• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Dopravná platforma TimoCom spolupracuje s UTA

15/03/18 , , , , , , ,

IT špecialista integruje sieť čerpacích staníc UTA ako ďalšie body záujmu (POI) do svojho riešenia sledovania vozidiel

Erkrath, 24. januára 2018 – S TimoCom možno teraz na prepravných trasách naplánovať aj zastávky na čerpanie paliva. Vďaka spolupráci s poskytovateľom služieb a palivových kariet UNION TANK Eckstein (UTA), Kleinostheim, rozširuje líder medzi dopravnými platformami v Európe svoju ponuku digitálnych služieb.

Súčasťou siete UTA je v celej Európe viac ako 44.000 čerpacích staníc, na ktorých môžu vodiči nákladných automobilov nielen bezhotovostne natankovať so servisnou kartou UTA, ale tiež využiť ďalšie služby. Tieto čerpacie stanice sa najnovšie zobrazujú v plánovaní trás TimoCom ako Points of Interest (POI), teda body záujmu. „Našim zákazníkom tak ponúkame možnosť plánovať svoje trasy ešte efektívnejšie a pohodlnejšie“, hovorí Gunnar Gburek, Company Spokesman TimoCom.

Prístup k rozšírenej ponuke má viac ako 120.000 používateľov TimoCom prostredníctvom riešenia kalkulácií a sledovania vozidiel – TC eMap®. Aplikácia už pri plánovaní trasy ukazuje, kde sa nachádzajú čerpacie stanice, ktoré sú súčasťou siete UTA. Prostredníctvom TC eMap® sa každý mesiac kalkuluje približne 2,6 miliónov trás.

Vodiči nákladných automobilov, ktorí sa prostredníctvom inteligentného telefónu alebo tabletu riadia trasou vypočítanou na dopravnej platforme TimoCom, si môžu na elektronickej mape kedykoľvek zobraziť ďalšie informácie klepnutím na logo UTA, bez nevyhnutnosti sťahovania ďalšej aplikácie alebo softvéru. Koncové mobilné zariadenia tak vodičovi poskytnú aktuálne údaje o otváracej dobe, zabezpečených parkoviskách, mýtnych termináloch, čerpacích pištoliach s vysokým prietokom a dostupných druhoch paliva. Len v Nemecku je súčasťou siete UTA 12.000 čerpacích staníc.

Ako poskytovateľ služieb v oblasti mobility musíme byť tam, kde sú naši zákazníci. Preto je TimoCom, ako najväčšia európska dopravná platforma, ideálny partner“, hovorí Volker Huber, CEO v spoločnosti UTA.

DocStop-in-eMaps_01

Dopravný barometer TimoCom: Nedostatok prepravnej kapacity je čoraz badateľnejší

21/02/18 , , , , , , ,

Množstvo prepráv v Európe je aj naďalej nadpriemerne vysoké

Erkrath, 15. januára 2018 – Voľných prepravných kapacít je v Európe čoraz menej. To sa prejavuje aj na dopravnom barometri od TimoCom. V 4. štvrťroku 2017 bolo na najväčšej európskej dopravnej platforme 71 ponúk prepráv v porovnaní s prostými 29 ponukami voľných vozidiel.

Za celý rok 2017 vykazuje dopravný barometer TimoCom pre Európu priemerný pomer prepráv a voľných vozidiel 70:30. V septembri 2017 bola zaznamenaná doposiaľ najvyššia hodnota 78 percent. To značí, že pre stále sa zvyšujúce množstvo tovaru, ktorý treba prepraviť z bodu A do bodu B, je k dispozícii stále menej voľných vozidiel.

Nákupné správanie na európskom dopravnom trhu sa v priebehu veľmi krátkeho času badateľne zmenilo. Kde zadávatelia hľadali svojich partnerov v preprave vopred, tam si dnes dodávatelia v reálnom čase vyberajú náklad vhodný pre ich kapacity. Hľadanie jednoznačne zmenilo strany”, hovorí Gunnar Gburek (TimoCom Company Spokesman) s pohľadom na kvantitatívny nepomer v roku 2017.

