>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Autor: Maria Mydliarova

Ľudia a spoločnosť

HRA NA PRAVDU – Mladý štát mladých?

V roku 2008 vznikol na Balkáne nový štát. Áno aj Nie. Záleží od uhla pohľadu, miery otvorenosti a schopnosti jednotlivca vnímať situácie a ich riešenia komplexne. Koniec vojny, ktorá ničila Balkán od roku 1999 priniesol obyvateľom príležitosť. Naskytla sa možnosť zmeniť dlhotrvajúce, pre mnohých vyčerpávajúce vnútorné konflikty a nejednotu v rámci územia dnešného Kosova a dať tomuto priestoru novú tvár. Historické, sociálne a právne aspekty vytvorenia nového štátu neboli a zrejme v danej situácii ani nebudú interpretované spôsobom, ktorý by uspokojil obe strany. Do „hry“ bolo, a stále je, zapojených

Ľudia a spoločnosť

HRA NA PRAVDU – Mladý štát mladých?

V roku 2008 vznikol na Balkáne nový štát. Áno aj Nie. Záleží od uhla pohľadu, miery otvorenosti a schopnosti jednotlivca vnímať situácie a ich riešenia komplexne. Koniec vojny, ktorá ničila Balkán od roku 1999 priniesol obyvateľom príležitosť. Naskytla sa možnosť zmeniť dlhotrvajúce, pre mnohých vyčerpávajúce vnútorné konflikty a nejednotu v rámci územia dnešného Kosova a dať tomuto priestoru novú tvár. Historické, sociálne a právne aspekty vytvorenia nového štátu neboli a zrejme v danej situácii ani nebudú interpretované spôsobom, ktorý by uspokojil obe strany. Do „hry“ bolo, a stále je, zapojených