Hodiny a čas, ktorý plynie

Čas uteká bez šance aby sme sa doň zvládli starieť. Ľahký dotyk prsta môže pozastaviť ručičku na nástenných hodinách a nám predkladať nepravdivý dojem sily nad časom, avšak to tikanie prežíva v mysli. Vedomie, že síce hodiny vieme pozmeniť, ale čas pokračuje a odbíja aj bez nás, kráčajúci ďalej ako veľká entita, ktorá panuje nad každým a my môžeme kráčať len zároveň s ňou. Nutne s časom celý svet putuje ďalej – ľudia, príroda a tiež objekty pozvoľna starnú.
Pokiaľ sa obzrieme vôkol seba, uvedomíme si, ako sa všetci uháňajú, pretože ich súri čas, ktorého nemajú na rozdávanie.
Výraz HODREX je synonymom drevených hodín. Základným sloganom spoločnosti je: hodiny, ktoré sa dedia.
Spoločnosť HODREX stojí na trhu s hodinami už od roku 1992, vyrábajúc nie len nástenné hodiny. Spoločnosť vyrástla z drobných stiesnených miestností na rozmerné plochy počas 20-tich rokov. Dlhé roky si stabilizuje post na trhu osvedčenými postupmi, za čo ďakuje súčasnej stabilite. O akosti ich produktov vypovedá dobrá predajnosť a dobrú skúsenosť ich zákazníkov. Svedčí o tomto taktiež dlhoročná spolupráca s nemeckou medzinárodnou firmou A.M.S., ktorá sa viac než 150 rokov zapodieva výrobou hodín.
Spoločnosť pracuje s vysoko prvotriednymi materiálmi a utvára moderné výzory vďaka použitiu dreva, skla a kovov. Kvôli dôkladnému prístupu spoločnosti dosahuje dôsledné prepracovanie všetkých drobností.
Jedná sa o rodinnú firmu, ktorá sa viac ako 20 rokov zaoberá produkciou prvotriednych nástenných hodín. Pri vytváraní produktov samozrejme myslí na zákazníkov, aby takto dosiahla ich úplné uspokojenie.

Related Post