• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Spoľahlivé lineárne vedenie

15/04/14 ,

Lineárne vedenie slúži ako presný a jednoduchý vodiaci systém. Pohyb je možný vďaka sústave niekoľkých prvkov -vodiacich rolien, koľajníc, čapov alebo obehových guličiek.

Lineárne vedenie nachádza uplatnenie v mnohých oblastiach od zlievarenstva, potravinárstva, poľnohospodárstva,drevospracujúceho a papierenského priemyslu, cez transporty a žeriavy až po banský priemysel a čistiarne odpadových vôd. Pozrite si náš široký sortiment lineárneho vedenia!