Tvorba svadobných oznámení na Nový rok

Ako na Nový rok, tak po celý rok. Toto staré porekadlo platí dvojnásobne pri organizovaní novoročných svadieb. S tým súvisí aj výroba svadobných oznámení, ktoré by mali čo najviac hodnoverne odzrkadľovať tematiku a termín svadby organizovanej hneď po novom roku. To dáva dizajnérom príležitosť zakomponovať do návrhov svadobných oznámení rôzne kreatívne prvky, netradičné formáty aj text s krátkym novoročným vinšom.

Svadobné a grafické štúdio LarisDesign vám ponúka širokú škálu svadobných oznámení v 8 rôznych kolekciách. Šírka ponuky sa snaží odpovedať na nároky a rozmanité požiadavky slovenskej nevesty. Sledujeme moderné trendy a snažíme sa byť vždy o krok pred konkurenciou. Hlavný dôraz prikladáme na jednoduchosť a estetiku. V ponuke nájdete pozvánky k svadobnému stolu, menovky, zasadacie poriadky, svadobné menu. Robíme aj návrhy na mieru. Jedinečný grafický dizajn a zapálený tím nájdete v LarisDesing. Celú ponuku nájdete na www.svadba-oznamenia.sk

Related Post