• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

two Important Aspects of Long term Weight reduction

31/08/13 ,

If you wish to accomplish long term weight reduction after that you have to get free from the actual ‘dieting’ attitude.

To put it simply, going on a diet is actually in no way likely to be sufficient if you wish to slim down as well as maintain this away. Slimeasy Herbs Capsule Certain, it will be efficient like a temporary answer, however in no way like a long-term treatment. If you wish to observe the advantages of long term weight reduction after that you will find 5 important things you’ll want to understand:

1)Mind-set may be the basis associated with every thing

Most people that diet plan only will possess the incorrect internal ‘wiring’ to get rid of pounds completely. It’s that easy.

The ability from the thoughts is actually something which more and more people undervalue, particularly with regards to reducing your weight. These people believe that pounds is actually solely the natural concern, some thing related to nourishment. The facts, nevertheless, is actually that the unconscious ‘programming’ is completely in charge of unwanted weight simply because your own mind-set decides your own measures.

If you do not carry out the best measures to attain the weight reduction outcome regularly after that you are just likely to come back once more. Slimeasy Herbs Capsule With regard to long term weight reduction, you have to keep your mind-set is actually tuned within correctly.

two)Detoxing is important

Another thing that many going on a diet do not understand is actually which cleansing is definitely an important a part of any kind of long term weight reduction program.

The reason why?

Nicely, we all have been subjected to poisons every day as well as these types of poisons tend to be saved within our body fat tissue. Body fat is essential because safety for the internal organs as well as anxious program and also the much more poisonous we’re, the greater we want this particular body fat to safeguard from this toxicity.

Whenever you slim down without having cleansing your own body fat tissue obtain scaled-down. While you lose weight and do not shed toxicity you really be poisonous. This particular greater focus associated with toxicity is actually consequently harmful for that internal organs as well as anxious program what exactly will your body perform?

This adopts body fat manufacturing as well as body fat storage space setting in order to repair your own body fat shops to safeguard once again this particular toxicity. This really is basically what can cause lots of come back pounds obtain.

The solution: make certain your own detoxification frequently as well as its easier in order to each slim down rapidly as well as maintain this away permanently.

V ŽOS–EKO Vrútky moderne zhodnocujú autá, akumulátory a oleje

30/08/13 , , ,

ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky je jedným z najvýznamnejších podnikov v Žilinskom kraji zaoberajúcich sa opotrebovanými vozidlami, batériami a akumulátormi a opotrebovanými olejmi. Za prvý polrok 2013 firma materiálovo zhodnotila 372 osobných a nákladných automobilov a vyzbierala 84 ton alkalických batérií a akumulátorov, 7 ton prenosných batérií a akumulátorov a 10 ton opotrebovaných olejov. Za celý rok 2012 to bolo 782 opotrebovaných vozidiel, 270 ton alkalických batérií a akumulátorov, 40 ton prenosných batérií a akumulátorov a 50 ton opotrebovaných olejov. Informovala o tom generálna riaditeľka spoločnosti ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová.

,,Naše prevádzky sú vybavené modernými zariadeniami na úrovni doby. Výnimočná v rámci Slovenska je hlavne chemická čistiareň odpadových vôd, takzvaná deemulgačná stanica. Tá zabezpečuje špičkové vyčistenie vôd od všetkých kvapalín súvisiacich s likvidáciou opotrebovaných vozidiel v našej firme. Deemulgačná stanica je vlastne technologická linka, v ktorej sa v súbore technologických zariadení niekoľko stupňovým spôsobom čistia zaolejované odpadové vody a zneškodňujú odpady fyzikálno-chemickou úpravou. Túto linku využívame aj pri výkone autorizovaných činností, ktorými sú spracovanie starých vozidiel a spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov. Pri spracovaní starých vozidiel sú hlavy motorov silne znečistené ropnými látkami a na ich vyčistenie používame hydromat. V ňom pri teplote cca 80 stupňov dochádza v alkalickom prostredí k očisteniu hláv motora od ropných látok“, vysvetlila J. Antošová.

Dodala, že alkalické prostredie v hydromate vytvára elektrolyt vyzískaný z alkalických batérií a akumulátorov, ktoré firma recykluje. Tento spôsob spojenia dvoch autorizovaných činností je v Slovenskej republike ojedinelý a špecifický len pre ŽOS-EKO.

