• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Lesníkom cez školu

13/07/12

Jún je mesiacom uzatvorenia školy pre stredoškolákov, mnohých vysokoškolákov aj žiakov základných škôl. Každoročne konči zo stredných a vysokých škôl tisícky absolventov, ktorých prvé kroky mieria na úrad práce. Prečo je to tak a čo je toho dôvodom? Najväčším argumentom je nepochopenie trhu a veľké množstvo absolventov s nedostatočnou praxou a uplatnením. Jedným z týchto odborov je odbor s lesnícko poľnohospodárskym zameraním. Lesníci jednoducho nemusia byť v takom pošte, ako ich na Slovensku vychovávame. O tom, že ide o jeden z ťažších odborov, kde je potrebné poznať zver, vtáctvo, flóru a faunu a ich zákonitosti, netreba mať pochýb. Poďme ale ponavštevovať tých lesníkov, ktorí sa tomuto povolaniu aj venujú. Lesníka môžeme nazvať ako lesník- pestovateľ, ťažbár, lesný hospodár, ochranca a poľovník. Každý z týchto funkcií má osobitné úlohu a náplň práce, pri ktorom sú mu veľkým pomocníkom lesnícke potreby. Pre ťažbára to znamená nie len vypiľovať zrelé stromy, ale najskôr urobiť sondáž o výške stromu, hrúbke, množstve ťaženého dreva a vyznačení stromov na ťažbu. Zrelý strom je väčšinou 80-120 rokov starý a jeho hrúbka dosahuje 40-70 cm. Pre lesníka – poľovníka sú zase dôležité lesnícke potreby ako zbraň, optika, LED svietidlá.