• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Zelená logistika je dobrá nielen pre životné prostredie, ale tiež pre firemnú pokladňu

22/11/17 , , , , , , ,

Ako dopravné platformy pomáhajú manažmentu dodávateľského reťazca stať sa ohľaduplnejším voči klíme

Zmena klímy neškodí len životnému prostrediu, ale aj hospodárstvu. V rokoch 1980 až 2013 boli podľa European Environment Agency (EEA) oznámené klímou spôsobené škody vo výške 400 miliárd. Stále viac výrobných a obchodných firiem sa preto zameralo na zníženie svojich vlastných emisií CO2. Taliansky Start-up GreenRouter poukazuje na dôležité možnosti úspor v oblasti dodávateľských reťazcov.

Systematicky sledovať jazdy naprázdno a zaťaženie životného prostredia

V aktuálnej štúdii vysvetľuje GreenRouter na príklade 26tonového vozidla triedy EURO 6, že je nevyhnutné sa systematicky zaoberať škodlivým vplyvom jázd naprázdno na životné prostredie. Tu vykazujú hodnoty emisií CO2 na prejdený kilometer:

–         0,9 kg pri plnom zaťažení,

–         0,7 kg pri jazde naprázdno.

Avšak celkový výpočet vyzerá pri bližšom pohľade inak, ako vysvetľuje Andrea Fossa, CEO z GreenRouter: „Plne naložený kamión produkuje síce o 25-30 percent viac emisií ako vozidlo idúce naprázdno, no pre náklad, ktorý toto vozidlo mohlo transportovať, bude nasadené iné vozidlo. Musia sa teda sčítať jazda naprázdno a ďalšia jazda. Preto spôsobujú jazdy naprázdno viac škodlivých emisií ako jazdy s plným vyťažením.”

Prospešné pre hospodárstvo i životné prostredie: digitálne dopravné platformy

Jedno z najefektívnejších opatrení, ako zamedziť jazdám naprázdno a znížiť vypúšťanie CO2, sú digitálne dopravné platformy. Tak sa podľa merania GreenRouter podarilo logistickej firme Rampinini Ernesto vďaka najväčšej európskej platforme TimoCom zvýšiť vyťaženosť vozidlového parku o 30 percent, ako aj zisk o 15 percent. Súčasne dosiahla zníženie emisií CO2 vo výške 23 percent.

Doprava šetrná k životnému prostrediu nadobúda na dôležitosti aj v zasielateľských firmách. Pretože pokiaľ sa tieto firmy rozhodnú pre dopravcov, ktorí zaobchádzajú so svojimi zdrojmi ekonomicky, podporia súčasne svoje vlastné klimatické ciele.

To potvrdzuje aj Lars Laskowski, manažér odboru Logistika firmy MC-Bauchemie Müller GmbH, firma ktorého už vybavila početné prepravy prostredníctvom platformy TimoCom: „Úspora emisií C02 vo všetkých oblastiach dodávateľského reťazca a pri zabezpečení dopravy je pre MC-Bauchemie a jej vlastné pochopenie zodpovednosti a udržateľnosti veľmi dôležitou témou.“

Zo stanoveného cieľa „Znížiť emisie CO2“ tak profitujú všetci zúčastnení využitím digitálnych dopravných platforiem – zasielateľ, dopravca aj životné prostredie.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Nadpriemerne vysoký počet prepráv v 3. štvrťroku

09/11/17 , , , , , , ,

Dopravný barometer: TimoCom zaznamenáva ďalšie maximum

Erkrath, 6.10.2017 – Dopravný barometer TimoCom za tretí štvrťrok ukazuje, že prepravy aj naďalej prevyšujú voľné kapacity vozidiel. Pomer prepráv a voľných vozidiel predstavoval v priemere 71:29. Úroveň množstva prepráv v letných mesiacoch júl, august a september sa celkovo naďalej zvyšovala. Ako si však tento fenomén vysvetliť na európskom dopravnom trhu?

