Zváračské kukly

Zváračské kukly

 

Nebezpečenstvo pri zváraní

Zváranie, rezanie plameňom alebo autogénom je riziková práca. V oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany sa tieto činnosti radia medzi nebezpečné. Pri práci je treba dôležité dôsledne dbať na zásady BOZP a požiarnej ochrany.

Riziká a zásady pri zváraní a práci s autogénom

Bezpečnostne rizika pri práci s autogénom nie sú zanedbateľné, naopak sú vysoké. Poranenie môže byť pre človeka vážne, a v niektorých prípadoch môže dôjsť k ťažkému poraneniu až smrti.

Prehľad najväčších rizík pri práci s autogénom

  • Zásah elektrickým prúdom
  • Popálenie horúcim kovom
  • Infračervené a ultrafialové žiarenie – plazmový oblúk
  • Uvoľňovanie škodlivých látok
  • Pohyblivé časti zváracieho zariadenia
  • Zvýšená hladina hluku
  • Mikroklimatické podmienky
  • Vznik požiaru alebo výbuchu.

Kvalitné ochranné prostriedky

Pri týchto nebezpečných prácach je preto vždy potrebné používať maximálne bezpečné ochranné pracovné pomôcky. Jedným z najdôležitejších pracovných doplnkov pri zváraní je nepochybne zváračská kukla. Jej výber je veľmi dôležitý nielen pre bezpečnosť, ale aj pohodlnú prácu.

Samostmievacia zváračská kukla Mar-Pol LYG 4

Je to vlastne špeciálne navrhnutá zváračská kukla, ktorá vyhovuje všetkých prísnych certifikáciám. Práca s ňou je bezpečná, ale aj pohodlná. Vyznačuje sa nízkou hmotnosťou. Dôležitou výhodou tejto kukly je filter, ktorý automaticky identifikuje štart zváracieho procesu a spustí funkciu samostmievania. Po ukončení práce sa filter vráti do pôvodného stavu.

Vďaka svojej bezpečnosti a funkčnosti je zváračská kukla Mar-Pol LYG 4 jednou z najpredávanejších na trhu.

 

Výhodný nákup zváračskej kukly

Jednoduchý nákup zváračských kukiel vám ponúka internetový obchod esat.sk. Je to špecializovaný predajca zváračských kukiel. Môžete sa teda spoľahnúť na spokojný nákup. Garanciou je vám najlepšia cena a rýchle dodanie tovaru.

Related Post