Farby firmy vypovedajú o jej identite

S marketingovou stratégiou a grafickým stvárnením firmy súvisí aj výber korporátnych farieb. Tie vypovedajú o činnosti firmy a stávajú sa akýmsi symbolom, vďaka ktorému si môžeme spojiť meno spoločnosti s konkrétnym zameraním jej činnosti. Vzhľadom na to by ste si mali nechať zhotoviť všetky reklamné predmety v týchto charakteristických farbách, ktoré Vám pomôžu lepšie prezentovať firmu.

MaxCreative s.r.o. sa zameriava na pomoc a partnerstvo s malými a strednými firmami. Vieme, že ste to práve Vy, kto veľkou mierou prispieva k heterogenite ponuky na slovenskom trhu a k tvorbe pracovných miest. Vieme tiež, že podstatnú časť svojich aktivít venujete tvorbe produktu alebo služby. Kontaktujte nás pre efektívnu spoluprácu. www.maxcreative.sk

Related Post