Ešte v minulom roku bolo vyhľadávanie na európskom dopravnom trhu podľa pomeru prepráv a voľných vozidiel výrazne vyrovnanejšie. S pomerom 53:47 ukazoval dopravný barometer TimoCom v 4. štvrťroku 2016 len malý previs prepráv.

Aké sú príčiny tohto vývoja?

Stále dobrá konjunktúra. Nemecká ekonomika ide na plný plyn. Barometer konjunktúry Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum (DIW Berlín) vykazuje za 4. štvrťrok 2017 hodnotu 109,4 bodov a teda nadpriemerný nárast hrubého domáceho produktu. Dôsledkom je značný nárast objemu prepravovaného tovaru.

Stále menej vodičov nákladných vozidiel. Podľa údajov Nemeckého zväzu špedície a logistiky (DSLV) chýba v Nemecku v súčasnosti minimálne 45.000 vodičov nákladných vozidiel. A pribúda ich málo, pretože práca vodiča nie je príliš atraktívna. Spolková armáda, ktorá bola najväčším zdrojom vyučených vodičov nákladných vozidiel, odpadla, čo má ešte rad rokov ten badateľný dôsledok, že prepravných kapacít je nedostatok.

Nová týždenná doba odpočinku. Od polovice minulého roku nesmú vodiči nákladných vozidiel v Nemecku stráviť týždennú dobu odpočinku vo vozidle, ale na inom mieste s vhodným priestorom na spanie. To stojí cenný čas a znižuje tak dostupnosť jestvujúcich prepravných kapacít.

Gburek ale vidí aj pozitívny dôsledok tohto vývoja: „Sú to dobré časy pre dopravcov. Toto povolanie tak opäť získa rešpekt a mzdy stúpnu. Vodič bude opäť vnímaný ako to, čím je – neodmysliteľným partnerom v dodávateľskom reťazci, ktorý zabezpečuje blahobyt a ekonomickú silu našej krajiny.

Už dnes si môžu nezávislé dopravné firmy hľadať svojich zadávateľov a zabezpečiť si tak najlukratívnejšie zákazky. Z toho vyplynie nový pomer síl na trhu: Dopravca sa bude môcť vymaniť zo závislosti a samostatne ponúkať svoje služby priamo na trhu alebo prostredníctvom búrz nákladov, je presvedčený Gburek. Napokon by z toho mohlo profitovať celé odvetvie: „Doprava bude opäť atraktívnejšia.

CS_TM_Quartalsbericht_Q4_5000x3334px_web

Zelená logistika je dobrá nielen pre životné prostredie, ale tiež pre firemnú pokladňu

22/11/17 , , , , , , ,

Ako dopravné platformy pomáhajú manažmentu dodávateľského reťazca stať sa ohľaduplnejším voči klíme

Zmena klímy neškodí len životnému prostrediu, ale aj hospodárstvu. V rokoch 1980 až 2013 boli podľa European Environment Agency (EEA) oznámené klímou spôsobené škody vo výške 400 miliárd. Stále viac výrobných a obchodných firiem sa preto zameralo na zníženie svojich vlastných emisií CO2. Taliansky Start-up GreenRouter poukazuje na dôležité možnosti úspor v oblasti dodávateľských reťazcov.

Systematicky sledovať jazdy naprázdno a zaťaženie životného prostredia

V aktuálnej štúdii vysvetľuje GreenRouter na príklade 26tonového vozidla triedy EURO 6, že je nevyhnutné sa systematicky zaoberať škodlivým vplyvom jázd naprázdno na životné prostredie. Tu vykazujú hodnoty emisií CO2 na prejdený kilometer:

–         0,9 kg pri plnom zaťažení,

–         0,7 kg pri jazde naprázdno.

Avšak celkový výpočet vyzerá pri bližšom pohľade inak, ako vysvetľuje Andrea Fossa, CEO z GreenRouter: „Plne naložený kamión produkuje síce o 25-30 percent viac emisií ako vozidlo idúce naprázdno, no pre náklad, ktorý toto vozidlo mohlo transportovať, bude nasadené iné vozidlo. Musia sa teda sčítať jazda naprázdno a ďalšia jazda. Preto spôsobujú jazdy naprázdno viac škodlivých emisií ako jazdy s plným vyťažením.”

