• Čo získam?
  • PR článok s možnosťou troch odkazov. Stačí nás kontaktovať!

Najväčším výrobcom tieniacej techniky v SR je overený dodávateľ K-system

04/09/15 , ,

Potvrdenie vedúcej pozície na slovenskom trhu v segmente tieniacej techniky priniesol overenému dodávateľovi, firme K-system, s. r. o.,  Žiar nad Hronom, najnovší rebríček z oblasti stavebníctva uverejnený v publikácii ,,ALMANACH STAVEBNÍCTVO 2014-2015“. Medzi firmami zaoberajúcimi sa oblasťou Okná, dvere, bránové systémy je firma K-system podľa celkových tržieb na 15 mieste. Je to však zároveň najvyššia pozícia v tomto rebríčku spomedzi výrobcov a predajcov tieniacej techniky na Slovensku. Podľa rebríčka K-system zaznamenal za rok 2014 medziročný nárast tržieb o 22 %. Celkové tržby spoločnosti sa zvýšili z 3,506 mil. eur v roku 2013 na 4,279 mil. eur v minulom roku. Pritom 88 % z celkových tržieb pochádza z tržieb za vlastnú výrobu.

 

Andrea Kúdelová, vedúca divízie obchodu a marketingu K-systemu k tomu poznamenala: „Teší nás, že si s prehľadom udržiavame pozíciu lídra slovenského trhu výrobcov tieniacej techniky. Navyše rastieme tempom, ktoré je dvojciferné a vyššie ako je priemer nášho segmentu trhu. Väčšinu predaja realizujeme na domácom trhu a iba cca 20 % v zahraničí, predovšetkým v ČR, Rakúsku a Nemecku. To vytvára predpoklady na ďalší rast na zahraničných trhoch, predovšetkým v Českej republike. Naša spoločnosť s čisto slovenským kapitálom zamestnáva priemerne 104 pracovníkov. Centrálu a výrobný závod máme v Žiari nad Hronom a sieť zmluvných partnerov po celom Slovensku, v ČR, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Belgicku, Švajčiarsku a na Ukrajine. V našom výrobnom sortimente dominujú interiérové, vertikálne a exteriérové žalúzie, slnolamy a siete proti hmyzu na okná a dvere.“

Spoločnosť K-system je najväčším výrobcom žalúzií a sietí na Slovensku a prevádzkuje 5 vlastných poradenských centier – Štúdií tieniacej techniky. Patrí k významným zamestnávateľom Banskobystrického kraja. K-system je registrovaná ochranná známka spoločnosti K-system, spol. s r. o. Spotrebiteľ môže originálne výrobky značky K-system kúpiť u regionálnych predajcov, alebo Štúdiách tieniacej techniky – v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a v Žiari nad Hronom. Partneri z oblasti veľkoobchodu však výrobky značky K-system vyvážajú aj na iné kontinenty.

 

„V súčasnosti pôsobia na trhu rôzne združenia osôb, ktoré v snahe podporiť či zlepšiť pozíciu svojich členov, udeľujú im rôzne osvedčenia a marketingové pečiatky, ktoré vzbudzujú dojem najvyššej kvality alebo dôveryhodnosti obchodného partnera. Podobná situácia je aj v oblasti dodávateľov tieniacej techniky. Verejnosť by si však mala uvedomiť, že nie je možné porovnávať certifikáty vydané v rámci medzinárodných akreditovaných systémov (napr. ISO) a marketingové pečiatky. Zákazníci a obchodní partneri by sa mali vedieť správne orientovať medzi spoločnosťami pôsobiacimi na trhu tieniacej techniky. Jednoduchým a najpodstatnejším indikátorom je certifikát, ktorý reprezentuje kvalitu a serióznosť. Stiahnuté pečate z internetu nemajú žiadnu výpovednú hodnotu. Spoločnosť K-system, spol. s r. o., je však skutočne overenou firmou v odbore tieniacej techniky, pretože  disponuje platnými medzinárodnými certifikátmi ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007. V apríli 2015 úspešne obhájila certifikát systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008,“ uzavrela A. Kúdelová.