ŽOS-EKO, okrem súčastí z automobilov, má vytvorený komplexný systém zberu opotrebovaných alkalických batérií a akumulátorov. Hlavným environmentálnym prínosom je recyklácia, resp. spätné získavanie druhotných surovín a využitie jednotlivých zložiek z odpadu až na plánovaných cca 98 %. Zhodnotené Ni – Cd akumulátory a batérie sú významnou surovinou pre výrobu niklu, jeho zlúčenín a pre výrobu rôznych druhov legovaných ocelí. Spoločnosť má v rámci SR vytvorených niekoľko zberných miest, z ktorých prepravuje batérie a akumulátory do spracovateľského závodu vo Vrútkach.

Súčasťou odpadového hospodárstva spoločnosti je aj zariadenie na zber a skladovanie odpadových olejov. Slúži na zber, zhromažďovanie a skladovanie odpadových olejov od zmluvných partnerov v rámci celej SR.

ŽOS-EKO je jediným spracovateľom v Žilinskom kraji, ktorý si neúčtuje za odvoz vraku poplatok 33 eur. Majiteľovi autovraku stačí, ak sa obráti telefonicky priamo na odťahovú službu ŽOS-EKO, ktorá bez poplatku staré auto odvezie a vo firme ekologicky zlikviduje. Majiteľ zároveň dostane potvrdenie o autorizovanej likvidácii auta, aby už nemusel platiť povinné zmluvné poistenie. Firma je nielen najväčším spracovateľom autovrakov v Žilinskom kraji, ale aj jedným z najväčších v rámci Slovenska, kde je celkovo 38 autorizovaných spracovateľov vozidiel.

Telefónne čísla ŽOS-EKO na odťah autovrakov:
0434205531
0434205533
0905205732
0905687776
0915823251
0918893743

Počet spracovaných vozidiel za predchádzajúce obdobie od udelenia autorizácie:

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I.polrok 2013
Počet kusov 107 926 1086 1597 2673 1099 1231 782 372

Spracované alkalické batérie a akumulátory v ŽOS-EKO Vrútky:

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I.polrok 2013
Tona 162 157 138 126 131 277 267 270 84

Prenosné batérie a akumulátory: v roku 2011 – 29 ton, v roku 2012 – 40 ton,
1.polrok 2013 – 7 ton

Prínos realizácie projektu odpadových olejov v ŽOS –EKO:

Komodita v t/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I.polrok 2013
Opotrebované oleje 15 40 40 45 50 40 50 10

Luhačovice pozývajú na Dni slovenskej kultúry a výstavu o Jurkovičovi

29/08/13 , , , , , , , , , , ,

V Kúpeľoch Luhačovice (Lázně Luhačovice, a.s.) bude v prvý septembrový týždeň jeden z vrcholov tohtoročného kultúrneho leta. Akciová spoločnosť pripravila prvý ročník ,,Dní slovenskej kultúry alebo Blízke stretnutia“ a v nedeľu 8. septembra o 10.00 hod. v Luhačoviciach slávnostne sprístupnia prameň Nový Jubilejný. Už od 28. augusta však majú návštevníci možnosť pozrieť si v hale Vincentka výstavu Architektúra Dušana Jurkoviča v Luhačoviciach, venovanú tomuto najvýznamnejšiemu slovenskému architektovi, ktorý vtisol luhačovickým kúpeľom ich nezameniteľnú pečať. Informoval o tom Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný riaditeľ kúpeľov.
,,Premiérou Dní slovenskej kultúry alebo Blízke stretnutia by sme radi nadviazali na tradíciu Československých porád, ktoré sa konali v Luhačoviciach v rokoch 1908-1938. Rozvíjame tak tradíciu priateľských moravsko-slovenských vzťahov. Slovensko a Slováci majú v Luhačoviciach dobré meno a dlhodobo sú naše kúpele Slovákmi najnavštevovanejšími kúpeľmi v ČR. Popri výstave venovanej 145. výročiu narodenia Dušana Jurkoviča (1868-1947) sme pre našich návštevníkov pripravili koncert Orchestra ľudových nástrojov Miroslava Dudíka z Bratislavy, predstavenie Divadla J. G. Tajovského zo Zvolena Šofér slečny Daisy a môžu sa tešiť aj na koncert Sisy Sklovskej. Hostí potešíme i Prechádzkou kúpeľmi po slovenských stopách, pripomínajúcou osobnosti zo Slovenska, ktoré pôsobili v Luhačoviciach,“ vymenoval J. Dědek.
Dodal, že slovenskí návštevníci si vychutnávajú v Luhačoviciach nielen tradičné kúpeľné a relaxačné služby, ale chodia sem aj za nezabudnuteľnými kultúrnymi zážitkami. Povestné luhačovické kultúrne leto má medzinárodný charakter. Jeho obohatením boli, okrem iných, aj C. a K. dychový orchester Bratislava a Violin Orchester Bratislava Eugena Botoša, so sólistkou M. Eliášovou. Vrcholom tohtoročného 22. ročníka Festivalu Janáček a Luhačovice bol koncert popredného slovenského tenoristu Miroslava Dvorského. Kúpele Luhačovice majú nenapodobiteľnú atmosféru, ku ktorej od mája do septembra neodmysliteľne patria kolonádne koncerty rozmanitých kultúrnych žánrov. Ak človek hľadá miesto pre príjemný relax, pohodu a zároveň aj zaujímavý program, ktorý mu spríjemní pobyt, Kúpele Luhačovice sú to pravé miesto na zdravotnú dovolenku a oddych.

