. Preto Energie2 v Poľsku zatiaľ reálne dodáva svojim zákazníkom iba elektrickú energiu. Liberalizácia na trhu so zemným plynom síce bola už vykonaná, ale fakticky samotné dodávanie zákazníkom zemného plynu doteraz nemalo zmysel. Energie2 preto s reálnymi dodávkami plynu čaká na priaznivú situáciu, ktorá jej to umožní. Pritom poľský trh je veľmi zaujímavý a rozsahom neporovnateľne väčší než slovenský a aj český. Regulátor trhu však v Poľsku zohráva hlavnú úlohu pri posudzovaní spoločnosti, už pri jej žiadosti o licenciu. To je v porovnaní s okolitými štátmi výrazne zložitejší proces. Navyše sa následne dodávateľ musí pripraviť na schvaľovanie tzv. ,,tarif“. Tie musí mať schválené, ak chce vykonávať dodávku koncovým zákazníkom. Podmieňovanie dodávok schválením tarif nie je v poľských podmienkach jednoduchou záležitosťou. V podstate je schvaľovanie tarif obdobou schvaľovania regulovaných cien na Slovensku.
Na Slovensku sídli Energie2 v Bratislave a má pobočky v Topoľčanoch a Prešove. V ČR má centrálu v Prahe. Sídlo a hlavné predajné miesto Energie2 v Poľsku je v Katoviciach. Svojich zástupcov má však spoločnosť aj vo Varšave, Poznani a Krakove. Obsluhujú celé územie Poľska a niekoľko tisíc zákazníkov. Energie2 pri svojej expanzii stále prijíma nových ľudí, ale aj firemných partnerov na predaj a kooperáciu. Slovenské firmy nie sú v Poľsku veľmi prítomné a presadzujú sa tam pomerne ťažko. Energie2 však predpokladá ďalší rast na poľskom trhu a hodlá sa tam výraznejšie presadiť. Investuje preto veľa času a námahy do hľadania schopných ľudí a na marketingové aktivity,“ uzavrel D. Vlnka.

Kontakt na Energie2 v SR: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk
Kontaktní kancelář v ČR:Energie2, a. s., Praha, Jihovýchodní II.; č.p. 11; Praha 4 Záběhlice
Další informace na tel: 844 000 010, email: info@energie2.cz, www.energie2.cz
Kontakt v Poľsku: http://www.energie2.pl
Energie2 spółka z ograniczonaodpowiedzialnością
Energie2 s. z o.o. , ul. Jagiellońska 16/7, 40 – 032 Katowice, Regon: 242936671

Cestovné poistenie online

Prihlásenie