Prospešné pre hospodárstvo i životné prostredie: digitálne dopravné platformy

Jedno z najefektívnejších opatrení, ako zamedziť jazdám naprázdno a znížiť vypúšťanie CO2, sú digitálne dopravné platformy. Tak sa podľa merania GreenRouter podarilo logistickej firme Rampinini Ernesto vďaka najväčšej európskej platforme TimoCom zvýšiť vyťaženosť vozidlového parku o 30 percent, ako aj zisk o 15 percent. Súčasne dosiahla zníženie emisií CO2 vo výške 23 percent.

Doprava šetrná k životnému prostrediu nadobúda na dôležitosti aj v zasielateľských firmách. Pretože pokiaľ sa tieto firmy rozhodnú pre dopravcov, ktorí zaobchádzajú so svojimi zdrojmi ekonomicky, podporia súčasne svoje vlastné klimatické ciele.

To potvrdzuje aj Lars Laskowski, manažér odboru Logistika firmy MC-Bauchemie Müller GmbH, firma ktorého už vybavila početné prepravy prostredníctvom platformy TimoCom: „Úspora emisií C02 vo všetkých oblastiach dodávateľského reťazca a pri zabezpečení dopravy je pre MC-Bauchemie a jej vlastné pochopenie zodpovednosti a udržateľnosti veľmi dôležitou témou.“

Zo stanoveného cieľa „Znížiť emisie CO2“ tak profitujú všetci zúčastnení využitím digitálnych dopravných platforiem – zasielateľ, dopravca aj životné prostredie.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Nadpriemerne vysoký počet prepráv v 3. štvrťroku

09/11/17 , , , , , , ,

Dopravný barometer: TimoCom zaznamenáva ďalšie maximum

Erkrath, 6.10.2017 – Dopravný barometer TimoCom za tretí štvrťrok ukazuje, že prepravy aj naďalej prevyšujú voľné kapacity vozidiel. Pomer prepráv a voľných vozidiel predstavoval v priemere 71:29. Úroveň množstva prepráv v letných mesiacoch júl, august a september sa celkovo naďalej zvyšovala. Ako si však tento fenomén vysvetliť na európskom dopravnom trhu?

Po skončení druhého štvrťroku s najvyšším podielom prepráv, pokračoval tento trend v TimoCom, prevádzkovateľovi najväčšej európskej dopravnej platformy, novým maximom aj v treťom štvrťroku 2017. Podľa Spolkového štatistického úradu exportovalo Nemecko len v júli o osem percent viac ako v predchádzajúcom roku. Obidva ukazovatele naznačujú stále rastúcu ekonomiku, z ktorej profituje aj dopravné odvetvie. V dôsledku toho bude nevyhnutných stále viac voľných kapacít, tých je však v súčasnosti nedostatok.

Leto prináša viac prepráv

V júli bolo oproti júnu zaznamenané nepatrné zníženie podielu prepráv z 76 percent na 71 percent. Pokiaľ vychádzame z optimálne vyváženého podielu prepráv k voľným vozidlám 50:50, množstvo prepráv napriek tomu značne prevažovalo aj v tomto mesiaci. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa podiel prepráv pohyboval v tomto roku na podstatne vyššej úrovni (2015: 51 % a 2016: 54 %). Krásne letné mesiace často spôsobujú nárast dopytu. Ale aj z dôvodu výkonnosti ekonomiky hľadalo mimoriadne veľa príkazcov v Európe vhodné voľné vozidlá.

V auguste TimoCom zaznamenal pomer prepráv a voľných vozidiel 65:35. Prepravy tak klesli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 6 percentných bodov, avšak aj tu podiel prepráv podstatne prevyšoval disponibilné voľné vozidlá. Tiež oproti predchádzajúcim rokom bolo k dispozícii podstatne viac prepráv (2015: 45 % a 2016: 51 %). Podľa konjunktúrneho barometra Nemeckého hospodárskeho inštitútu bol index so 106 bodmi v auguste opäť výrazne nad 100bodovou značkou. Konjunktúrny barometer tak signalizuje značný rast nemeckej ekonomiky a podstatne vyššiu úroveň ako v 2. štvrťroku.