 

Viac informácií je na: www.ksystem.sk , e-mail:  info@ksystem.eu , tel: 045 / 672 60 50

Pozor na rozdiel medzi marketingovou pečiatkou a certifikátom kvality

02/07/15 ,

V súčasnosti pôsobia na trhu rôzne združenia osôb, ktoré v snahe podporiť či zlepšiť pozíciu svojich členov, udeľujú im rôzne osvedčenia a marketingové pečiatky, ktoré vzbudzujú dojem najvyššej kvality alebo dôveryhodnosti obchodného partnera. Podobná situácia je aj v oblasti dodávateľov tieniacej techniky. Verejnosť by si však mala uvedomiť, že nie je možné porovnávať certifikáty vydané v rámci medzinárodných akreditovaných systémov (napr. ISO) a marketingové pečiatky.

 

Andrea Kúdelová, vedúca divízie obchodu a marketingu K-systemu, s. r. o.,  Žiar nad Hronom, overeného a najväčšieho slovenského výrobcu tieniacej techniky k tomu poznamenáva: ,,Principiálne neznamená, že spoločnosť, ktorá certifikát ISO nevlastní, nie je seriózna, alebo že poskytuje nekvalitné výrobky a služby. Zákazník však v takomto prípade musí sám zvážiť,  či je takáto spoločnosť pre neho dostatočne serióznym dodávateľom. Naproti tomu akreditovaný certifikát je výsledkom odborného, nestranného a nezávislého preverenia certifikovanej spoločnosti. Podmienkou získania certifikátu ISO je preukázanie splnenia množstva zákonných požiadaviek a noriem. Certifikovaná spoločnosť musí byť ochotná poskytnúť všetky potrebné informácie na posúdenie firmy na všetkých jej pracoviskách a vo všetkých pracovných postupoch. Práca certifikačného orgánu zahŕňa kontrolu dodržiavania noriem nielen vo výrobe, ale aj v administratíve, v predajni v styku so zákazníkom a aj priamo u zákazníka.Samozrejme, že marketingové pečiatky sa potom nedajú porovnávať s akreditovanou certifikáciou podľa ISO 9001 alebo podľa iného manažérskeho systému (ISO 14001 alebo OHSAS 18001). Rozdiel spočíva v jasnom určení pravidiel, nezávislosti, odbornosti a teda v celkovej dôveryhodnosti.“

 

  1. Kúdelová ďalej upozorňuje na slová riaditeľa certifikačnej spoločnosti QSCert, spol. s r. o. Ing. Marcela Šlúcha, že pri akreditovanej certifikácii sú v prvom rade jednoznačné kritériá, podľa ktorých sa certifikát udeľuje. Sú to medzinárodné normy, ako už spomínané ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 a pod. Tieto normy sú všeobecne známe a uznávané na celom svete, pričom  zhodu s nimi udeľujú certifikačné orgány, ktoré disponujú odborne spôsobilými audítormi, ktoré sú nestranné a nezávislé. Ide o prepracovaný, niekoľkoúrovňový systém kontroly založený na jednoznačných kritériách v podobe medzinárodných noriem.

 

,,Spoločnosť K-system, spol. s r. o., v apríli 2015 úspešne obhájila certifikát systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008. Certifikačný audit nezávislej certifikačnej autority QS Cert potvrdil súlad firemných predpisov a procedúr so skutočnosťou a nenašiel žiadne nedostatky. Certifikát ISO 9001 s medzinárodnou platnosťou potvrdzuje dodržiavanie pravidiel v oblasti riadenia spoločnosti, kvality služieb, vzťahov so zákazníkmi, zamestnancami, dodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi. Významným úspechom je aj obhájenie certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004. Pri jeho zavedení v roku 2012 naša spoločnosť získala aj podporu zamestnancov, ktorí pomáhajú napĺňať stanovené ciele – či už ide o triedenie odpadu, úsporu energií a pitnej vody, zber a následné triedenie materiálov z nefunkčných tieniacich zariadení a sietí proti hmyzu, alebo likvidáciu použitých obalových materiálov. Certifikovaná moderná práškovacia linka spoločnosti K-system, ako jedna z mála, nevyužíva pri svojej prevádzke šesťmocný chróm, ktorý je považovaný za karcinogénnu látku,“ konštatovala A. Kúdelová.

 

Dodala, že zákazníci a obchodní partneri pri výbere najvhodnejšieho dodávateľa by sa mali vedieť správne orientovať medzi spoločnosťami pôsobiacimi na trhu tieniacej techniky. Jednoduchým a najpodstatnejším indikátorom je certifikát, ktorý reprezentuje kvalitu a serióznosť. Stiahnuté pečate z internetu nemajú žiadnu výpovednú hodnotu. Spoločnosť K-system, spol. s r.o., je však skutočne overenou firmou v odbore tieniacej techniky, pretože  disponuje platnými medzinárodnými certifikátmi ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007.