Kúpele sa o Jurkovičov odkaz vzorne starajú. To oceňujú aj stovky Slovákov, ktorí ročne Luhačovice navštívia. Slováci to majú naozaj blízko, veď od hraníc sú kúpele vzdialené iba 27 km. Najväčším lákadlom pre nich je súbor stavieb Jurkovičov dom, Vila Chalúpka, Vila Jastrabie, Vodoliečebné kúpele, Riečne a slnečné kúpele a Hudobný pavilón. Kúpele Luhačovice sa o tieto architektonické skvosty vzorne starajú a udržiavajú tak Jurkovičov odkaz, ktorým vytvoril jedinečnú atmosféru veľkorysého uvoľneného urbanizmu v priaznivom meradle bez rušivých zásahov. Aj jeho nasledovníci citlivo dotvorili areál luhačovických kúpeľov dielami secesie, rannej moderny a funkcionalizmu tak, že zachovali čaro a atmosféru výnimočných kúpeľov. Všimli si to aj medzinárodné organizácie a tak tieto skvosty ašpirujú na zápis pamiatok UNESCO.

,,Výročie narodenia Dušana Jurkoviča, spolu s našimi aktivitami, prispelo k nárastu záujmu slovenských klientov o návštevu Kúpeľov Luhačovice. V prvom polroku tohto roka, sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, zvýšil počet klientov zo Slovenska až o 36 percent. Luhačovice im majú čo ponúknuť. Najobľúbenejší pre Slovákov je Jurkovičov dom, s neopakovateľnou atmosférou a službami najvyššej kvality. Zvlášť obľúbený je na sedemdňové relaxačné pobyty s procedúrami, či krátkodobé štvor a trojdenné víkendové pobyty s atraktívnymi balíčkami služieb,“ povedal J. Dědek.