Po skončení druhého štvrťroku s najvyšším podielom prepráv, pokračoval tento trend v TimoCom, prevádzkovateľovi najväčšej európskej dopravnej platformy, novým maximom aj v treťom štvrťroku 2017. Podľa Spolkového štatistického úradu exportovalo Nemecko len v júli o osem percent viac ako v predchádzajúcom roku. Obidva ukazovatele naznačujú stále rastúcu ekonomiku, z ktorej profituje aj dopravné odvetvie. V dôsledku toho bude nevyhnutných stále viac voľných kapacít, tých je však v súčasnosti nedostatok.

Leto prináša viac prepráv

V júli bolo oproti júnu zaznamenané nepatrné zníženie podielu prepráv z 76 percent na 71 percent. Pokiaľ vychádzame z optimálne vyváženého podielu prepráv k voľným vozidlám 50:50, množstvo prepráv napriek tomu značne prevažovalo aj v tomto mesiaci. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa podiel prepráv pohyboval v tomto roku na podstatne vyššej úrovni (2015: 51 % a 2016: 54 %). Krásne letné mesiace často spôsobujú nárast dopytu. Ale aj z dôvodu výkonnosti ekonomiky hľadalo mimoriadne veľa príkazcov v Európe vhodné voľné vozidlá.

V auguste TimoCom zaznamenal pomer prepráv a voľných vozidiel 65:35. Prepravy tak klesli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 6 percentných bodov, avšak aj tu podiel prepráv podstatne prevyšoval disponibilné voľné vozidlá. Tiež oproti predchádzajúcim rokom bolo k dispozícii podstatne viac prepráv (2015: 45 % a 2016: 51 %). Podľa konjunktúrneho barometra Nemeckého hospodárskeho inštitútu bol index so 106 bodmi v auguste opäť výrazne nad 100bodovou značkou. Konjunktúrny barometer tak signalizuje značný rast nemeckej ekonomiky a podstatne vyššiu úroveň ako v 2. štvrťroku.

Takisto ako v máji prekvapil aj september novým maximom prepráv vo výške 78 percent a naštartoval zlatú jeseň. Zároveň bol aj podiel prepráv v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi podstatne vyšší (2015: 52 % a 2016: 61 %). Gunnar Gburek (TimoCom Company Spokesman) vysvetľuje možné dôvody: „Konjunktúrne čísla na mnohých miestach Európy pôsobia optimisticky. Bolo obdobie dovoleniek, ľudia veľa cestovali a konzumovali. To oživilo dopravné odvetvie, súčasne ho ale ešte silnejšie konfrontovalo s už teraz existujúcim nedostatkom vodičov.“

Dobré vyhliadky na koniec roka

Gburek očakáva pozitívny posledný štvrťrok, no všíma si na dopravnom trhu vývoj, ktorý  treba brať vážne: „Pre dopravcov je vysoké množstvo prepráv výhodné. Majú teraz viac priestoru dosiahnuť slušné ceny. Podľa tendencie v súčasnosti všetko hovorí pre značný rast hospodárstva, na druhej strane musí byť jestvujúci objem práce zvládnutý, inak sa tempo spomalí.”

V TimoCom sa teda vychádza z toho, že aj naďalej bude existovať nerovnováha medzi prepravami a existujúcimi voľnými vozidlami.SK_TM_Quartalsbericht_2017_Q3_web

Best Brand 2017: TimoCom získava cenu ETM

19/10/17 , , , , , , ,

Dve sú viac ako jedna: IT špecialista sa raduje z dvojnásobného ocenenia

2017_Best_Brand_Pelagie_Mepin_TK14426_print

Erkrath, Nemecko, 12.07.2017 – Čitatelia nakladateľstva ETM rozhodli: IT špecialista TimoCom bol večer 21. júna pri oficiálnom udelení cien v Ludwigsburgu už 9- krát za sebou ocenený ako „Best Brand” (Najlepšia značka) v kategórii „Frachtenbörsen” (Burzy nákladov)! Okrem toho tento prevádzkovateľ najväčšej európskej dopravnej platformy získal aj 3. miesto v novej kategórii „Logistikplattformen” (Logistické platformy). TimoCom sa tak na stupeň víťazov postavil spoločne so svetovými koncernami „Bosch” a „Daimler”.

