kvalitné značenie s modernými prvkami

Možnosti interiérového a exteriérového značenia prechádzajú za posledné roky veľkými zmenami. Spoločnosti sa snažia zlepšovať vizuálnu identitu ich spoločnosti, z časti architektonickými doplnkami a značením na budovách. Technický rozvoj a dizajn už dávno posunul značenia od tabuliek a jednoduchých výstrčiek k zložitejším svietiacim stĺpom a ďalším kreatívnym možnostiam. Kombináciou týchto moderných prvkov s klasickým značením môžeme dosiahnuť kvalitnú kompozíciu exteriérového a interiérového značenia ktoré bude dotvárať firemnú identitu spoločnosti. Spločnosť Trilline ponúka v rade Totem a Pylon. Tento modulárny a odolný systém

poskytuje možnosť kombinovať v jednom panely krabicové i ploché profily s ľubovoľnými vloženými veľkoplošnými doskovými panelmi. null ponúka 2 štandardné stĺpové profily, 3 rôzne štandardné základy ktoré možno ďalej kombinovať. Pylon ponúka jeden štandardný stĺpový profil, 2 rôzne štandardné základne do ktorých sa dajú vkladať rôzne dosky z ľubovoľných materiálov. Dokonca môže byť osvetlený a doplnený LED panelom. Tieto systémy ponúkajú svojimi kombináciami rôzne kreatívne riešenia a kompletnú ponuku nájdete na stránke spoločnosti Trodat.

Related Post