GOOGLE DATA a SEO

Takže v Českej republike a na Slovensku sme sa stali partnerom SEO Optimalizácie a oficiálnym spustením nástroja Google Data. V čom pomáha našim klientom a v čom môže pomôcť vám?

Bolo možné využiť službu Google Data už v minulosti pomocou VPN a mnoho našich klientov ju využíva. Tak, ako aj ich globálne sprístupnenie je jednoznačne pozitívnym krokom.

Google Data Studio je nástroj, ktorý umožňuje efektívne pracovať s dátami, dať ich do kontextu a interpretovať ich. K tomu disponuje celým radom nástrojov – umožňuje importovať údaje z iných nástrojov Google ako Google Analytics, Search Console, AdWords alebo Youtube Analytics. Viac na GOOGLE DATA a SEO.

Related Post