• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Dopravný barometer TimoCom: Dopyt po nákladných vozidlách v Európe po prvý raz prekročil dostupné kapacity

13/06/18 , , , , , , ,

Erkrath, 16.4.2018 – Dopyt po dostupných prepravných kapacitách na európskych cestách naďalej rastie. V prvom štvrťroku 2018 počet ponúk prepráv na dopravnom trhu EU po prvý raz prekročil počet ponúk voľných vozidiel v pomere priemerne 54:46. Tento výsledok ukazuje aktuálne vyhodnotenie trhu dopravným barometrom TimoCom, čo je odvetvový indikátor vývoja v európskej cestnej nákladnej doprave.

„Vývoj na trhu dopravy sa v uplynulých troch rokoch značne zmenil. Ešte nedávno sa dopravcovia museli zmieriť s nízkymi maržami, dnes si ale môžu vyberať z previsu ponúk prepráv a zvoliť takú trasu, ktorá sa im najviac oplatí.“

V prvom štvrťroku minulého roku bol pomer prepráv k voľným vozidlám 43:57. Ešte v roku 2016 bol pomer v tom istom období 30:70, teda dokonca s výrazným previsom ponúk voľných vozidiel.

Situácia na trhu sa zmenila

„Vývoj na trhu dopravy sa v uplynulých troch rokoch značne zmenil“, hovorí Gunnar Gburek (TimoCom Company Spokesman). „Ešte nedávno sa dopravcovia museli zmieriť s nízkymi maržami, dnes si ale môžu vyberať z previsu ponúk prepráv a zvoliť takú trasu, ktorá sa im najviac oplatí.“

Vývoj korešponduje s intenzívnym hospodárskym rastom v Európe. Štatistický úrad Eurostat oznámil pre rok 2017 v EU ekonomický rast 2,5 percenta, čo je najvyššia hodnota za posledné desaťročie. Aj pohľad na vývoj nemeckého hospodárstva ukazuje trvajúci nárast. Podľa informácií Spolkového štatistického úradu vzrástol nemecký vývoz v januári 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 8,6 percent; dovoz vzrástol v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roku o 6,7 percent.

Koniec vysokého dopytu v nedohľadne

„Koniec vysokého dopytu je zatiaľ v nedohľadne,“ odvažuje sa odhadovať ďalší vývoj na trhu Gburek. „Okrem snáh o riešenie štruktúrnych otázok sa musia všetci, ktorí sa podieľajú na doprave, viac než doteraz snažiť o to, aby sa vyhýbali jazdám naprázdno a dostupné kapacity využívali ešte efektívnejšie. Dobrým príkladom sú kooperatívne prístupy, ako je napríklad EU projekt NexTrust.“ Cieľom NexTrust je dosahovať vyššiu efektivitu dopravy vytváraním medzifiremných sietí a prispievať tak k ochrane životného prostredia.

ALL_TM_Quartalsbericht_2018_details.indd

TimoCom s rekordným výsledkom za rok 2017

29/05/18 , , , , , , ,

Najväčšia európska dopravná platforma pokračuje v raste

Erkrath, 19.03.2018 – Dopravná platforma TimoCom pokračovala vo svojom raste aj v obchodnom roku 2017. S celkovým počtom 90,7 milióna ponúk prepráv a voľných vozidiel (2016: 68,3 milióna) zaznamenala táto IT firma z Erkrath v uplynulom roku rekordný počet ponúk uverejnených on-line. Cez platformu bolo ponúknuté zhruba 1,4 miliárd ton prepráv v celej Európe.

Vzrástol aj počet používateľov, ktorí realizujú svoje prepravy digitálne prostredníctvom IT platformy – v porovnaní s predchádzajúcim rokom na viac ako 127.000 (2016: 110.000). Obrat sa v roku 2017 vyšplhal o 5,7 miliónov na celkových 67,9 miliónov €. Spoločnosť tak dosiahla najvyšší obrat od svojho vzniku v roku 1997. Dnes má tento poskytovateľ IT služieb viac ako 40.000 zákazníkov (2016: 36.000).