Práve Jurkovičov dom je jeho najvýznamnejšou realizáciou v Luhačoviciach. Hlavný kúpeľný objekt (pôvodne Janov dom podľa Jana Nepomuka Serényiho) bol vytvorený v klasicistickej podobe v roku 1822 a prestavaný Jurkovičom v roku 1902, kedy bol zvýšený o hrazdené poschodie a nové zastrešenie a dispozične upravený okolo dvoch nádvorí a vstupnej dvojpodlažnej haly. V rokoch 2000-2002 prebehla generálna oprava budovy. Pôvodná funkcia kúpeľného domu je zachovaná a doplnená o reštauračnú časť a bazén. Exteriér i vnútorné priestory boli pri obnove objektu maximálne priblížené k pôvodnému stavu na základe reštaurátorských prieskumov a dobových fotografií. Najviac pôvodných funkčných prvkov mobiliára je zachovaných v balneočasti – originálne ležadlá, zrkadlá, vešiaky, sedačky, stoličky, stôl, lavice, kvetinové podstavce, toaletky so zrkadlom, stolíky s keramickou doskou, všetko navrhnuté Dušanom Jurkovičom. Hostia majú k dispozícii aj pôvodnú takzvanú zlatú vaňu. A tak, aj po viac než sto rokoch, si môžu vyskúšať blahodarné účinky prírodných minerálnych kúpeľov v pôvodnej vani.
Stavby Dušana Jurkoviča vytvorené pre Luhačovice v priebehu len troch rokov, spájajú motívy regionálnej karpatskej ľudovej tvorby s dekoratívnymi princípmi secesie. Architektúra kúpeľov korešponduje aj s vrcholiacim emancipačným hnutím stredoeurópskych slovanských národov, usilujúcich o sebaidentifikáciu, okrem iného prostredníctvom ľudovej kultúry. Touto syntézou sa Kúpele Luhačovice líšia od radu významných európskych kúpeľov, ktorých architektonický výraz je viac či menej unifikovaný, kozmopolitný, vychádzajúci z rímskej klasickej tradície. Príchod a pôsobenie Dušana Jurkoviča v Luhačoviciach súvisí s tým, že začiatkom 20. storočia českí a slovanskí buditelia hľadali protipól Karlových Varov, kde sa stretávali spoločenské špičky nemeckých krajín v nemeckom salóne. Myšlienka vytvoriť protipól a tradíciu stretávania sa Slovanov v Luhačoviciach v slovanskom salóne, stála pri pozvaní Jurkoviča do Luhačovíc.
V Kúpeľoch Luhačovice sa liečia ochorenia dýchacích ciest, pohybového aparátu, tráviaceho ústrojenstva, látkovej výmeny (cukrovka), obehového ústrojenstva a onkologické ochorenia. Kúpeľná liečba je založená na využití prírodných liečivých zdrojov, v kombinácii s najmodernejšími liečebnými a rehabilitačnými metódami. Pri kúpeľnej liečbe sa minerálne vody používajú na pitné kúry, inhalácie a prírodné minerálne kúpele. Celkom je možné poskytnúť cca 60 procedúr rôznych typov. Okrem kúpeľných sa tu realizujú aj relaxačné wellness pobyty. Lákadlom je aj jedinečnosť a vzácnosť Luhačovických minerálnych vôd a 15 liečivých prameňov. Najznámejšie sú Vincentka, Ottovka, Aloiska, prameň Dr. Šťastný.

Viac informácií je na www.LazneLuhacovice.cz a www.HotelAlexandria.cz

Kríza pribrzdila počty vyzbieraných opotrebovaných vozidiel

29/08/13 , ,

V roku 2012 sa na Slovensku vyzbieralo 32 796 opotrebovaných vozidiel, čo bolo o niečo menej ako rok predtým, kedy to bolo 34 915. V prvom polroku 2013 sa vyzbieralo 18 302 kusov autovrakov. Každoročný mierny medziročný pokles vyzbieraných opotrebovaných vozidiel od roku 2009 súvisí s prebiehajúcou ekonomickou krízou, ktorá sa prejavila v znížení tempa potrebnej obnovy vozového parku. Historicky najviac vozidiel sa vyzbieralo v roku 2009 po zavedení šrotovného, kedy to bolo 72 508 kusov. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

,,Počas 10 rokov svojej činnosti, do konca roku 2012, spracovateľom starých vozidiel vyplatil Recyklačný fond na základe ich 2 462 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov spracovania starých vozidiel a prevádzkovania určených parkovísk vyše 13,74 mil. EUR. Prispel tak k tomu, že na Slovensku vzniknutá sieť 38 autorizovaných prevádzok na spracovanie opotrebovaných vozidiel, aj s vybudovanými zbernými miestami, predstavuje efektívny systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel. Dobudovali sa aj kapacity na zhodnocovanie jednotlivých vyseparovaných zložiek z automobilov, takže je reálne splniť Európskou úniou požadované zhodnotenie opotrebovaných vozidiel na 95 %,“ konštatoval J. Líška.

Dodal, že materiálové zhodnocovanie opotrebovaných vozidiel patrí na Slovensku k najlepšie vyriešeným komoditám, s dostatočnými kapacitami z hľadiska počtu, aj územného rozloženia. Pritom vlani boli dobudované významné prevádzky na zhodnocovanie vyseparovaných častí vozidiel. V Šelpiciach pri Trnave bola spustená technológia na zhodnocovanie autoskiel. Rovnako tak sa vyriešil aj problém s technológiou zhodnocovania zmiešaných textilných odpadov zo starých vozidiel. Projekt PR Krajné v okrese Myjava vďaka technológii STERED zostavil komplexnú technologickú linku, spôsobilú tento hodnotný textilný materiál spracovať a zhodnotiť na výrobu nových výrobkov so širokým využitím v stavebníctve a v dopravnej infraštruktúre. V prevádzke je aj technológia na zhodnocovanie plastových odpadov zo spracovania starých vozidiel vo Zvolene – Lieskovci.

