• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Najlepší zamestnávateľ je taký, ktorý pomôže vyriešiť neľahkú životnú situáciu

22/11/17

Zamestnanci Kúpeľov Luhačovice hodnotili benefity

Ideálne zamestnania je také, kde sa človek môže sebarealizovať, dá sa v ňom dobre zarobiť, kariérne rásť, má veľa benefitov a je v krásnom prostredí. Každý zamestnanec má však rôzne očakávania a každého napĺňa a motivuje niečo iné. Akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice, zamestnávajúca takmer šesť stoviek pracovníkov, sa snaží čo najlepšie prispôsobiť benefity požiadavkám svojich zamestnancov. K dlhodobým prioritám firmy patrí cielená podpora pri vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie. Rad ďalších zamestnaneckých výhod, ktoré plynú z postavenia spoločnosti, môžu využívať nielen sami zamestnanci, ale aj ich blízki. Tu je niekoľko názorov, čo im práca v akciovej spoločnosti prináša a aké benefity považujú za najlepšie.

„Predovšetkým som rada, že môžem vykonávať prácu, ktorá ma baví. Keď vidím pacientov, ktorým sa vďaka kúpeľným procedúram zníži dlhotrvajúca bolestivosť a lúčia sa so slovami, že im kúpele prospeli aj po duševnej stránke (hlave ženy si odpočinú od každodenných povinností a starostí), tak si poviem, že táto práca má naozaj zmysel a že som mohla opäť niekomu pomôcť. Už som sa niekoľkokrát presvedčila o tom, že krátky rozhovor a úsmev na tvári stačí na to, aby sa pacienti cítili príjemne. Práve z tohto dôvodu sa k nám neskôr vracajú,“ hovorí zdravotná sestra Jana pracujúca v spoločnosti 5 rokov a dodáva: „Tento rok som sa zúčastnila školenia spojeného s týždennou externou stážou v rámci systému celoživotného vzdelávania a získané vedomosti využívam práve na terajšom pracovisku. Som tiež veľmi rada, že mi zamestnávateľ pomohol vyriešiť moju neľahkú životnú situáciu a môžem tak využívať zamestnanecké bývanie. Výhodou je tiež, že sa môžem stravovať v závodnej jedálni. Obedy sú chutné. Z dvoch jedál si vždy vyberiem a cena stravenky je priaznivá, pretože za takú cenu by som doma teplý obed sotva uvarila,“ opisuje výhody v spoločnosti pani Jana.

„Pracujem v našej spoločnosti už 7 rokov. Napĺňa ma pocit, že môžem pomáhať chorým ľuďom a aspoň trochu im pomôcť od bolesti, ktorá ich trápi, aby mohli lepšie fungovať v bežnom živote,“ uvádza fyzioterapeut Rastislav a dopĺňa: „Samozrejme počas práce využívam svoje vzdelanie, zručnosti a všetky kurzy, ktoré som vďaka spoločnosti absolvoval. Naše pracoviská sú pre poskytovanie odbornej starostlivosti veľmi dobre vybavené.“ Najväčšie výhody vidí v získaní služobného bytu a využíva tiež výmenné rekreácie, ktorých sa zúčastňujú s celou rodinou.

Veľmi dôležitým aspektom pri motivácii zamestnancov je ich spokojnosť s vykonávanou prácou. V každoročných interných prieskumoch spokojnosti je práve tento aspekt hodnotený ako jeden z najlepších. Jednou z výhod je stabilita spoločnosti. Dve stovky zamestnancov v spoločnosti pracujú viac ako 10 rokov. Necelá pätina zamestnancov tu pracuje dokonca viac ako 20 rokov. Jednou z priorít je podpora osobného a profesionálneho rozvoja. Systém vzdelávania a prehlbovanie kvalifikácia zahŕňa všetky profesie. Nespornou výhodou spoločnosti je aj zamestnanecké ubytovanie za výhodné ceny. To ocenia predovšetkým absolventi či mladí uchádzači, ktorí sa chcú osamostatniť. Výpočet zamestnaneckých benefitov je však oveľa dlhší. Zahŕňa bezplatnú lekársku starostlivosť, závodné stravovanie, týždeň dovolenky navyše, príspevok na dôchodkové pripoistenie, ale aj zvýhodnené výmenné rekreácie. Kúpele Luhačovice, a. s., sú atraktívnym zamestnávateľom, čo sa týka lokality aj prístupu k zamestnancom. Jedným z benefitov je aj podpora štúdia zamestnancov a zvyšovanie ich kvalifikácie.

