Výrobná hala v Jaroslavli

Výrobná hala závodu spoločnosti Komatsu má rozlohu 50.200 m² a bola vybudovaná v rekordne krátkom čase 15 mesiacov.

Dobre vieme, že každé podnikanie a výrobný proces má rozdielne požiadavky na priestor a jeho využitie. Tomu sme prispôsobili náš systém výroby a montáže oceľových hál. Výrobné haly optimalizujeme tak, aby sme splnili vaše špecifické požiadavky a pri stavbe minimalizovali narušenie vašich podnikateľských aktivít.

Vladimír Putin poctil svojou návštevou Yaroslavl a novej výrobnej haly významnej japonskej spoločnosti Komatsu, ktorá sa zaoberá výrobou stavebného zariadenia. Oceľová výrobná hala bola dodaná spoločnosťou Astron.

Ministerský predseda Putin prehlásil: ”Rád by som vyzdvihol, že naši japonskí partneri tento závod postavili počas veľmi krátkej doby 1 roka a 3 mesiacov. A to aj napriek tomu, že oceľová hala bola postavená v dobe ekonomickej krízy, kedy sa nehostinné podmienky pre podnikanie silne dotýkali ruskej i japonskej ekonomiky. Navzdory všetkým prekážkam sa naši partneri rozhodli stavbu zrealizovať a odviedli tak vynikajúcu prácu.”

Predstavujeme výrobcu aj dodávateľa priemyselných hál. Vďaka tomu garantujeme realizáciu v stanovených termínoch a v rekordne krátkom čase. Spoľahnite sa na najväčšieho európskeho výrobcu oceľových a montovaných hál. Prinesieme do vášho projektu skúsenosti z viac ako 50 000 realizácií.

Related Post