>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: financie

Ekonomika a financie,

Dane, účtovníctvo, daňové poradenstvo a partner vašej spoločnosti

Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a daňové poradenstvo Radi vám zodpovieme otázky ohľadom účtovníctva alebo daňovníctva. Dohodnite si s nami stretnutie a presvedčte sa, že sme tím ľudí vhodný práve pre vás. Ponúkame vám: Vedenie účtovníctva a daňová evidencia Externé vedenie účtovníctva Bratislava, spracovanie ročnej účtovnej závierky a inventarizácie zostatkov na účtoch, príprava štatutárnych výkazov; vedenie daňovej evidencie pre zistenie základu dane z príjmov fyzických osôb. Daňové priznanie V rámci vedenia účtovníctva alebo daňovej evidencie pre našich zákazníkov pripravíme a podáme daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty. Vyhotovíme daňové priznanie

Ekonomika a financie,

Vedenie účtovníctva a účtovanie zriaďovacích nákladov

Pred vznikom spoločnosti (tzn. zápisom spoločnosti do obchodného registra) môže dochádzať k výdavkom, ktoré so vznikom spoločnosti priamo súvisia (napr. poradenské služby, poplatky, odmena notára a pod). Ak hodnota týchto výdavkov prekročí limit pre zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku (podľa zákona o daniach z príjmov), spoločnosť zaoberajúca sa na vedenie účtovníctva eviduje ako zložku nehmotného majetku na účte zriaďovacie výdavky. Zriaďovacie výdavky musia byť účtovne odpísané najneskôr do 5 rokov od vzniku spoločnosti (môžu byť odpísané aj skôr). Pre daňové priznanie a do dane sa však zriaďovacie výdavky odpisujú presne

Obchody a služby, ,

Vedenie účtovníctva a pravidla účtovania

Účtovná jednotka na vedenie účtovníctva sa musí riadiť predovšetkým zákonom o účtovníctve a vyhláškou, ktorá stanovuje podobu účtovnej osnovy. Zákon o účtovníctve je relatívne stabilný, hoci každoročne dochádza k drobným úpravám najmä pre podvojné účtovníctvo.Účtovníctvo musí byť správne, úplné, preukázateľné, zrozumiteľné a prehľadné. Základným prvkom účtovníctva je účtovný záznam. Účtovný záznam môže byť účtovným dokladom, účtovným zápisom či účtovný knihou. Účtovným záznamom je aj výročná správa, účtovná uzávierka, odpisový plán či inventárny zoznam. Ďalej odporúčame sledovať aj blog o účtovníctve. Viac na Vedenie účtovníctva a pravidla účtovania.

Obchody a služby, ,

Ako na financovanie pohľadávok?

V letnej škole na vedenie účtovníctva čítajte o získavanie hotovosti z pohľadávok, faktoringu a jeho účtovania. Škola účtovníctva pokračuje financovaním pohľadávok. K získaniu hotovosti je niekoľko spôsobov. Jedným z nich je aj faktoring. Čítajte o jeho účtovaní, vrátane príkladu výpočtu nákladov a výnosov a započítania pre daňové priznanie. Získavanie hotovosti z pohľadávok je niekoľko spôsobov: urýchlenie platieb dlžníkov – možno docieliť poskytnutím zľavy, (napríklad odberateľ uhradí pohľadávku do 10 dní, bude mu poskytnutá zľava vo výške 3% z celkovej sumy; ak faktúru do 15 dní, poskytne sa mu zľava vo

Ekonomika a financie, ,

Na Slovensku sa za 1.štvrťrok 2012 vyrobilo 193 404 t papiera a lepenky

V prvom štvrťroku 2012 poklesla celková výroba papiera a lepenky v SR medziročne o 0,2 percenta. Od začiatku tohto roku tak vyrobilo 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 193 404 ton papiera a lepenky, oproti 193 887 tonám v roku 2011. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 0,9 % medziročný rast, keď vyrobili 145 416 ton týchto papierov. Súčasne sa znížila výroba hygienického papiera o 5,3 %, na úroveň 32 891 ton. Baliace a obalové papiere dosiahli 15 097 ton. Informoval o tom generálny sekretár