 

Doplňujúce informácie o značke a spoločnosti K-system

K-system je registrovaná ochranná známka spoločnosti K-system, spol. s r. o. Spotrebiteľ môže originálne výrobky značky K-system kúpiť u regionálnych predajcov, alebo v 5 štúdiách tieniacej techniky – v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a v Žiari nad Hronom. Partneri z oblasti veľkoobchodu však výrobky značky K-system vyvážajú aj na iné kontinenty. V rámci exportnej činnosti spoločnosť K-system svoje výrobky vyváža do ďalších 7 krajín – sú to Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Belgicko, Švajčiarsko a Ukrajina.

 

Spoločnosť K-system je najväčším výrobcom žalúzií a sietí na Slovensku a prevádzkuje 5 vlastných poradenských centier – štúdií tieniacej techniky. Patrí k významným zamestnávateľom banskobystrického kraja. Za rok 2014 zaznamenala medziročný nárast tržieb takmer o 20 %. Celkové tržby spoločnosti sa zvýšili z 3,506 mil. eur v roku 2013 na 4,280 mil. eur v roku 2014. Väčšinu predaja firma zrealizovala na domácom trhu a cca 20 % v zahraničí, predovšetkým v ČR a Nemecku. Predaj na slovenskom trhu sa medziročne zvýšil takmer o 20 % a v zahraničí o necelých 10 %. Spoločnosť s čisto slovenským kapitálom zamestnáva priemerne 104 pracovníkov. Vo výrobnom sortimente dominujú interiérové, vertikálne a exteriérové žalúzie, slnolamy a siete proti hmyzu na okná a dvere.

 

Viac informácií je na www.ksystem.sk , e-mail:  info@ksystem.eu , tel: 045 / 672 60 50

Keď slnko páli, pomôže tienenie. Najlepšie vonkajšími žalúziami

04/06/15 , ,

Globálne otepľovanie spôsobuje, že nástup leta je čoraz skorší a jar kratšia. Pokiaľ nie je človek priaznivcom trópov, uvíta aj v lete v interiéri tepelnú pohodu, spravidla v rozmedzí 21-24°C. Keď sa vonkajšia teplota šplhá nad 30°C, takáto teplota sa nedá v bežných domoch  a bytoch, dokonca ani v tých zateplených, udržať bez dodatočných opatrení. Pre tepelnú pohodu v slnečných dňoch sú k dispozícii dve základné opatrenia – tienenie, alebo chladenie.

 

Pokiaľ môžete, uprednostnite tienenie. Prečo? Lebo je to ekonomickejšie, ekologickejšie, ergonomickejšie a zdravšie. O tom, že klimatizácia je ,,žrútom“ energie, nikoho presviedčať netreba. Každý, kto ju má, ju cíti v lete aj na peňaženke. Okrem toho aj na letných prechladnutiach, nevoľnostiach z tepelných šokov pri prechodoch z interiéru do exteriéru, ,,ťahaní“ na kríže a pod. Závažné problémy s klimatizáciou mávajú kardiaci  a reumatici. O niečo zdravšie je stropné chladenie, ale vstupné náklady a stavebné úpravy s ním súvisiace sú veľmi vysoké.

 

Najjednoduchším a často aj najlacnejším riešením je tienenie. Tu je na výber široký sortiment tieniacej techniky. Najväčší slovenský výrobca tohto sortimentu, firma K-system, s.r.o., Žiar nad Hronom, má vo svojom výrobnom sortimente interiérové, vertikálne a exteriérové žalúzie, slnolamy a siete proti hmyzu na okná a dvere (áno, aj tie tienia). Každá tieniaca technika má svoje použitie a rôznu účinnosť. Proti slnečnému žiareniu a udržaniu tepelnej pohody v interiéri sú najlepšie vonkajšie žalúzie.