,,Výrobcovia a dovozcovia automobilov sú na špičke v spoľahlivosti uhrádzania príspevkov na recykláciu do Recyklačného fondu, vďaka čomu môže fond vyplácať prostriedky mestám a obciam za vyseparované iné komodity. V nasledujúcom období bude finančná podpora zo sektora vozidiel využívaná na technologické zlepšenia, s cieľom znižovať náklady na prvotné spracovanie starých vozidiel. Podporíme aj nástroje na lepšie rozobratie starého vozidla a jednoduché technológie na objemové zmenšenie niektorých vyseparovaných častí, rovnako tak i technológie, zabezpečujúce splnenie záväzných limitov pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel a zhodnocovania odpadov z nich. Sektor vozidiel bude pokračovať v poskytovaní paušálnych príspevkov za spracovanie starých vozidiel a podporí prevádzkovanie zavedeného celorepublikového informačného systému ich spracovania, zachytávajúceho individuálne jednotlivé spracované vozidlá a napojeného na štátnu evidenciu motorových vozidiel,“ uzavrel J. Líška.

Reálne vykázané množstvá zhodnotených vozidiel na základe ročných hodnotiacich správ

Elektroodpady v SR vieme zbierať i likvidovať, rezervy sú v množstvách

29/08/13 , , ,

Zber elektroodpadu na Slovensku je v súčasnosti na dobrej úrovni. Už v roku 2009 sa presiahla hranica 4 kg, čím SR dosiahla cieľ stanovený EÚ, ktorý spočíval vo vyzbieraní a zrecyklovaní 4 kg elektroodpadu na obyvateľa ročne. Spracovateľské limity elektroodpadu však nezohľadňujú úroveň vstupov nových produktov na trh SR, čím narastá nerovnováha medzi množstvom výrobkov umiestnených na tomto trhu a množstvom spracovaného odpadu z elektrozariadení. Informoval o tom Ján Líška, riaditeľ Recyklačného fondu.

,,Za rok 2012 bolo na Slovensku s podporou Recyklačného fondu vyzbieraných a zhodnotených takmer 10 000 ton elektroodpadu. V rámci celého Slovenska doteraz za roky 2002 – 2012 Recyklačný fond podporil rozšírenie zberu a zhodnotenia elektroodpadov sumou 9,1 mil. EUR. Z toho v rámci jednokomoditných projektov poskytol 8,2 mil. EUR a pri viackomoditných, realizovaných hlavne v mestách a obciach, ďalších 920 tis. EUR. V roku 2012 fond schválil čerpanie prostriedkov zo sektora elektrozariadení pre
9 projektových žiadostí v celkovej sume 341,57 tis. EUR a z účtu sektora bolo vyplatených 339,72 tis. EUR. Triedený zber odpadov sektor podporil prostriedkami vo výške 330,66 tis. EUR,“ povedal J. Líška.

Dodal, že v dlhodobom meradle nie je vyriešený problém nerovnováhy medzi stanovenými limitmi na vyzbieranie a spracovanie elektroodpadu a množstvom výrobkov umiestnených na trh. ,,Najväčšiu príčinu a rezervu vidíme v nedostatočnom monitorovacom systéme colných a inšpekčných orgánov bez efektívnej spätnej väzby k zhodnocovateľom a recyklátorom elektroodpadu. Jednoznačne to neprispieva nielen k tvorbe efektívnej štatistiky, ale najmä k funkčnejšiemu hospodáreniu s elektroodpadom. Riešenie týchto problémov vyžaduje dlhodobo koncentrovanejší prístup k efektívnejšej koordinácii procesov, posilneniu kontrolných mechanizmov a riadeniu vzťahov na všetkých úrovniach odpadového hospodárstva,“ konštatoval J. Líška.

Poukázal na to, že tvorba nerovnováhy medzi množstvami na plnenie limitu a skutočne vyzbieranými množstvami vzniká tým, že sa stále ešte zbiera ťažší historický elektroodpad, než je nový uvedený výrobcami na trh. Ďalší problém je v tom, že výrobcov do dnešného dňa nikto nemonitoruje a nie je ani stanovený legislatívny rámec kontroly priebežného plnenia limitov a následne priebežného sankcionovania výrobcov za neplnenie povinností. V súčasnosti existuje podľa zákona iba zverejnenie výsledkov plnenia povinností výrobcov raz ročne a to k 31.3. nasledujúceho roku.

