Doučovanie

Prídavné mená v angličtine

Neviete ako používať prídavné mená v angličtine ? Teda neviete ako a kde ich dať do vety?  Po prečítaní tohto článku budete určite o trochu múdrejší.

Prídavné mená sa nemenia v rode a ani v čísle. A vyskytujú sa vo vete pred podstatným menom, okrem zopár výnimok.

A Clever man – inteligentný muž

A fast car – rýchle auto

Výnimky:

Ak má vo vete funkciu doplnku či menného prísudku:

They found the man dead.

Muža našli mŕtveho.

Ak  je samo prídavné meno bližšie určené:

A man red with anger.

Muž červený od hnevu.

V starých výrazoch francúzskeho pôvodu:

The court martial

Vojenský súd

The president elect

Zvolený president

Za podstatným menom môžu stáť prídavné mená tvorené predponou a-:

Alive – živý

Alone – osamotený

Afraid – vystrašený

Asleep – spiaci

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

Related Post