Motorom vývoja je z pohľadu Gunnara Gbureka (Company Spokesman TimoCom) aj naďalej dobrá ekonomická situácia a rastúca digitalizácia dopravy a logistiky v Nemecku a v Európe. „Špedičné firmy, rovnako ako priemyselné a obchodné firmy u nás nájdu vhodného partnera na dopravu a stačí im k tomu pár kliknutí myšou. A to isté platí aj obrátene. Stále viac zákazníkov využíva IT riešenia našej platformy, ktoré im umožňujú flexibilne reagovať na požiadavky v preprave a efektívnejšie tak riadiť svoje podnikanie“, hovorí Gburek.

V roku 2017 napríklad TimoCom rozšíril ponuku dopravnej platformy o aplikáciu „TC Transport Order®“. Táto aplikácia umožňuje firmám zasielať dopyt po doprave digitálne k niekoľkým dopravcom súčasne, vyžiadať si od nich ceny a zadať objednávky – všetko bez akejkoľvek zmeny programu. Od zavedenia na trh v júli 2017 už bolo zaslané 12.900 objednávok prepravy. Veľký počet úspešných obchodov tak bol uzavretý formou „digitálneho podania ruky” pri vybavovaní zákaziek.

Počet zapojených telematických systémov, ktoré sú integrované do dopravnej platformy TimoCom, vzrástol v roku 2017 o 30 na aktuálnych 230 poskytovateľov. Zákazníci majú možnosť prenášať cez rozhranie dáta o polohe krátkodobých prepravných partnerov do vlastného systému manažmentu prepráv a tu ich spracovávať. Zvyšujú tak kvalitu svojich služieb a spokojnosť zákazníkov pri vybavovaní zákaziek. „V našej platforme premietame všetky funkcie, ktoré sú potrebné pre realizáciu prepravy a prispievame tak k zvýšeniu transparentnosti v dodávateľskom reťazci“, komentuje Gburek trvalý rozvoj dopravnej platformy.

TimoCom chce vytvoriť priestor pre ďalší rast, preto sa bude tento rok v lete sťahovať do rozšírených priestorov vo svojom sídle v Erkrath. V tejto centrále a v ďalších troch pobočkách v Poľsku, Česku a Maďarsku bude na ďalšom rozvoji najväčšej dopravnej platformy v Európe pracovať viac ako 460 zamestnancov (2016: 400) 34 národností.

Jahresbilanz_2017_web

Dopravná platforma TimoCom spolupracuje s UTA

15/03/18 , , , , , , ,

IT špecialista integruje sieť čerpacích staníc UTA ako ďalšie body záujmu (POI) do svojho riešenia sledovania vozidiel

Erkrath, 24. januára 2018 – S TimoCom možno teraz na prepravných trasách naplánovať aj zastávky na čerpanie paliva. Vďaka spolupráci s poskytovateľom služieb a palivových kariet UNION TANK Eckstein (UTA), Kleinostheim, rozširuje líder medzi dopravnými platformami v Európe svoju ponuku digitálnych služieb.

Súčasťou siete UTA je v celej Európe viac ako 44.000 čerpacích staníc, na ktorých môžu vodiči nákladných automobilov nielen bezhotovostne natankovať so servisnou kartou UTA, ale tiež využiť ďalšie služby. Tieto čerpacie stanice sa najnovšie zobrazujú v plánovaní trás TimoCom ako Points of Interest (POI), teda body záujmu. „Našim zákazníkom tak ponúkame možnosť plánovať svoje trasy ešte efektívnejšie a pohodlnejšie“, hovorí Gunnar Gburek, Company Spokesman TimoCom.

Prístup k rozšírenej ponuke má viac ako 120.000 používateľov TimoCom prostredníctvom riešenia kalkulácií a sledovania vozidiel – TC eMap®. Aplikácia už pri plánovaní trasy ukazuje, kde sa nachádzajú čerpacie stanice, ktoré sú súčasťou siete UTA. Prostredníctvom TC eMap® sa každý mesiac kalkuluje približne 2,6 miliónov trás.

