>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: pohony

Ostatné,

Spoľahlivé lineárne vedenie

Lineárne vedenie slúži ako presný a jednoduchý vodiaci systém. Pohyb je možný vďaka sústave niekoľkých prvkov –vodiacich rolien, koľajníc, čapov alebo obehových guličiek. Lineárne vedenie nachádza uplatnenie v mnohých oblastiach od zlievarenstva, potravinárstva, poľnohospodárstva,drevospracujúceho a papierenského priemyslu, cez transporty a žeriavy až po banský priemysel a čistiarne odpadových vôd. Pozrite si náš široký sortiment lineárneho vedenia!