Generálny riaditeľ Kúpeľov Luhačovice, a. s., MUDr. Eduard Bláha k tomu dodáva: „Zvyšovanie kvalifikácie znamená, že zamestnanec študuje popri zamestnaní odbor, väčšinou na vysokej škole, ktorý mu umožní po ukončení štúdia zastávať v spoločnosti odbornejšiu alebo riadiacu pozíciu. Spoločnosť tomuto pracovníkovi poskytuje pracovné úľavy. Súčasťou písomnej dohody je samozrejme záväzok oboch strán. Spoločnosť sa zaväzuje zamestnancom, okrem plateného študijného voľna pri účasti na výučbe, poskytovať platené voľno aj pre prípravu na skúšky, v určitých prípadoch aj cestovné náhrady a tiež polovicu nákladov na školné. Ak je štúdium niekoľkoročné, náklady spoločnosti sa môžu vyšplhať až ku státisícom korún. Zamestnanec sa zaväzuje riadne si plniť študijné povinnosti a po ukončení štúdia nastúpiť na pracovnú pozíciu, pre ktorú si kvalifikáciu zvyšoval. Záväzok býva niekoľkoročný, najviac však 5 rokov. V súčasnosti takto študuje niekoľko zamestnancov, pripravujú sa napríklad na pozíciu vrchnej sestry či fyzioterapeuta. Okrem zvyšovania kvalifikácie spoločnosť podporuje a aktívne sama vysiela zamestnanca na školenie prehlbujúce ich existujúcu odbornosť.“

Perspektívne zamestnanie v Kúpeľoch Luhačovice, a. s.

Vzhľadom na postavenie spoločnosti a rozsahu poskytovaných služieb môže rad absolventov nájsť perspektívne zamestnanie a to nielen v oblasti prípravy pokrmov a v obsluhe, ale uplatnia sa aj tí, ktorí majú barmanské, sommeliérske či baristické zručnosti. Nespornou výhodou je tiež možnosť získať skúsenosti a niečo nové sa naučiť pri prestížnych akciách, ktorých sa zúčastňujú aj študenti. K nim sa radí napríklad stretnutie ministrov EÚ pred pár rokmi, obed pre prezidenta republiky v októbri 2016, reprezentačný ples za účasti Livie Klausovej alebo rauty či kokteily pri významných kongresoch a firemných akciách. Garanciou kvality služieb je tiež aktívne členstvo v asociácii hotelov a reštaurácií ČR a asociácii kuchárov a cukrárov ČR.

Pracovať v akciovej spoločnosti Kúpele Luhačovice je pre jej zamestnancov veľmi atraktívne. V súčasnej dobe spoločnosť ponúka aktuálne voľné miesta pre záujemcov z radov lekárov, masérov, fyzioterapeutov, zdravotných sestier, ale aj čašníkov, servírok a kuchárov. Akciová spoločnosť uspokojí záujem párov či rodín, ktoré spĺňajú požiadavky zamestnávateľa. V Kúpeľoch Luhačovice majú dvere otvorené aj pre slovenských uchádzačov o zamestnanie, veď Luhačovice sú od Slovenskej republiky vzdialené len 25 km. Pracovný pomer pre Slovákov v Českej republike je bez problémov, pretože sú im uznávané doklady o vzdelaní i absolvovanej praxi.

Akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice bola založená v roku 1992 a patrí medzi najväčšie kúpeľné zariadenia Českej republike. Služby klientom poskytuje v priemere 580 zamestnancov, z toho je 17 lekárov a 170 osôb zdravotníckeho personálu. Kúpele Luhačovice ponúkajú svojim hosťom aj zamestnancom nielen kúpeľnú liečbu, ale aj možnosť aktívneho odpočinku, kultúrne a spoločenské vyžitie.

Viac informácií: www.LazneLuhacovice.cz a www.HotelAlexandria.cz. Kontakt na personálne oddelenie pre záujemcov o zamestnanie: Mgr. Vladimíra Juřeníková, personálna manažérka, tel .: +420 577 682 204, e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz

Do you know the pros and cons of makeup towels?

22/11/17

Cleansing wipes handy, wipe gently took daytime make-up and dirt, save a lot of steps and time, however, no harm it really Gabriel, now on the market there are more and more cleansing products, cleansing oil, cleansing water, and cleansing wipes, many mm feel easy to use remover easy to carry, do not buy another cotton, but it really harm?

 

Using makeup remover wipes will have residual dirt left on the skin

Cleansing wipes have the same cleansing ingredients as normal facial cleansers, and they rely on surfactants and emulsifiers to dissolve makeup, grease, and dead skin. So what is the essential difference between them?

Answer: remover wipes out the steps of water flushing, so it still leaves a little dirt on the skin.