,,V sektore elektrozariadení je na Slovensku miera spracovania odpadov limitovaná príslušnými predpismi EÚ. I keď sú spracovateľské kapacity odpadov v tomto sektore aj vplyvom aktivít Recyklačného fondu dostačujúce pre napĺňanie limitovaných požiadaviek vyplývajúcich z predpisov o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení, nemajú určené spracovateľské limity, vzťah k plošnému a efektívnejšiemu riešeniu problémov s recykláciou a zhodnocovaním týchto odpadov. Miera zberu a recyklácie elektroodpadu je obligatórna vo výške stanovených limitov, čo však komplexne nerieši problémy so zberom a spracovaním elektroodpadu nad stanovené limity v širšom časovom horizonte. Existuje preto predpoklad, že súčasný systém nedisponuje dostatočnými rezervami na budúce plošné riešenie problémov samospráv s ich obligatórne stanovenými povinnosťami, ani rezervami na investičné výdavky na obnovu, prípadne modernizáciu technológií zberu, recyklácie a komplexnej obnovy infraštruktúry. Systém je taktiež nefunkčný vo vzťahu k elektronickému obchodovaniu,“ vymenoval J. Líška.

Podľa neho, medzi úspešne splnené úlohy sektora elektrozariadení Recyklačného fondu patria rozšírenie a doplnenie existujúcich recyklačných technológií elektroodpadu na zhodnocovanie ďalších, doteraz nespracovávaných druhov elektroodpadov a ich častí. Sektor podporil mestá a obce pri zbere a triedení elektroodpadu a to aj takého, ktorý nepochádzal z domácností. Z doterajšieho priebehu budovania recyklačných kapacít s podporou možno konštatovať, že ciele komoditného programu sektora sa naplnili a zároveň sa pripravili základy pre výrobcov v podobe vyspelého recyklačného priemyslu. Vzhľadom na množstvo elektroodpadu, ktoré na Slovensku vzniká a rýchlo narastá, však obsah nebezpečných látok v týchto zariadeniach tvorí závažný environmentálny problém.

Medzi najvýznamnejšie firmy, ktoré dotáciami podporil Recyklačný fond, patrí ELEKTRO RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica, ktorá vybudovala v Slovenskej Ľupči najvýznamnejšie stredisko na recykláciu elektroodpadov, starých chladničiek a mrazničiek, svetelných zdrojov a plastov z elektroodpadu na Slovensku. Spolu dostal ELEKTRO RECYCLING z Recyklačného fondu, od roku 2003 doteraz, 6 dotácií v celkovej výške 6,158 milióna EUR.

Jozef Vašina, konateľ spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s. r. o. k tomu poznamenal: ,,Naša linka na spracovanie elektroodpadov firmy zhodnotila v Slovenskej Ľupči od svojho spustenia do prevádzky v roku 2004 až doteraz cca 90 000 ton opotrebovaných elektrozariadení a cca 700 000 kusov domácich a nedomácich chladiacich zariadení. Ich ekologickým zhodnotením sa získavajú cenné druhotné suroviny – oceľ, hliník, meď, sklo, plasty, PUR pena, CFC a olej. Priemerný vek vyzbieraných chladničiek je až 25 rokov a ich priemerná hmotnosť je cca 47 kg. Pritom chladničky vyrobené pred rokom 1996 obsahujú nebezpečné freóny, poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme.“

Ďalej poukázal na to, že vlani v Slovenskej Ľupči spracovali cca 10 000 ton odpadov. Firma disponuje technologickými zariadeniami na zhodnocovanie elektrozariadení na úrovni BAT technológií, ktoré spĺňajú všetky kritériá EÚ a definované podmienky spracovania i minimálne hodnoty miery zhodnotenia. Svojou úrovňou sa zaraďujú k absolútnej európskej špičke. Ročná kapacita zariadenia na zhodnocovanie chladničiek a mrazničiek je 240 000 kusov pri dvojzmennej prevádzke a svetelných zdrojov s obsahom ortuti asi 4 milióny žiariviek a výbojok. Žiarivky dokáže zhodnotiť až na takmer 100 %.