Cena ETM je ocenením snahy za vývoj inovatívnych produktov a služieb pre dopravu a logistiku. Spolu hlasovalo 11.413 čitateľov časopisov eurotransport.de, lastauto omnibus, trans aktuell a FERNFAHRER, ktorí opäť zvolili TimoCom za najlepšiu značku v kategórii „Frachtenbörsen” (Burzy nákladov). Pre TimoCom však bolo rozhodnutie čitateľov nakladateľstva ETM ešte úspešnejšie, lebo IT špecialista vyhral 3. miesto v novej kategórii „Logistikplattformen” (Logistické platformy). Z tohto špeciálneho ocenenia je zrejmé jedno – zákazníci rozpoznali, že TimoCom ich podporí pri digitalizácii logistiky prepráv a splní rôzne požiadavky všetkých účastníkov logistického reťazca.

Cenu ETM prevzala v rezidenčnom zámku v Ludwigsburgu vedúca marketingu TimoCom Pélagie Mepin: „Ocenenie nám potvrdzuje, že platformu TimoCom vyvíjame a optimalizujeme v záujme našich zákazníkov a ich individuálnych potrieb. Vyznamenanie v novej kategórii „Logistikplattformen” (Logistické platformy) je navyše známkou toho, že sme úspešne zvládli prechod čisto od burzy nákladov ku komplexnej dopravnej platforme s užitočnými aplikáciami pre všetkých účastníkov prepravného reťazca. Na tomto mieste ešte raz srdečne ďakujem čitateľom vydavateľstva ETM a verným zákazníkom TimoCom!“

Novinka TimoCom „TC Transport Order®

Ostatne, čo sa týka vývoja inovatívnych produktov a služieb – od začiatku júla bude v dopravnej platforme k dispozícii „TC Transport Order®“. Nová aplikácia digitalizuje objednávky prepráv a umožňuje viac než 120.000 používateľom digitálne spravovať zákazky priamo v platforme TimoCom.

S touto a ďalšími inováciami chce TimoCom aj v nasledujúcom roku znovu zabodovať v oceneniach ETM.

TimoCom s novou aplikací TC Transport Order®

11/10/17 , , , , , , ,

Dopravní platforma se mění na transakční platformu

Pressebild_TC-TransportOrder_Handshake_900x600px_2017

Erkrath, 9.5.2017 – Tajemství je odhaleno: TimoCom rozšiřuje největší evropskou dopravní platformu o novou aplikaci! Od spuštění v létě bude TC Transport Order® umožňovat více než 120.000 uživatelů TimoCom elektronické transakce v platformě. Tímto milníkem TimoCom vytváří pro své zákazníky zásadní přidanou hodnotu v otázkách digitalizace a optimalizace procesů.

S novou aplikací budou obchodní partneři poprvé vyřizovat své přepravní zakázky přímo v rámci platformy TimoCom, čímž se podstatně zefektivní digitální propojení mezi zadavatelem a dodavatelem. Zavedení TC Transport Order® podstatnou měrou přispívá k digitálnímu rozvoji dopravní platformy. Pro naše zákazníky to znamená především výrazný časový přínos a také značné úspory procesních nákladů díky čistě digitálním postupům a zamezení přechodům mezi různými médii“, objasňuje Gunnar Gburek, mluvčí společnosti TimoCom.

Elektronické poptávání dopravy a centrální správa objednávek

Díky zadání poptávky na dopravu do TC Transport Order® mohou zadavatelé poptat dopravu u více partnerů – v reálném čase a za aktuální denní ceny. Následně si jednoduše vyberou z obdržených nabídek tu nejvýhodnější. Potenciální dodavatelé mají díky konkrétním poptávkám šanci na další zakázky. Obchod je pak následně realizován „digitálním podáním ruky“ ve správě objednávek v TC Transport Order®. Tam mají oba obchodní partneři přehled o všech svých objednávkách přeprav a jejich stavu. Mohou je pro vlastní organizaci kdykoliv centrálně spravovat v platformě TimoCom. Kromě toho budou uživatelé informováni o událostech, které jsou pro ně důležité – také v rámci dopravní platformy.

Od začátku července bude TC Transport Order® zásadně optimalizovat obchodní procesy mezi dopravci, speditéry a zasilateli a přinese tak nový čerstvý vítr do každodenní práce s dopravní platformou TimoCom.