 

Hovorí o tom Andrea Kúdelová, vedúca divízie obchodu a marketingu K-systemu: ,,Všetky druhy a typy nami vyrábaných vonkajších žalúzií poskytujú účinnú ochranu interiérového zariadenia pred vyblednutím farieb, ochranu pred nežiaducimi pohľadmi a umožňujú plynulú reguláciu prirodzeného osvetlenia a odrážanie priamych slnečných lúčov. To prináša úsporu nákladov spojených s klimatizáciou počas letného obdobia. Pri vybavení domu exteriérovými žalúziami táto ročná úspora predstavuje až 30 % nákladov spojených s klimatizáciou. Stiahnutá exteriérová žalúzia však v zimnom období prináša aj významné zlepšenie tepelnoizolačných parametrov okna. Ak teda zostane žalúzia cez noc stiahnutá, zabráni sa prechodu tepla a neželanému úniku tepla do exteriéru. V lete dokáže dobré tienenie urobiť 7 až 10 stupňový rozdiel medzi exteriérovou a interiérovou teplotou.“

 

Žalúzie Prominent S90,S75

Od roku 2012 sa nachádza v ponuke spoločnosti K-system, spol. s r. o.,  exteriérová žalúzia s dizajnovou lamelou  šírky 90 a 75 mm. Vonkajšie žalúzie so S-lamelou  v sebe spájajú výhody vonkajších žalúzií Z-90 a C-80. Lamela zaobleného tvaru je pre svoj elegantný tvar veľmi obľúbená najmä u architektov. Výhodou žalúzií s lamelou S je aj možnosť kombinácie týchto exteriérových žalúzií s nadokennými exteriérovými roletami v rámci jedného objektu, pretože S-lamela ladí v zatvorenom stave s vonkajšími roletami a navíjacou garážovou bránou. Hliníkové lamely vonkajších žalúzií Prominent S je možné naklápať iba do jednej strany. Tvar lamely zvyšuje jej pevnosť a odolnosť voči vetru. Žalúzie s lamelou S sa v súčasnosti  radia k najpevnejším na trhu. Žalúzie so  S-lamelou sú odhlučnené – lamely majú v spodnej časti zalisované polyamidové (PAD) tesnenie a sú vedené v odhlučnených bočných vodiacich lištách. Tvar lamely umožňuje, aby lamely na seba pri preklopení perfektne doliehali.

 

,,Novinkou je možnosť objednať lamely nielen so štandardným rebríčkom, ale za príplatok aj lamely s rebríčkom HAGOFIX®. Inovatívna technológia umožňuje uchytávanie lamiel do rebríčka exteriérových žalúzií, ich dokonalé ukladanie a podporuje dokonalé uzavretie lamiel. Rebríček HAGOFIX® sa okrem iného vyznačuje vysokou presnosťou rozstupu a  stálosťou tvaru v každom počasí. Ak uvažujete nad vonkajšími žalúziami, je potrebné vykonať stavebnú predprípravu podľa druhu zvolenej tieniacej techniky. To znamená kontaktovať nás už v čase prípravy projektovej dokumentácie. Využite našu ponuku dodávky zatepľovacieho polystyrénu s U-profilom a zabráňte vzniku tepelných mostov v okolí rámov okien a dverí. Okrem finančných úspor pri znížených nákladoch na vykurovanie alebo klimatizáciu, bude stavba pôsobiť ako nerušený celok. Väčšinu druhov vonkajšieho tienenia je možné zabudovať už aj do jestvujúcich stavieb, treba však rátať s prípadným znížením svetlosti okien,“ konštatuje A. Kúdelová.

 

Dodáva, že K-system má bohaté skúsenosti aj s riešením atypických exteriérových žalúzií a vie pre zákazníkov pripraviť riešenie na mieru.  Vhodný typ exteriérového tienenia odporúča v závislosti od Beaufortovej stupnice vetra a klasifikácie zaťaženia žalúzií vetrom. Dôležitou súčasťou ceny motorických žalúzií sú aj motory a ovládacie príslušenstvo. Spoločnosť K-system vybavuje exteriérové žalúzie výhradne francúzskymi motormi značky SOMFY s 5 ročnou zárukou. SOMFY je najväčším svetovým výrobcom motorov. Spoločnosť K-system už niekoľko rokov po sebe získala ocenenie najväčší slovenský výrobca motorických žalúzií. Až 99 % všetkých exteriérových žalúzií odchádza z výrobného areálu v Žiari nad Hronom s motorom a ďalšími prvkami komfortného ovládania.

