Výrobná hala pivovaru v Německu

Nemecký Oettingen je vyhlásený svojou tradíciou varenia piva, ktorá sa datuje už od roku 1333. Spoločnosť Oettinger Brauerei GmbH je nemeckým lídrom v oblasti pivovarníctva. Ročne vyrobí 6,4 miliónov hektolitrov piva a ďalej ponúka veľa druhov limonád.

Spoločnosť Oettinger Brauerei GmbH vlastní päť výrobných hál v Nemecku. Pivovary sa nachádzajú v mestách Gotha, Schwerin, Mönchengladbach a Braunschweig. V Oettingeru sídli vedenie spoločnosti. Všetky výrobné haly, ktoré firma vlastní, sú oceľové budovy od Lindab Buildings.

Primárna konštrukcia

Primárna nosná konštrukcia obsahuje konštrukčné prvky prenášajúce vonkajšie zaťaženie na stavebné základy. Obsahuje medziľahlé rámy, krokvy, stĺpy čelných stien a mnohé ďalšie konštrukčné prvky, vrátane kotviacich skrutiek alebo konzol žeriavových dráh. Celá primárna oceľová konštrukcia je chránená pred vonkajšími vplyvmi pomocou antikorózneho náteru podľa normy EN ISO 12944. Jeho použitím výrazne predlžujeme životnosť stavieb.

Sekundárna konštrukcia

Sekundárna nosná konštrukcia oceľových budov je zložená zo súčastí, ktoré podopierajú a nesú stenové a strešné plášte. Ich hlavnou úlohou je prenos vonkajšieho zaťaženia na primárnu nosnú konštrukciu. Hlavnými nosnými prvkami sekundárnej konštrukcie sú pozinkované Z profily – väznice a paždíky vyrábané valcovaním za studena a orámovanie otvorov tvorené pozinkovanými profilmi L, C, U alebo Z.

Parametry haly

Pre spoločnosť Oettinger Brauerei GmbH stavalo oceľové haly dokonca niekoľko stavebných partnerov Astron. V hlavnom sídle spoločnosti v Oettingenu vybudoval stavebný partner Astron, firma IWK z Mönchsrothu, výrobnú halu s rozlohou 16.500 m², a stavebný partner Hallen- und Gewerbebau Koch GmbH zo Schwabhausenu realizoval stavbu oceľovej haly s rozlohou 8.500 m².

Astron je uprednostňován hlavne pre spoľahlivosť, nemenné termíny a výhodné ceny. Celková plocha oceľových budov Astron postavených pre Oettinger Brauerei GmbH predstavuje 40.000 m² a plocha striešok je dokonca viac ako 1.000 m².

Related Post