Vodiči nákladných automobilov, ktorí sa prostredníctvom inteligentného telefónu alebo tabletu riadia trasou vypočítanou na dopravnej platforme TimoCom, si môžu na elektronickej mape kedykoľvek zobraziť ďalšie informácie klepnutím na logo UTA, bez nevyhnutnosti sťahovania ďalšej aplikácie alebo softvéru. Koncové mobilné zariadenia tak vodičovi poskytnú aktuálne údaje o otváracej dobe, zabezpečených parkoviskách, mýtnych termináloch, čerpacích pištoliach s vysokým prietokom a dostupných druhoch paliva. Len v Nemecku je súčasťou siete UTA 12.000 čerpacích staníc.

Ako poskytovateľ služieb v oblasti mobility musíme byť tam, kde sú naši zákazníci. Preto je TimoCom, ako najväčšia európska dopravná platforma, ideálny partner“, hovorí Volker Huber, CEO v spoločnosti UTA.

DocStop-in-eMaps_01

Dopravný barometer TimoCom: Nedostatok prepravnej kapacity je čoraz badateľnejší

21/02/18 , , , , , , ,

Množstvo prepráv v Európe je aj naďalej nadpriemerne vysoké

Erkrath, 15. januára 2018 – Voľných prepravných kapacít je v Európe čoraz menej. To sa prejavuje aj na dopravnom barometri od TimoCom. V 4. štvrťroku 2017 bolo na najväčšej európskej dopravnej platforme 71 ponúk prepráv v porovnaní s prostými 29 ponukami voľných vozidiel.

Za celý rok 2017 vykazuje dopravný barometer TimoCom pre Európu priemerný pomer prepráv a voľných vozidiel 70:30. V septembri 2017 bola zaznamenaná doposiaľ najvyššia hodnota 78 percent. To značí, že pre stále sa zvyšujúce množstvo tovaru, ktorý treba prepraviť z bodu A do bodu B, je k dispozícii stále menej voľných vozidiel.

Nákupné správanie na európskom dopravnom trhu sa v priebehu veľmi krátkeho času badateľne zmenilo. Kde zadávatelia hľadali svojich partnerov v preprave vopred, tam si dnes dodávatelia v reálnom čase vyberajú náklad vhodný pre ich kapacity. Hľadanie jednoznačne zmenilo strany”, hovorí Gunnar Gburek (TimoCom Company Spokesman) s pohľadom na kvantitatívny nepomer v roku 2017.

Ešte v minulom roku bolo vyhľadávanie na európskom dopravnom trhu podľa pomeru prepráv a voľných vozidiel výrazne vyrovnanejšie. S pomerom 53:47 ukazoval dopravný barometer TimoCom v 4. štvrťroku 2016 len malý previs prepráv.

Aké sú príčiny tohto vývoja?

Stále dobrá konjunktúra. Nemecká ekonomika ide na plný plyn. Barometer konjunktúry Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum (DIW Berlín) vykazuje za 4. štvrťrok 2017 hodnotu 109,4 bodov a teda nadpriemerný nárast hrubého domáceho produktu. Dôsledkom je značný nárast objemu prepravovaného tovaru.

Stále menej vodičov nákladných vozidiel. Podľa údajov Nemeckého zväzu špedície a logistiky (DSLV) chýba v Nemecku v súčasnosti minimálne 45.000 vodičov nákladných vozidiel. A pribúda ich málo, pretože práca vodiča nie je príliš atraktívna. Spolková armáda, ktorá bola najväčším zdrojom vyučených vodičov nákladných vozidiel, odpadla, čo má ešte rad rokov ten badateľný dôsledok, že prepravných kapacít je nedostatok.

Nová týždenná doba odpočinku. Od polovice minulého roku nesmú vodiči nákladných vozidiel v Nemecku stráviť týždennú dobu odpočinku vo vozidle, ale na inom mieste s vhodným priestorom na spanie. To stojí cenný čas a znižuje tak dostupnosť jestvujúcich prepravných kapacít.