 

,,Krycie plechy žalúzií značky K-system sú vyrobené z plechu vo forme zliatiny hliníka a horčíka (3%). Prímes horčíka dodáva plechu vyššiu tvrdosť a pevnosť. Už pri hrúbke 1,5 mm dosahuje tento plech vyššiu pevnosť, ako v minulosti používané hliníkové plechy s hrúbkou 2,0 mm. Mechanické vlastnosti tohto plechu sú lepšie, rovnako aj vlastnosti pre obrábanie a eloxovanie. Plech sa používa  v strojárenskom priemysle, hlboko ťahaných dieloch, pri stavbe jácht a v prostredí, kde sú zvýšené pracovné teploty. Tento typ plechu má veľmi dobré vlastnosti na akékoľvek povrchové úpravy, má excelentné vlastnosti proti korózii a aj po opracovaní je tvarovo stály. Zákazníkom vždy odporúčame povrchovú úpravu krycích plechov, lebo hliník podlieha oxidácii. V prípade použitia surového plechu, bez povrchovej úpravy, môže po čase zoxidovaná vrstva vplyvom vlhkosti začať stekať a vytvárať  šmuhy po fasáde. Táto chyba nie je odstrániteľná,“ varuje A. Kúdelová.

 

Upozorňuje aj na to, že kotviaci materiál a jeho kvalita je nemenej dôležitou súčasťou exteriérovej žalúzie. Firma preto pri montáži používa výhradne certifikovaný spojovací a kotviaci materiál, ktorý je zárukou pevných spojov a kotvenia. Nosné “U” (L)  konzoly, ktoré používa pri montáži, sú vyrobené z kvalitnej zliatiny AlMgSi 0,5 tvarového prierezu, čo im dáva vysokú tvarovú stálosť a potrebnú pevnosť.

K-system ako jediná firma ponúka 5 ročnú limitovanú záruku na exteriérové žalúzie: http://www.kvalitnetienenie.sk/aktuality/novinky/exterierove-zaluzie-k-system-s-najdlhsou-zarukou-na-trhu.html

Viac informácií je na: www.ksystem.sk, e-mail:  info@ksystem.eu, tel: 045 / 672 60 50

Proti prehriatiu pomôže tienenie sieťovinou TERMOSCREEN a žalúziami

11/05/15 , , , , , , ,

Zdanlivo  neriešiteľný problém – prehrievanie bytov v bytových domoch (činžiakoch), je predsa len možné vyriešiť aj bez klimatizácie. S dvomi riešeniami prichádza najväčší slovenský výrobca tieniacej techniky – spoločnosť K-system s. r. o., Žiar nad Hronom. Jednou z nich sú vonkajšie žalúzie a druhou screenové textílie. Screen má tú vlastnosť, že odráža slnečné žiarenie. Používa sa aj pri výrobe tzv. fasádnych markíz. Spoločnosť K-system ponúka sieť proti hmyzu, kde namiesto štandardnej sieťoviny je v ráme napnutá sieťovina TERMOSCREEN s vysokým účinkom ochrany pred prehrievaním interiéru. Informuje o tom Andrea Kúdelová, vedúca divízie obchodu a marketingu K-systemu.

,,Bytové domy prijímajú cez okná až 90 % tepelných ziskov zo slnečných lúčov. Kým v zime je to výhodné, v lete to spôsobuje nepríjemné, až zdraviu škodlivé prehriatie bytu. Svoje vedia kardiaci, ľudia s vysokým tlakom, starší ľudia a malé deti. Pri tropických horúčavách z posledných rokov ide často naozaj o život. Sieťovina TERMOSCREEN poskytuje nielen ochranu proti hmyzu, ale aj výrazne zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti okna tým, že odráža až 64 % slnečných lúčov ešte pred okennou tabuľou. Dôležité je, že screenová sieťovina má vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam a UV žiareniu. Iba v Štúdiách tieniacej techniky K-systemu (Bratislava, Nitra, Prievidza, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Prešov, Košice) majú zákazníci možnosť zakúpiť siete proti hmyzu so sieťovinou Termoscreen so zľavou 20 %. Akcia platí do 31. 5. 2015,“ upozorňuje A. Kúdelová.

Dodáva, že Termoscreen nielen zabraňuje prehrievaniu interiéru odrážaním slnečných lúčov, ale aj zabraňuje hmyzu preniknúť do interiéru, ponúka výbornú viditeľnosť a rovnaký účinok pri otvorenom aj zatvorenom okne.Výrobca odporúča vyskúšať si účinnosť tienenia na jednom okne a potom vybaviť sieťami podľa potreby aj ďalšie. Upozorňuje aj na to, že výmena vzduchu je vďaka hustote siete nižšia ako je bežné. Riešením je, že sieťovina sa ľahko dáva dole, vďaka zvrtlíkom. Pri jej zložení sa tak umožňuje v noci vetrať intenzívnejšie.