 

A lot of makeup wipes will stimulate the skin

The skin is likely to be stimulated by active cleansing ingredients, high concentrations of dissolved agents, surfactants and emulsifying residues. These ingredients are especially exciting for people with dry and sensitive skin. Some cleansing wipes containing alcohol can also cause stinging pain.

Cleansing wipes special packaging need to add preservatives to extend shelf life, so the skin may also be attacked by formaldehyde and other chemicals. In addition, we use wipe action using makeup wipes, wash face with water, and the face of the friction surface is larger, more likely to stimulate the skin.

Remover wipes can be used as an emergency

In the time constraints or limited conditions, such as travel, camping, go to the gym and other places can not guarantee that you can wash your face with cleanser and water, then remover wipes is a good alternative. For oily skin or acne skin people, in the absence of clean water occasion, it is even more necessary.

Of course, long eczema and rosacea had better avoid the use of cleansing wipes, because the skin irritation will aggravate the symptoms.

air jordan 1 gatorade ‘blue’ and ‘cyber’ and ‘orange’ are releasing christmas 2017

22/11/17

1.Air Jordan 1 Gatorade Cyber Release Date

The Air Jordan 1 Gatorade ‘Cyber’ is added to the Air Jordan 1 collection which is inspired by classic Gatorade flavors.

This Air Jordan 1 features Cyber throughout which is similar to a highlighter Yellow. Constructed with leather throughout, Orange lands on the Nike Air branding on the tongue label, Gatorade lightning bolt is applied by the heel while co-branding lands on the insoles. Other details includes a translucent outsole showcasing the Gatorade logo and comes with three sets of laces. They will also feature ‘Be Like Mike’ on the inside of the tongue. Each will come with an Orange hangtag, ‘Like Mike’ box and a Gatorade x Jordan Brand towel.

The Air Jordan 1 Gatorade Cyber is scheduled to release at select Jordan Brand retailers including online at Nike.com on December 26th, 2017. Retail price is set at $175. Continue to scroll below for additional images which will give you a detailed look.

2.Air Jordan 1 Gatorade Orange Peel Release Date
The Air Jordan 1 Gatorade ‘Orange Peel’ is part of Jordan Brand’s Air Jordan 1 Gatorade Collection. Four other colorways will release which is inspired by classic Gatorade flavors.

This Air Jordan 1 features Orange Peel throughout. Looking closer they are constructed with leather while Nike Air branding lands on the tongues. Following we have the Gatorade lightning bolt logo on the heel while both Gatorade and Nike branding lands on the insoles. Each pair will feature a special ‘Like Mike’ box.
The Air Jordan 1 Gatorade Orange Peel is scheduled to release at select Jordan Brand retailers on December 26th, 2017

3.Air Jordan 1 Gatorade Blue Lagoon Release Date
Jordan Brand will release a full collection with Gatorade which includes the Air Jordan 1. One pair launching during December is known as the Air Jordan 1 Gatorade ‘Blue Lagoon’.

This pack is inspired by the original Gatorade flavors while this Air Jordan 1 is covered in ‘Blue Lagoon’. Looking closer they feature leather throughout while Orange is applied to the Nike Air on the tongue an Gatorade lightning bolt by the heel. Completing the look is the Gatorade logo on one insole while the other features Nike Air.

The Air Jordan 1 Gatorade Blue Lagoon will release at select Jordan Brand retailers on December 26th, 2017. Retail price is set at $175. Once we have more information we will make sure to update you on new jordans 2018

Doprajte deťom zdravšiu alternatívu mikulášskeho balíčka

20/11/17

Originálny darček na Mikuláša v podobe mrazom sušeného ovocia značky BRIX

 

Blíži sa deťmi najobľúbenejší sviatok v roku – Mikuláš a rodičia už začínajú rozmýšľať, čo zahrnúť do mikulášskeho balíčka. Značka BRIX – Grown for flavour si pri tejto príležitosti pripravila limitovanú edíciu balení mrazom sušeného ovocia v čokoláde. Táto kombinácia je vhodná pre malých i veľkých konzumentov a je 100% zdravou maškrtou do čižmy. Spája v sebe delikátnu chuť kvalitnej čokolády a vitamíny zachované v lyofilizovanom ovocí. Pokiaľ však máte svojho favorita medzi produktami značky BRIX, ktorékoľvek z klasických balení môžete mať aj vo forme tejto limitovanej edície.