Takisto ako v máji prekvapil aj september novým maximom prepráv vo výške 78 percent a naštartoval zlatú jeseň. Zároveň bol aj podiel prepráv v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi podstatne vyšší (2015: 52 % a 2016: 61 %). Gunnar Gburek (TimoCom Company Spokesman) vysvetľuje možné dôvody: „Konjunktúrne čísla na mnohých miestach Európy pôsobia optimisticky. Bolo obdobie dovoleniek, ľudia veľa cestovali a konzumovali. To oživilo dopravné odvetvie, súčasne ho ale ešte silnejšie konfrontovalo s už teraz existujúcim nedostatkom vodičov.“

Dobré vyhliadky na koniec roka

Gburek očakáva pozitívny posledný štvrťrok, no všíma si na dopravnom trhu vývoj, ktorý  treba brať vážne: „Pre dopravcov je vysoké množstvo prepráv výhodné. Majú teraz viac priestoru dosiahnuť slušné ceny. Podľa tendencie v súčasnosti všetko hovorí pre značný rast hospodárstva, na druhej strane musí byť jestvujúci objem práce zvládnutý, inak sa tempo spomalí.”

V TimoCom sa teda vychádza z toho, že aj naďalej bude existovať nerovnováha medzi prepravami a existujúcimi voľnými vozidlami.SK_TM_Quartalsbericht_2017_Q3_web

Best Brand 2017: TimoCom získava cenu ETM

19/10/17 , , , , , , ,

Dve sú viac ako jedna: IT špecialista sa raduje z dvojnásobného ocenenia

2017_Best_Brand_Pelagie_Mepin_TK14426_print

Erkrath, Nemecko, 12.07.2017 – Čitatelia nakladateľstva ETM rozhodli: IT špecialista TimoCom bol večer 21. júna pri oficiálnom udelení cien v Ludwigsburgu už 9- krát za sebou ocenený ako „Best Brand” (Najlepšia značka) v kategórii „Frachtenbörsen” (Burzy nákladov)! Okrem toho tento prevádzkovateľ najväčšej európskej dopravnej platformy získal aj 3. miesto v novej kategórii „Logistikplattformen” (Logistické platformy). TimoCom sa tak na stupeň víťazov postavil spoločne so svetovými koncernami „Bosch” a „Daimler”.

Cena ETM je ocenením snahy za vývoj inovatívnych produktov a služieb pre dopravu a logistiku. Spolu hlasovalo 11.413 čitateľov časopisov eurotransport.de, lastauto omnibus, trans aktuell a FERNFAHRER, ktorí opäť zvolili TimoCom za najlepšiu značku v kategórii „Frachtenbörsen” (Burzy nákladov). Pre TimoCom však bolo rozhodnutie čitateľov nakladateľstva ETM ešte úspešnejšie, lebo IT špecialista vyhral 3. miesto v novej kategórii „Logistikplattformen” (Logistické platformy). Z tohto špeciálneho ocenenia je zrejmé jedno – zákazníci rozpoznali, že TimoCom ich podporí pri digitalizácii logistiky prepráv a splní rôzne požiadavky všetkých účastníkov logistického reťazca.

Cenu ETM prevzala v rezidenčnom zámku v Ludwigsburgu vedúca marketingu TimoCom Pélagie Mepin: „Ocenenie nám potvrdzuje, že platformu TimoCom vyvíjame a optimalizujeme v záujme našich zákazníkov a ich individuálnych potrieb. Vyznamenanie v novej kategórii „Logistikplattformen” (Logistické platformy) je navyše známkou toho, že sme úspešne zvládli prechod čisto od burzy nákladov ku komplexnej dopravnej platforme s užitočnými aplikáciami pre všetkých účastníkov prepravného reťazca. Na tomto mieste ešte raz srdečne ďakujem čitateľom vydavateľstva ETM a verným zákazníkom TimoCom!“

Novinka TimoCom „TC Transport Order®

Ostatne, čo sa týka vývoja inovatívnych produktov a služieb – od začiatku júla bude v dopravnej platforme k dispozícii „TC Transport Order®“. Nová aplikácia digitalizuje objednávky prepráv a umožňuje viac než 120.000 používateľom digitálne spravovať zákazky priamo v platforme TimoCom.

S touto a ďalšími inováciami chce TimoCom aj v nasledujúcom roku znovu zabodovať v oceneniach ETM.