Ako získať čas potrebný na inštaláciu solárnych zariadení

Jedným zo stresujúcich faktorov pre uchádzačov o poukážky na využívanie OZE (obnoviteľných zdrojov energie) je čas. Jednotlivé kolá majú rôzne rozostupy a ak sa v niektorom z nich nepodarí uchádzačovi uspieť, môže ho to sklamať a demotivovať uchádzať sa o poukážky znova. Ako ukazuje prax, časť poukážok musia uchádzači pre nesplnenie rôznych podmienok aj vrátiť. Navyše pre počasie sa nedá montovať vždy a renomované montážnické partie majú termíny na dlhší čas vopred rezervované. Na samotnú montáž slnečných kolektorov sú potrebné 1 až 3 dni, podľa nutnosti upevňovania kolektorov na streche. A prvá vlna poukážok z Programu Zelená domácnostiam končí v 1. polroku 2018.

P1090920

Čo teda môže urobiť uchádzač preto aby uspel?

Odpovedá Alfred Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy  THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. (rady sú aj na www.solarneslovensko.sk): ,,V prvom rade je to správna voľba dodávateľa. V prípade THERMO|SOLARu ide o silného partnera so zárukou kvality a najväčšieho dodávateľa solárnych riešení v strednej Európe. Naše produkty sú certifikované s garanciou až 12 rokov a sme ich originálnym výrobcom zo Slovenska so 40 ročnou tradíciou, overenou nemeckou kvalitou a vlastným know-how. Pritom poskytujeme najlepšiu cenu priamo od výrobcu a k dispozícii dávame aj svoju najhustejšiu sieť certifikovaných montážnych partnerov na Slovensku. Máme riešenie pre každého. Od domácností až po veľké a atypické inštalácie. Neodporúčame si tovar kupovať samostatne a až potom hľadať zhotoviteľa. Dotáciu si, na rozdiel od minulosti, môžete uplatniť len z faktúry zhotoviteľa. Samostatným nákupom by ste o väčšinu dotácie prišli.“

Gottas odporúča 3 kroky k získaniu dotácie: 

  1. Konzultujte riešenie s odborníkom na danú oblasť.

Vyplňte on-line formulár a zistite, aké riešenie je vhodné pre vašu situáciu a peňaženku a aká je výška dotácie pre dané riešenie. V tomto kroku získate aj kontakt na zhotoviteľa, ktorý vám dodá a odborne namontuje vybrané riešenie.

  1. Ak už máte vybraného zhotoviteľa a konkrétne riešenie aj s cenovou ponukou, požiadajte o poukážku u SIEA.
    P1100067

O poukážku neodporúčame žiadať skôr, ako si u vybraného zhotoviteľa neoveríte, že je schopný zariadenie do 3 mesiacov od vydania poukážky dodať. O poukážku môžete po spustení ďalšieho kola požiadať iba cez internet na tejto stránke (až po spustení daného kola).
Prichystajte si aj všetky údaje o nehnuteľnosti, na ktorú chcete umiestniť zariadenie na OZE, vrátane údajov z katastra nehnuteľností. V žiadosti musíte uviesť katastrálne územie, súpisné číslo nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva a číslo listu vlastníctva.
Pri vypĺňaní žiadosti odporúčame dobre zvážiť, ktoré uprednostňujúce podmienky spĺňate, pretože najmä ak ste z Bratislavského kraja, je splnenie týchto podmienok v podstate nevyhnutné na získanie poukážky. Po vyplnení formuláru bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa, ktorú treba ČO NAJSKÔR potvrdiť. Až kliknutím na linku v potvrdzovacom emaile je dokončený celý proces vyplnenia žiadosti. Pre úspešnosť žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie uprednostňujúcich kritérií a čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku v emaile.

Ak potrebujete opraviť údaje vo svojej žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ ignorujte a vyplňte si novú žiadosť. O poukážku žiadajte až v čase, keď máte zariadenie vybrané a budete ho môcť v dohodnutom termíne inštalovať.

  1. Zaregistrujte poukážku u zhotoviteľa a vyberte si termín inštalácie.

Platnosť poukážky je len 30 dní od vydania. Do tejto lehoty ju musíte odovzdať zhotoviteľovi a ten ju musí zaregistrovať v SIEA a požiadať o jej preplatenie musí do 3 mesiacov.

Ako si správne vybrať zariadenie?

Najlepšie je obrátiť sa na renomovaného dodávateľa, ako THERMO|SOLAR Žiar, nechať si vysvetliť výhody jednotlivých riešení a dať si urobiť ponuku na mieru. Návratnosť systému bude so štátnou podporou na úrovni 5-7 rokov a praxou overená životnosť je 40 rokov. Na výber má THERMO|SOLAR spolu 11 registrovaných slnečných kolektorov. V doterajších troch kolách patrili slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARu medzi najčastejšie inštalované zariadenia zo všetkých.

Prečo je najväčší záujem práve o slnečné kolektory?

Je to logické. Pri tomto spôsobe využitia OZE ide o rýchlejšiu návratnosť dotovanej investície, než je tomu u ostatných podporovaných zariadení. Zároveň aj celková potrebná investícia je priemerne nižšia ako v iných zdrojov. Priemerná výška dotácie sa podľa odhadov pri slnečných kolektoroch pohybuje okolo 1 500-1600 eur. Keďže dotácia tvorí 30 až 50 % z celkovej ceny kompletu s montážou, bežný zákazník už potrebuje investovať iba rovnakú alebo o niečo vyššiu sumu. Navyše aj inštalácia slnečných kolektorov a súvisiacich zariadení a trás je jednoduchšia, odpadajú starosti so servisom a prevádzkovými nákladmi.

09---snimek-151

Koľko sa dá naozaj ušetriť pri využívaní zariadení na OZE?

Zariadenie z akciovej ponuky s 3 kolektormi TS 300 a 300-litrovým zásobníkom na teplú vodu si môžete zaobstarať na kľúč už za cca 4 000 eur. Štát pritom preplatí 1 750 eur Bežná domácnosť so 4 osobami môže ušetriť na ohreve vody až 250 eur ročne. Pri takmer nulových úrokoch z vkladov v bankách je to najlepšia investícia a bude prinášať benefity ďalších najmenej 40 rokov. Poukážky zlacňujú tieto zariadenia tak, že  sa stávajú nielen ekologickými, ale aj ekonomicky veľmi zaujímavými.

Podľa zverejnených údajov SIEA najbližšie 24. kolo projektu Zelená domácnostiam bude určené iba pre kotly na biomasu a tepelné čerpadlá v mimobratislavských regiónoch. Vydané budú poukážky v hodnote 4 mil. €. Kolo bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 22. mája 2018 o 15. h. Nasledovať bude kolo určené pre tri druhy oprávnených zariadení na výrobu tepla, ktoré bude vyhlásené 26. 6. 2018. Aktuálne je naň vyčlenených 1,1 milióna €. Alokácia bude pred kolom navýšená o ďalšie prostriedky, ktoré zostanú voľné z nevyužitých poukážok.

Ak zostanú po prvom polroku voľné finančné prostriedky po nevyužitých poukážkach, SIEA vyhlási kolá pre zariadenia na výrobu tepla aj v letnom období. V druhom polroku je však zámer predovšetkým dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky. Aktuálne už SIEA pripravuje pokračovanie projektu od roku 2019. Z celkového rozpočtu pilotného projektu vo výške 45 mil. € boli doteraz preplatené poukážky v hodnote vyše 27 mil. €.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

Related Post