Drevovláknitá izolácia STEICO TEPORE je spoľahlivá proti prehriatiu podkrovia

Projektanti môžu naplánovať ochranu proti letným horúčavám s certifikovaným konštrukčným systémom Steico /TEPORE

 tepore-r

Projektanti pracujú s veľkým množstvom moderných konštrukcií, ktoré dokážu vyriešiť najväčšie problémy, s ktorými sa konkrétne stavby stretávajú. Pomocnú ruku projektantom navrhujúcim konštrukcie zabraňujúce prehrievaniu stavieb podáva firma TEPORE, s.r.o., priamy obchodný a technický zástupca nemeckej firmy STEICO (najväčšieho výrobcu drevovláknitých izolácií na svete). Na slovenský trh firma dováža overené certifikované systémy STEICO TEPORE.

 FLEX   

Jakub Čajko z firmy TEPORE hovorí: „Na celom svete sa pre chladenie budov spotrebuje viac energie, ako na ich vykurovanie. A je pekné, že existuje jednoduché riešenie pomocou drevovláknitej izolácie STEICO TEPORE, ktoré nielen ušetrí náklady na chladenie v lete, ale aj v zime na kúrenie. Leto je krásne, ale pri tropických teplotách sa nikto v dome necíti dobre. Izolačná doska z drevovláknitých dosiek STEICO zabezpečí, že aj v horúcich dňoch zostane v dome chlad dokonca aj bez drahých klimatizácií. Počet takzvaných tropických dní s teplotami nad 30 °C každoročne stúpa. Preto v nových budovách a pri rekonštrukcii starších pribudli požiadavky na ochranu budov pred prehriatím. So správnymi štruktúrami a správnou voľbou materiálov je možné vytvoriť príjemné prostredie pre život v letných mesiacoch – a to celkom prirodzene. Neprístupné časti budovy, ako sú steny a strecha, sú z tohto hľadiska dôležité. V tomto prípade izolácia STEICO zabezpečuje, že teplo zostáva vonku.“

KD33 (1)

Byty alebo izby umiestnené pod strechou majú mimoriadnu tendenciu v lete sa prehrievať. Je to spôsobené nielen nedostatočnou tepelnou izoláciou strechy, ale aj nedostatočnou tepelnou kapacitou. Bežná izolácia neposkytuje dostatočnú odolnosť voči prenikaniu tepla zo slnečného žiarenia. Riešením je izolácia s mimoriadne vysokou skladovacou kapacitou – ide o izoláciu z drevených vlákien STEICO. Táto izolácia teplo popoludní prijíma a „uskladní“ ho až do večera, keď je vonku už chladnejšie. Vo večerných a nočných hodinách toto “uskladnené” teplo vyžaruje cez strechu von a vtedy už nepredstavuje tepelné zaťaženie pre obytný priestor.

OS_CLT + Steico Wall

Rozhoduje tepelná vodivosť

,,Na optimalizáciu konštrukcie je rozhodujúca predovšetkým voľba správnej tepelnej izolácie. Na ochranu proti letným horúčavám sa hodia také izolácie, ktoré zaručujú veľmi pomalý prestup tepla. Inak povedané majú čo najnižšiu tepelnú vodivosť. To znamená, že tieto izolácie dobre tepelne izolujú, ale so svojou nízkou tepelnou vodivosťou spájajú súčasne vysokú akumulačnú schopnosť, ktorá je daná vysokou objemovou hmotnosťou a vysokou mernou teplotnou kapacitou. Drevovláknité izolácie STEICO majú mimoriadne priaznivý pomer medzi súčiniteľom tepelnej vodivosti  a súčinom hodnôt mernej tepelnej kapacity a objemovej hmotnosti. Tým je určená nízka tepelná vodivosť ,,a“,“ vysvetľuje J. Čajko.

 

Materiály s vysokou mernou tepelnou kapacitou spomaľujú prehrievanie

Pri ochrane interiéru v letnom období roka je kľúčovým parametrom tepelná kapacita. Materiály s vysokou mernou tepelnou kapacitou spomaľujú tzv. fázový posun teplôt, ktorý má za následok práve nepríjemné prehrievanie konštrukcií a následné sálanie horúceho vzduchu do interiéru. Fázový posun tepla je časový úsek, ktorý je medzi okamihom najvyššej teploty na vonkajšej strane a analogickým okamihom najvyššej teploty na vnútornej strane konštrukcie.

Pri navrhovaní konštrukcií by sa mal navrhovať tento posun na úrovni min. 10 hodín. Čiže teplo začne sálať cez konštrukciu do interiéru až po 10 hodinách – väčšinou už vo večerných hodinách, kedy je už vonku teplota nižšia a tak dochádza k prirodzenému chladnutiu konštrukcie. Ideálne je keď sa fázový posun začne prejavovať v nočných alebo skorých ranných hodinách kedy je vonkajší vzduch najchladnejší a konštrukcia chladne výrazne rýchlejšie.

Pri použití izolačných drevovláknitých dosiek s objemovou hmotnosťou 150 kg / m3 sa dá počet hodín s nadmernou teplotou znížiť, oproti izolácii z minerálnej vlny, dokonca na 1/3 až 1/4. Táto zotrvačnosť daná použitím drevovláknitých izolácií STEICO sa vyplatí ako v lete, tak v zime a citeľným spôsobom zvýši pohodu pod strechou.

 

Žiadne parozábrany

Koncept difúzne otvorenej konštrukcie je najvhodnejší pre zdravie človeka, pretože nebojuje s prírodou, ale využíva prirodzené fyzikálne zákony. Výhodou difúzne otvorených konštrukcií s použitím izolačných materiálov z drevného vlákna je schopnosť regulovať nadbytočnú vlhkosť, tým sa zabraňuje tvoreniu plesní v konštrukcii. Preto sa v konštrukciách STEICO TEPORE nepoužívajú parozábrany. Stavba dýcha a nadbytočnú vlhkosť odvedie von. Majitelia nesprávne izolovaných stavieb prekurujú, často vetrajú, alebo musia urobiť dodatočné drahé technické opatrenia na odstránenie vlhkosti. Tomu všetkému sa dá vyhnúť správne zvoleným uceleným systémom difúzne otvorenej konštrukcie.

Firma TEPORE má Slovenským skúšobným ústavom technickým (TASUS) Certifikovaný kompletný konštrukčný systém stien, stropov a striech. Certifikované konštrukčné skladby sú dostupné projektantom na vyžiadanie. Okrem drevovláknitých izolácií dodáva aj ďalšie prírodné materiály, konštrukčné systémy a konopné izolácie. Ďalej aj hlinené omietky v kombinácii s drevovláknitými doskami, fúkanú drevovláknitú izoláciu a ďalšie ekologické materiály. S ekologickými materiálmi firmy TEPORE sa môže verejnosť zoznámiť v prezentačnej miestnosti na Hraničnej ulici 18 v Bratislave alebo v Banskej Bystrici, Kremnička 3.

 

Viac informácií: tel: 0915 987 019, www.tepore.sk, www.fukane-drevovlakno.sk , www.steico-slovakia.sk

Tepelná kapacita (akumulačná schopnosť)

Materiál Merná tepelná kapacita c J/(kg*K)
Rastlé drevo smrek/borovica 2510
Drevovláknité izolácie 2100
Tehla 880
Čadičová vlna 840
Betón 840
Hlinená omietka 840
Minerálna vata 750
Železo 446

Related Post