Gburek ale vidí aj pozitívny dôsledok tohto vývoja: „Sú to dobré časy pre dopravcov. Toto povolanie tak opäť získa rešpekt a mzdy stúpnu. Vodič bude opäť vnímaný ako to, čím je – neodmysliteľným partnerom v dodávateľskom reťazci, ktorý zabezpečuje blahobyt a ekonomickú silu našej krajiny.

Už dnes si môžu nezávislé dopravné firmy hľadať svojich zadávateľov a zabezpečiť si tak najlukratívnejšie zákazky. Z toho vyplynie nový pomer síl na trhu: Dopravca sa bude môcť vymaniť zo závislosti a samostatne ponúkať svoje služby priamo na trhu alebo prostredníctvom búrz nákladov, je presvedčený Gburek. Napokon by z toho mohlo profitovať celé odvetvie: „Doprava bude opäť atraktívnejšia.

CS_TM_Quartalsbericht_Q4_5000x3334px_web

Zelená logistika je dobrá nielen pre životné prostredie, ale tiež pre firemnú pokladňu

22/11/17 , , , , , , ,

Ako dopravné platformy pomáhajú manažmentu dodávateľského reťazca stať sa ohľaduplnejším voči klíme

Zmena klímy neškodí len životnému prostrediu, ale aj hospodárstvu. V rokoch 1980 až 2013 boli podľa European Environment Agency (EEA) oznámené klímou spôsobené škody vo výške 400 miliárd. Stále viac výrobných a obchodných firiem sa preto zameralo na zníženie svojich vlastných emisií CO2. Taliansky Start-up GreenRouter poukazuje na dôležité možnosti úspor v oblasti dodávateľských reťazcov.

Systematicky sledovať jazdy naprázdno a zaťaženie životného prostredia

V aktuálnej štúdii vysvetľuje GreenRouter na príklade 26tonového vozidla triedy EURO 6, že je nevyhnutné sa systematicky zaoberať škodlivým vplyvom jázd naprázdno na životné prostredie. Tu vykazujú hodnoty emisií CO2 na prejdený kilometer:

–         0,9 kg pri plnom zaťažení,

–         0,7 kg pri jazde naprázdno.

Avšak celkový výpočet vyzerá pri bližšom pohľade inak, ako vysvetľuje Andrea Fossa, CEO z GreenRouter: „Plne naložený kamión produkuje síce o 25-30 percent viac emisií ako vozidlo idúce naprázdno, no pre náklad, ktorý toto vozidlo mohlo transportovať, bude nasadené iné vozidlo. Musia sa teda sčítať jazda naprázdno a ďalšia jazda. Preto spôsobujú jazdy naprázdno viac škodlivých emisií ako jazdy s plným vyťažením.”

Prospešné pre hospodárstvo i životné prostredie: digitálne dopravné platformy

Jedno z najefektívnejších opatrení, ako zamedziť jazdám naprázdno a znížiť vypúšťanie CO2, sú digitálne dopravné platformy. Tak sa podľa merania GreenRouter podarilo logistickej firme Rampinini Ernesto vďaka najväčšej európskej platforme TimoCom zvýšiť vyťaženosť vozidlového parku o 30 percent, ako aj zisk o 15 percent. Súčasne dosiahla zníženie emisií CO2 vo výške 23 percent.

Doprava šetrná k životnému prostrediu nadobúda na dôležitosti aj v zasielateľských firmách. Pretože pokiaľ sa tieto firmy rozhodnú pre dopravcov, ktorí zaobchádzajú so svojimi zdrojmi ekonomicky, podporia súčasne svoje vlastné klimatické ciele.

To potvrdzuje aj Lars Laskowski, manažér odboru Logistika firmy MC-Bauchemie Müller GmbH, firma ktorého už vybavila početné prepravy prostredníctvom platformy TimoCom: „Úspora emisií C02 vo všetkých oblastiach dodávateľského reťazca a pri zabezpečení dopravy je pre MC-Bauchemie a jej vlastné pochopenie zodpovednosti a udržateľnosti veľmi dôležitou témou.“

Zo stanoveného cieľa „Znížiť emisie CO2“ tak profitujú všetci zúčastnení využitím digitálnych dopravných platforiem – zasielateľ, dopravca aj životné prostredie.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.