Konvektomat pomocník na nezapletenie

Konvektomat býval a je zreteľne najviac používaným a najdôležitejším viacvyužiteľným zariadením. Toto je získané tým, že presnými mierami pomáha dať bezkonkurenčne najväčší výkon tepelnej úpravy za jednotku času pri najnižšej zastavanej ploche. Jedlá môžeme tepelne ovplyvniť varením v pare, dusením, opekaním, pražením a grilovaním. Dokonca je možnosť konvektomat použiť pre promptné odmrazenie, a oživenie potravín, kvasenie, zaváranie, sušenie ovocia a iné významné spôsoby. Ktorýkoľvek zo spomínaných možností je voliteľné naprogramovať a proces ďalej ide samostatne od obsluhy. Teraz sa obyčajne pre riadenie deja v konvektomate používa vpichová teplotná sonda 3 až 6 bodová. Je mnoho výrobcov, ktorí pripravujú vskutku kvalitné konvektomaty. Pre zameranie budúcich záujemcov je vhodné povedať, že aj renomovaní výrobcovia (Elektrolux Profesionál, Zanussi Profesionál, Rational, Unox a pod) produkujú konvektomaty veľmi nerovnakých technických parametrov a výkonov. Originálnu ponuku konvektomatov objavíte práve na stránkach firmy GastroCorp – www.gastrodirect.sk. Významným rozdielom je systém produkovania horúceho vzduchu, ktorý následne pôsobí v komore konvektomatu. Konvektomaty sa poskytujú nástrekové (čo je vlastne nástrek na vriace teleso a vyparenie do priestoru). Týmto spôsobom získaná para môže mať najvyššiu teplotu až 99 °C a jej iné parametre nespôsobia tak vhodný prenos tepla do pokrmu, ako para vytvorená vo výrobníku pary (bojleri), ktorá máva teplotu dokonca až okolo 130°C. Taktiež systém správy konvektomatu v prevádzke ,,para“ je absolútne rozličný. Tiež dôležitým faktorom je tvar a rozmery / kapacita komory. Významné sú konvektomaty s pozdĺžnym zásuvom, lebo je možné aplikovať aj menšie gastronádoby. Kladom konvektomatu je racionálna príprava potravín, zachovanie vitamínov, minerálov a zachovanie chuťových aspektov. Ekonomicky ide o neobyčajne úsporný systém tepelnej úpravy s výrazným znížením poklesov hmotnosti (min. o 15%) hlavne u mäsa, úspora vody, energie a tukov pri tepelnej úprave.

Related Post