Svojich maznáčikov fotografujeme častejšie ako svojich partnerov Výskum spoločnosti Nikon preukázal, že Slováci milujú svojich zvieracích spoločníkov

Maznáčikovia potvrdili, že patria do rodiny – výskum preukázal, že 88 percent majiteľov zvierat v Slovenskej republike považuje svojich maznáčikov za súčasť svojej najbližšej rodiny a fotografuje ich častejšie ako svojich partnerov.

Aj keď bola najbližšia rodina v Slovenskej republike najobľúbenejším objektom fotografií (v 56 percentách prípadov), maznáčikovia odsúvajú partnerov až na tretie miesto – za najčastejšie fotografovaný objekt označilo svojich partnerov iba 23 percent opýtaných, zatiaľ čo maznáčikov najčastejšie fotografuje 55 percent opýtaných. Maznáčikovia sú tiež cenení ako spoločníci. Päťdesiatpäť percent opýtaných majiteľov zvierat v Slovenskej republike radšej trávi čas so svojimi maznáčikmi, ako so svojimi deťmi (50 percent), rodičmi (22 percent) a súrodencami (13 percent). Maznáčikovia sú druhými najobľúbenejšími spoločníkmi po partneroch (69 percent).

Tieto údaje vyplývajú z európskeho výskumu realizovaného spoločnosťou Nikon v 12 krajinách.
Prevažná väčšina majiteľov zvierat považuje svojich maznáčikov za súčasť rodiny a zahŕňa ich do každodenných činností. Šesťdesiat percent majiteľov sa zhovára so svojimi zvieratá ako s ľuďmi, 28 percent majiteľov dovoľuje svojim maznáčikom spať v posteli a 41 percent sa s nimi delí o svoje jedlo. Pätnásť percent majiteľov dokonca necháva svojim maznáčikom zapnuté rádio alebo televíziu, aby neboli sami, keď ide majiteľ von. Tretina (30 percent) majiteľov sníma domáce videosekvencie, v ktorých vystupujú maznáčikovia. Majitelia nevynechávajú maznáčikov ani pri dôležitých príležitostiach – 31 percent majiteľov kupuje svojim verným spoločníkom darčeky, 17 percent oslavuje ich narodeniny a 11 percent ich berie na dovolenku.

Naučte svojho maznáčika milovať fotoaparát. Nechajte ho, nech si fotoaparát oňuchá a olíže. Držte fotoaparát pod úrovňou očí maznáčika, aby nepôsobil hrozivo. Keď sa zviera priblíži k fotoaparátu a prejaví oň záujem, odmeňte ho maškrtou. Nezabudnite však chrániť objektív pred slinami pomocou filtra.

Uistite sa, že máte dobrú náladu. Zvieratá majú silnú intuíciu a komunikujú pomocou výrazov a reči tela, preto inštinktívne spoznajú, ak máte zlú náladu, a reagujú príslušným spôsobom. Začnite fotografovať s očakávaním zábavy a zvieratá sa budú chcieť tiež hrať.

Skúste pritiahnuť ich pozornosť. Držte nad objektívom pískajúcu hračku alebo obľúbený predmet, aby sa pozreli do objektívu. Buďte však pripravení na to, že sa niektorí maznáčikovia môžu po hračke ihneď vrhnúť. Hračkou príliš nepískajte – zvieratá sú múdre a rýchlo stratia záujem, keď si uvedomia, že nie sú za reagovanie na zvuk odmeňované.

Používajte nacvičené správanie a triky. To je zvlášť vhodné v prípade psov – vie sa váš maznáčik obrátiť na chrbát? Ak áno, vyfotografujte ho, ako leží na chrbte. Pri fotografovaní ich portrétov cvičte povel „zostaň“. Zvieratá sa sústredia na vás kvôli odmene a pokynom a vy budete môcť zachytiť očný kontakt. Tiež by ste mali vedieť, na aké zvuky a aké slová váš maznáčik reaguje. Väčšinou zareagujú na poklepanie na misku alebo na slová ako „maškrta“, „ideme autom“ alebo „ideme von“. Aj vyslovenie ich mena môže vyvolať zaujímavé naklonenie hlavy a vzrušený výraz.

Skúste používať pomôcky na zachytenie rôznych výrazov. Ak fotografujete psa vonku, vezmite dlhú palicu a jednou rukou sa so psom hrajte, zatiaľ čo druhou rukou fotografujete. Určite zachytíte niekoľko zábavných výrazov, ako sa bude pes snažiť palicu chytiť. Ak fotografujete mačky, nezabudnite, ako veľmi sa sústredia na hračky. Môžete pred nimi mávať pierkom na motúze alebo im hádzať loptičku. Vďaka tomu môžete zachytiť v správny čas úžasné mačacie postoje.

Related Post