Více informací o TimoCom naleznete na www.timocom.cz.

Ročná bilancia TimoCom: Očakávania týkajúce sa roku 2016 prekonané

06/04/17 , , , , , , ,
Najväčšia európska dopravná platforma dosiahla najvyšší ročný obrat od svojho vzniku

Erkrath, 30.03.2017 – V uplynulom obchodnom roku 2016 sa TimoCom podarilo upevniť svoje postavenie v sektore dopravných platforiem v Európe. Na platforme bolo minulý rok zverejnených 68,3 miliónov ponúk prepráv a voľných vozidiel od viac ako 110.000 používateľov. Vďaka tomu je TimoCom aj naďalej dopravnou platformou s najväčším objemom ponúk v Európe. Okrem toho bola úspešne zavedená posledná novinka – funkcia ukladania a sťahovania dokumentov. Od septembra do konca roku tu používatelia zverejnili viac ako 16.000 dokumentov.

Nárast na celej čiare

Pre IT špecialistu so sídlom v Erkrathe, zastúpeniami v Poľsku, Maďarsku a v Českej republike a jeho 400 zamestnancov bol rok 2016 tým najúspešnejším v histórii firmy od jej založenia v roku 1997. Spoločnosti sa podarilo dosiahnuť ročný obrat vo výške 62,2 mil. euro, čo je o 5,5 mil. euro viac ako v minulom roku. Navyše firmu potešilo viac ako 7300 zákazníkov, ktorí podpísali novú zmluvu s TimoCom. To značí, že aktuálne platformu používa viac ako 36.000 zákazníkov, čo predstavuje viac ako 110.000 používateľov. Tí tu v priebehu minulého roku zverejnili viac ako 68,3 mil. ponúk prepráv a voľných vozidiel. Okrem toho dopravná platforma TimoCom získala po ôsmy raz za sebou ocenenie „Beste Marke“ (Najlepšia značka) od nakladateľstva ETM, po štvrtý raz značku kvality „Frachteneinkauf“ (Nákup prepráv) a po druhý raz značku kvality „Transporteinkauf“ (Nákup prepravných kapacít), oboje od spoločnosti BMEnet (spoločnosť Spolkového zväzu materiálového hospodárstva, nákupu a logistiky).

Používatelia získavajú nástroje pre digitálnu transformáciu

Digitálna transformácia bola hlavnou témou minulého roku. Pre budúcnosť dopravy a logistiky, a teda pre dopravnú platformu, je digitalizácia veľmi podstatná. Preto používateľsky orientovaný prístup znie – vyšliapať cestu postupujúcej digitalizácii. TimoCom preto v septembri 2016 rozšíril svoj adresár firiem s viac ako 36.000 firmami v 44 európskych krajinách o funkciu ukladania a sťahovania dokumentov. Zákazníci tak môžu často dopytované dokumenty jednorazovo uložiť do svojho profilu a poskytnúť ich ostatným firmám na stiahnutie. Do konca roku bolo uložených viac ako 16.000 dokumentov. Za úspech možno považovať aj TimoCom Messenger: s viac ako 5 miliónmi odoslaných jednotlivých správ. Vo veciach optimalizácie procesov vďaka rozhraniam sa podarilo s dopravnou platformou prepojiť už viac ako 200 poskytovateľov telematiky. Spoloční zákazníci tak získavajú tú výhodu, že môžu sledovať stav svojich vozidiel na jedinej mape v TimoCom. To značí, že už nemusia prepínať medzi programami rôznych poskytovateľov.

Inovatívne vyhliadky na rok 2017

Po úspešnom roku 2016 má poskytovateľ IT služieb aj v roku 2017 pre svojich zákazníkov pripravené ďalšie novinky orientované do budúcnosti: „V polovici roku napríklad pridáme do našej dopravnej platformy veľmi dôležitú aplikáciu na optimalizáciu procesov našich zákazníkov. Po prvý raz ju exkluzívne predstavíme na veľtrhu „transport logistic 2017” v Mníchove, uvádza hovorca spoločnosti, Gunnar Gburek.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Pressebild_Bilanz2016_Web