,,Tienenie je jednoduchšie ako klimatizácia. Ak je bytový dom už zateplený, pri splitovej klimatizácii je nutný súhlas nadpolovičnej väčšiny susedov a narušenie fasády. Vyviesť otvor pre splitovú klimatizáciu cez murivo a zateplenie nie je až také jednoduché. Vyžaduje totiž špeciálnu montáž. Problém s prehrievaním interiérov počas letných tropických horúčav dokáže spoľahlivo vyriešiť aj žalúziové tienenie, namontované na oknách budov. Najvhodnejšie sú vonkajšie žalúzie. V porovnaní s montážou často používanej, ale energeticky náročnej klimatizácie, predstavujú až 30-percentnú ročnú úsporu nákladov. Okrem toho exteriérové žalúzie zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti okien aj v zimnom období a v nočných hodinách,“  vysvetľuje A. Kúdelová.

Najväčším výrobcom širokého sortimentu žalúzií na Slovensku, so značkou kvality, je už takmer štvrťstoročie spoločnosť K-system s. r. o., Žiar nad Hronom. Ponúka aj široký  sortiment ďalšej tieniacej techniky. Vyrába a predáva interiérové, vertikálne a exteriérové žalúzie a slnolamy, ale aj siete proti hmyzu na okná a dvere. Ako jediná firma ponúka 5-ročnú limitovanú záruku na exteriérové žalúzie. Štúdiá tieniacej techniky K-system sú na Slovensku v týchto mestách: Bratislava, Nitra, Prievidza, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Prešov, Košice.

Využívanie vonkajších žalúzií má aj ďalšie výhody. ,,Všetky druhy a typy nami vyrábaných vonkajších žalúzií poskytujú účinnú ochranu interiérového zariadenia pred vyblednutím farieb, ochranu pred nežiaducimi pohľadmi a umožňujú plynulú reguláciu prirodzeného osvetlenia a odrážanie priamych slnečných lúčov. Prinášajú úsporu nákladov spojených s klimatizáciou počas letného obdobia. Stiahnuté exteriérové žalúzie je výhodné využívať aj v zimnom období na zvýšenie tepelnej izolácie okien. Ak zostane žalúzia stiahnutá aj cez noc, zabráni sa prechodu tepla a neželanému úniku tepla do exteriéru. V lete dokáže dobré tienenie zabezpečiť rozdiel medzi exteriérovou a interiérovou teplotou o 7 až 10 stupňov Celzia,“ zdôrazňuje A. Kúdelová.

Viac informácií je na :
http://www.ksystem.sk/sk/novinky/prehrievanie-interieru-bytovych-domov.html
http://www.kvalitnetienenie.sk/aktuality/akcie/koniec-horucavam-v-cinziaku.html
http://www.kvalitnetienenie.sk/aktuality/novinky/exterierove-zaluzie-k-system-s-najdlhsou-zarukou-na-trhu.html
a www.ksystem.sk , e-mail:  info@ksystem.eu, tel: 045 / 672 60 50

Výrobca tieniacej techniky K-system úspešne rastie

09/04/15 , , , , , ,

Najväčší slovenský výrobca tieniacej techniky, firma K-system, s.r.o., Žiar nad Hronom, zaznamenal za rok 2014 medziročný nárast tržieb takmer o 20 %. Celkové tržby spoločnosti sa zvýšili z 3,506 mil. eur v roku 2013 na 4,280 mil. eur v minulom roku. Väčšinu predaja firma zrealizovala na domácom trhu a cca 20 % v zahraničí, predovšetkým v ČR a Nemecku. Predaj na slovenskom trhu sa medziročne zvýšil takmer o 20 % a v zahraničí o necelých 10 %. Spoločnosť s čisto slovenským kapitálom zamestnáva priemerne 104 pracovníkov. Centrálu a výrobný závod má v Žiari nad Hronom a sieť zmluvných partnerov po celom Slovensku, v ČR, Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Nemecku a Belgicku. Vo výrobnom sortimente dominujú interiérové, vertikálne a exteriérové žalúzie, slnolamy a siete proti hmyzu na okná a dvere. Informovala o tom Andrea Kúdelová, vedúca divízie obchodu a marketingu K-systemu.