„Veľký balíček z mikulášskej edície ponúka kombinácie rôzneho druhu ovocia v mliečnej a horkej čokoláde. Balenia sú väčšie, majú až 255g, ale cena je pomerovo nižšia. K dispozícii je balenie rôzneho ovocia v horkej a mliečnej čokoláde alebo aj mix oboch čokolád. Je ideálnou voľbou, ako potešiť svoje ratolesti rôznych vekových kategórií a zároveň im dopriať zdravšiu maškrtu. Keďže na výrobu používame výlučne dve najkvalitnejšie belgické čokolády, Callebaut a Acticoa, pri primeranej konzumácií čokolády sa nemusíte báť, že svojim deťom uškodíte. Práve naopak. Táto čokoláda samotná obsahuje vysoký podiel antioxidantov, magnézia, vitamínu B, ktorý priaznivo pôsobí na kožu a nervy, kalcium pre pevné kosti a železo pre lepšiu krvotvorbu. Plus, limitovaná edícia balíčkov obsahuje mix ovocia, ktoré je vďaka  spôsobu spracovania (lyofilizácii) obrovským zdrojom vitamínov a minerálov – zachováva v sebe až 98 % nutričných hodnôt. Na výrobu sú použité iba suroviny najvyššej kvality bez konzervantov a bez lepku,“ hovorí Roman Remiš, riaditeľ firmy, ktorá vlastní značku BRIX – Grown for flavour.

Mikulášska edícia balení ovocia v čokoláde je vhodná aj ako darček pre blízku osobu či obchodného partnera. Pri nákupe cez e-shop www.brixproducts.com majú zákazníci dopravu zdarma pri nákupe nad 30€/50€ (SK/CZ). Pre registrovaných obchodných partnerov ponúkajú nákup za veľkoobchodné ceny.

Rad produktov Brix – Grown for flavour, postavený na európskom kontinentálnom ovocí prémiovej kvality, zaujme všetkých fanúšikov zdravého životného štýlu a milovníkov neodolateľných chutí, luxusných delikates a gurmánskych zážitkov. Spĺňa štandardy RAW a GMO FREE, je vhodné i pre vegánov, celiatikov, gurmánov a všetkých spotrebiteľov, ktorý hľadajú kvalitné výrobky a zároveň plnohodnotný chuťový zážitok z poctivej a zdravej potraviny. Tradičný spôsob výroby najlahodnejšej belgickej čokolády Callebaut a Acticoa v kombinácii s ideálne zrelým a šetrne spracovaným ovocím prináša jedinečnú chuť a výnimočnú kvalitu, ktorá uspokojí aj náročných gurmánov.

adidas ultra boost sneakers cheap sale

18/11/17

In case you are seeking to get the flexibility the feet ought to have, next wear the Adidas shoes and also work. men adidas originals tubular trainers Nike shoes or boots Of india along with Adidas shoes or boots Of india will be from the sporting activities products and also sporting activities components. Equally of which efficiently made many different shoes or boots such as sporting activities shoes or boots, observe jogging shoes, trekking boot styles, skate boarding boot styles and so forth. If you are discussing the particular printed shoes or boots, acquire Nike Of india and also Adidas Of india which you can not overlook.

Several participants understand that their particular activities may be relying on the particular garments and also leg techinques they will utilize. white adidas tubular sneakers Just about everyone has forms of jeremy scott adidas shoes or boots from your authentic producers and also industry these on the web as a result the high cost may be low-cost and you also hold the best chance to have your chosen jeremy scott shoes or boots via us all and also we all ensure which you might find the genuine adidas jeremy scott shoes and also we may probably give you an individual the top after-sale help and also be sure you acquire effortless and possess a good purchasing.

In addition to the brand name furthermore claims to offer the impression regarding working inside simple ft . because smooth and also nurturing substance found in the particular shoes or boots. In addition, it permits skin with the ft . to be able to inhale and exhale rather than generate perspire. adidas ultra boost sneakers cheap sale Shoes or boots may also be crucial that you allow you to seem fitness. Sandals by no means seem sporty, it doesn’t matter what types they will can be found in. Pick shoes or perhaps jogging sneakers to realize the right seem. Shoes are also made of sporty types and so, it is possible to pick a elegant couple of shoes to check sporty and also elegant concurrently. Browse the Adidas shoes or boots rates available in the market and also select the best couple to suit your needs, because the fitness shoes or boots from your residence regarding Adidas would certainly allow you to obtain the mandatory seem.

When a great sportsperson tumbles halfway by means of his / her vacation, his / her goal will probably be a failure as a result of use of completely wrong shoes or boots. That offers a ensure to be able to buyers in regards to the flawlessness inside appropriate together with outstanding models. women adidas ultra boost trainers sale And also, in terms of everyday Adidas shoes or boots, they’ve got a selection of types and also styles. Whether or not you need one thing inside individual coloring or perhaps one thing elaborate and also elegant, they’ve got all of it. An individual should just produce a decision where shoes or boots you need. There are numerous solutions. And also, you may get misplaced inside galore level of shoes or boots together with brilliant styles and also types.