Dni energií na Slovensku 2014 podporuje aj THERMO|SOLAR Žiar

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, podporí osvetovú akciu Európskej únie (EU) Dni energií 2014, prezentáciou svojich výrobkov. Počas júna 2014 organizátori akcie priblížia obyvateľom a návštevníkom Bratislavy (10.6.), Žiliny (12.6.), Košíc (16.6.) a Banskej Bystrice (17.6.) solárne panely, tepelné čerpadlá, obnovu bytových a rodinných domov a elektromobilitu. Nemali by chýbať ani skúšobné jazdy na elektrobicykloch. V prípade pozitívnej odozvy by chceli projekt zrealizovať aj v Prešove, Trenčíne, Nitre, Trnave, či iných slovenských mestách. Informoval o tom Alfréd Gottas, technický riaditeľ THERMO|SOLARU.
,,Projekt sa zaradí medzi podujatia organizované v celej EÚ pod hlavičkou Energy Days in Europe. Zároveň sa začiatkom roka 2015 očakáva spustenie vládneho programu dotácií pre domácnosti na kúpu malých ekologických zdrojov elektriny a tepla. Hovorí sa o sume 100 mil. eur na 7 rokov – z Operačného Programu EÚ – Kvalita životného prostredia. THERMO|SOLAR Žiar sa zúčastní na prezentáciách po Slovensku s pomocou zmluvných partnerov v danom regióne. Napríklad v Banskej Bystrici 17.6.2014 na Námestí SNP predstavia celý funkčný solárny systém. Bude tam vozidlo – dodávka s kolektormi, 200 l zásobník a všetky prístroje budú pozapájané a plne funkčné. Okrem toho bude k dispozícii monitoring celého systému, s napojením na počítač, ukážkou solárneho softvéru a možnosťou ovládania a upravovania parametrov aj cez počítač. V ostatných mestách to bude statická prezentácia THERMO|SOLARU, kde návštevníci v stánkoch uvidia najpredávanejší solárny kolektor TS 300, plochý vákuový TS 400, dostanú aj propagačné materiály a odborné poradenstvo,“ konštatoval A. Gottas.
THERMO|SOLAR Žiar sa okrem samotnej výroby slnečných kolektorov podieľa aj na akciách propagujúcich využívanie OZE a zvlášť slnečnej energie. Firma bola tradičným organizačným partnerom Európskych solárnych dní, počas ktorých subjekty zapojené do kampane zvyšujú povedomie o využití solárnej energie.

Európska únia, ako aj jednotlivé členské štáty, si dlhodobo uvedomujú dôležitosť energetického sektora pre ekonomický vývoj, životné prostredie, ale aj každodenný život občanov. Práve energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie v tomto smere zohrávajú významnú úlohu. Energetická efektívnosť v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi majú ohromný potenciál prispieť k zvýšeniu lokálnej zamestnanosti, ochrane životného prostredia, znižovaniu spotreby energií a teda aj riešeniu energetickej chudoby. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku (ZEK) považuje tento osvetový projekt za skutočne prospešný. Zámer podporili aj primátori krajských miest a prevzali nad podujatím záštitu. Podujatia budú prebiehať najčastejšie v čase cca 9:00-16:00, ale mali by sa prispôsobiť aj záujmu verejnosti a je možné ich predĺženie do večerných hodín. V Bratislave bude akcia 10.6.2014 na Hlavnom námestí, v Žiline 12.6. na Námestí Andreja Hlinku, v Košiciach 16.6. na Hlavnej ulici a v Banskej Bystrici 17.6 na Námestí SNP.

Slovensko je stále na chvoste Európskej únie vo využívaní slnečnej energie. Podľa odhadu THERMO|SOLARU je v SR doteraz nainštalovaných okolo 150 000 m2 slnečných kolektorov. Pre porovnanie, v počtom obyvateľov podobnom Rakúsku, bolo ku koncu roka 2012 nainštalovaných vyše 4,1 mil. m2 solárnych termických systémov. Zaostávanie Slovenska sa pritom prehlbuje. Rakúšania ročne nainštalujú podstatne viac slnečných kolektorov, než my za celú novodobú históriu samostatného Slovenska. Po tom, čo v závere roka 2011 Ministerstvo hospodárstva SR zastavilo dotácie na OZE, nastal prepad predaja slnečných kolektorov na domácom trhu takmer 75 % a o prácu prišlo aj mnoho ľudí z tohto priemyselného odvetvia. Pritom prostá návratnosť slnečných kolektorov sa pri štátnych dotáciách dostávala na úroveň 7 až 10 rokov. Solárny systém s 300 l zásobníkom pokryje cca 60 až 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody v 4 až 5-člennej domácnosti. Kvalitný solárny systém z produkcie spoločnosti THERMO/SOLAR má praxou potvrdenú najmenej 30-ročnú životnosť.

Related Post