,,Vlaňajší nárast predaja bol vyvolaný miernym oživením stavebného trhu a predovšetkým nárastom v segmente tieniacej techniky. Naša firma sa presadzuje na trhu hlavne kvalitou svojej produkcie a špičkovým servisom pre zákazníkov. Dôraz na kvalitu a neustále inovácie prinášajú aj výsledky v predaji. O zákazníka sa staráme v každej fáze realizácie zákazky – od konzultácií a zamerania, cez inštaláciu, záručný a pozáručný servis. Za kvalitu pritom ručíme a na naše výrobky poskytujeme záruku, podľa druhu výrobku, od 24 mesiacov do 5 rokov. Dnešní zákazníci čoraz viac dajú na referencie a je pre nich dôležité, aby mali garantovanú kvalitu a dlhodobý servis. Tieniaca technika je investíciou na dlhé roky a preto si treba si pri nej dávať pozor na každý detail,“ konštatovala A. Kúdelová.

Dodala, že počas krízy sa spoločnosti K-system podarilo znížiť materiálové náklady vďaka rozšíreniu výroby o vlastnú lisovňu PVC komponentov, linky na valcovanie profilov, ohýbanie a strihanie kovov, vlastnú práškovňu kovov a vlastnú výrobu bublinkovej fólie.

Spoločnosť K-system je na trhu od roku 1991. Stala sa úspešným, čisto slovenským výrobcom tieniacej techniky, najmä s podporou prevažne zahraničných licenčných dodávateľov,  ktorých skúsenosti firma prebrala. Táto stratégia bola a stále je najvyššou zárukou vysokej a stabilnej kvality produkovaných výrobkov. Spoločnosť K-system kladie veľký dôraz na využitie moderných technológií vo výrobe a venuje značné úsilie jej inovácii, spolu s vývojom vlastných produktov. Cieľom je dosahovať stále kvalitnejšie produkcie, predlžovať životnosť výrobkov, zlepšovať ich vlastnosti a rozširovať sortiment.

V roku 2002 spoločnosť K-system, ako prvá firma na Slovensku, začala výrobky označovať ochrannou známkou K-system. Od tohto okamihu zákazníci vedeli, kto je skutočným výrobcom dodaných produktov a mali aj záruku zabezpečeného servisu.V roku 2009 sa spoločnosť presťahovala do nového reprezentatívneho sídla v Žiari nad Hronom s modernou výrobnou halou. Výstavbou novej výrobnej haly sa však nekončia investície do výrobných technológií. Výroba je priebežne inovovaná a zdokonaľovaná. V bývalých priestoroch v obci Kosorín bola v roku 2011  spustená práškovacia linka, ktorá skrátila dodacie termíny pre neštandardné farebné prevedenia.

V minulosti spoločnosť K-system zaznamenala množstvo významných ocenení: Cena veľtrhu Nábytok a bývanie v roku 2002 za exteriérovú žalúziu Prominent Z-90,  Čestné uznanie výstavy ForARch v roku 2005 za plisovanú dverovú sieť “Nobarrier” – za aplikáciu najnovších materiálov pri riešení zábrany proti hmyzu na veľkoplošných fasádnych otvoroch, v roku 2007 sa stala 5. najlepším zamestnávateľom Slovenska. Získala aj Cenu MODDOM 2008 za inovatívne riešenie v tieniacej technike, Čestné uznanie výstavy PRO ARCH v roku 2010 za inovovanú exteriérovú žalúziu Prominent LUX,  umiestnenie v rebríčku TOP 50 slovenských značiek, atď. V priebehu veľmi krátkeho času sa značka K-system stala nielen známou, obľúbenou a vyhľadávanou značkou kvalitnej tieniacej techniky. Dlhoročné skúsenosti na domácom, ako aj medzinárodnom trhu z K-systemu urobili vedúceho lídra v oblasti tieniacej techniky. K-system je jedinou firmou, ktorá vlastní 5 štúdií tieniacej techniky a to v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a v Žiari nad Hronom.

Dôveryhodnosť značky K-system je podporená skutočnosťou, že spoločnosť  je od roku 2012 držiteľom certifikátov: ISO 9001 systém manažérstva kvality, ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva  a BS OHSAS 18001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Viac informácií je na : www.ksystem.sk , e-mail:  info@ksystem.eu , tel: 045 / 672 60 50