• Čo získam?
  • PR článok s možnosťou troch odkazov. Stačí nás kontaktovať!

Komu bude nová jadrová elektráreň predávať predraženú elektrinu?

28/06/13 , , ,

Podľa správy Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) zverejnenej 26.júna 2013 by mali do roku 2016 mať obnoviteľné zdroje energie (OZE) pri výrobe elektriny celosvetovo dvakrát tak veľký podiel na trhu ako atómová energia a do piatich rokov by mali predbehnúť aj zemný plyn. V tejto situácii ohlasujú ruskí investori z Rosatomu, že postavia gigantický 1200 MW reaktor novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach za 4 až 6 miliardy EUR a požadujú pritom vládne záruky cien zaručujúce návratnosť ich investície. Ak Slovensko pristúpi na takéto nehorázne podmienky, slovenské podniky i občania zaplatia ruskú investíciu vo vysokých cenách elektriny. Informoval o tom Milan Novák, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom.

,,Slováci sa v prípade garancie cien z novej jadrovej elektrárne stanú rukojemníkmi garantujúcimi ruské zisky a môžu zabudnúť na prijateľné ceny elektriny. Pritom práve systematická podpora OZE už prináša ovocie v poklese cien elektrickej energie na európskych energetických burzách, očakávaný vývoj je naďalej optimistický a ceny by v najbližších rokoch rásť nemali. Podľa nemeckej spoločnosti pre slnečnú energiu (DGS), v organizáciách s vysokou dennou spotrebou elektrickej energie bude fotovoltika v priebehu 2 – 3 rokov lacnejšia ako nákup z verejnej siete. V rodinných domoch s malými fotovoltickými systémami a akumulátormi sa to dá očakávať do 5 až 8 rokov. Komu bude potom nákladne postavená nová atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach predávať predraženú elektrinu?, “ upozornil M.Novák.

Dodal, že kým vo vyspelých krajinách EU rastie podpora OZE, na Slovensku k nim narastá odpor. Oprávneným dôvodom výhrad boli na začiatku vysoko nastavené výkupné ceny a neskôr zneužitie informácií o pripravovanom poklese výkupných cien elektriny, ktoré sa odrazilo v niekoľkých podvodoch vybraných podnikateľov pri spúšťaní fotovoltických elektrární. Dôsledkom negatívnej kampane však utrpela povesť OZE všeobecne.

Navyše nedávno aj minister hospodárstva Tomáš Malatinský vyhlásil, že nevidí priestor pre vrátanie sa k dotáciám na slnečné kolektory pre obyvateľstvo. To je v príkrom rozpore so sľubmi ministerstva hospodárstva spred niekoľkých mesiacov, že chce v rozpočte na rok 2014 nárokovať prostriedky na obnovenie dotácií pre domácnosti na kúpu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu.

,,Na megalomanské projekty výstavby nových a predražených atómových elektrární, či dotácie znečisťujúcej výroby elektriny z domáceho uhlia, sa stovky miliónov eur vždy nájdu, ale občan z toho má tak akurát vysokú cenu elektrickej energie na faktúre. Pritom na overenú podporu slnečných kolektorov na výrobu teplej úžitkovej vody pre domácnosti, sa nenájde ani symbolických 6,5 milióna EUR na niekoľko rokov, ako tomu bolo v predchádzajúcom prípade jedinej podpory OZE v rokoch 2009-2011. Štát by mal podporovať nezávislosť domácností od energetických monopolov a tým zvyšovať mieru ekonomickej slobody obyvateľstva“, upozornil M.Novák.

Dodal, že v uvedenom období sa podľa odhadu až 90 percent všetkých solárnych zostáv pre obyvateľstvo na Slovensku v roku 2011 predalo s využitím dotácií. Naopak po jej zastavení došlo k prepadu predaja slnečných kolektorov na Slovensku na cca polovicu. Prácu stratilo aj mnoho montážnikov, ktorí si predtým prácu v čase podpory dotácií našli.

Slovensko je pritom trvalo na chvoste krajín EU vo využívaní OZE. Podľa odhadu THERMO|SOLARU je v SR doteraz nainštalovaných necelých 150 000 m2 termických slnečných kolektorov. Pre porovnanie, v počtom obyvateľov podobnom Rakúsku, bolo ku koncu roka 2012 nainštalovaných vyše 4,1 mil. m2 solárnych termických systémov. Zaostávanie Slovenska sa pritom prehlbuje. Rakúšania za jeden rok nainštalujú podstatne viac slnečných kolektorov ako Slovensko za vyše 20 rokov svojej samostatnosti.

Je smutné, že pre obyvateľstvo sa peniaze na podporu OZE nenájdu

27/05/13 , , ,

Vyhlásenie ministra hospodárstva Tomáša Malatinského, že nevidí priestor pre vrátanie sa k dotáciám na slnečné kolektory pre obyvateľstvo, považuje najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom, za veľmi zlú správu pre obyvateľstvo i ďalší rozvoj Obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v SR. Toto vyhlásenie je navyše v príkrom rozpore so sľubmi ministerstva hospodárstva spred niekoľkých týždňov, že chce v rozpočte na rok 2014 nárokovať prostriedky na obnovenie dotácií pre domácnosti na kúpu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Je poľutovania hodné, že Ministerstvo hospodárstva SR si nestojí za slovom a rezignovalo na jednu z mála efektívnych podpôr OZE priamo pre obyvateľstvo. Na megalomanské projekty výstavby nových a predražených atómových elektrární, či dotácie znečisťujúcej výroby elektriny z domáceho uhlia, sa stovky miliónov eur vždy nájdu, ale občan z toho má tak akurát vysokú cenu elektrickej energie na faktúre. Pritom na overenú podporu slnečných kolektorov na výrobu teplej úžitkovej vody pre domácnosti, sa nenájde ani symbolických 8 miliónov EUR na niekoľko rokov, ako tomu bolo v predchádzajúcom prípade jedinej podpory OZE v rokoch 2009-2011. Štát by mal podporovať nezávislosť domácností od energetických monopolov a tým zvyšovať mieru ekonomickej slobody obyvateľstva a nie budovať atómky, produkciu ktorých možno nebude mať komu predať“, upozornil M.Novák.

Dodal, že v uvedenom období sa podľa odhadu až 90 percent všetkých solárnych zostáv pre obyvateľstvo na Slovensku v roku 2011 predalo s využitím dotácií. Naopak po jej zastavení došlo k prepadu predaja slnečných kolektorov na Slovensku na cca polovicu. Prácu stratilo aj mnoho montážnikov, ktorí si predtým prácu v čase podpory dotácií našli.

,,THERMO|SOLAR už na kontraproduktívnosť nenaplnených sľubov ministerstva o obnovení dotácií upozornil pred časom. Obyvatelia totiž vyčkávali na dotácie a obmedzili kúpu slnečných kolektorov v nádeji, že ich neskôr kúpia s dotáciou. Skúsenosti z Nemecka, ktoré je svetovým lídrom vo využívaní OZE ukazujú, že zmeny v dotačnej politike majú na trh horší vplyv, ako keby dotácie neboli vôbec. Pritom argumenty o potrebe šetrenia nie sú celkom korektné. Obnovením dotácií na OZE by štát získal väčšiu časť prostriedkov späť vo forme DPH, daní a odvodov z miezd zamestnancov, výrobcov a montážnikov a pomernej časti odvodov zo ziskov, nehovoriac o ušetrení príspevkoch pre nezamestnaných. Mohli by sa tak vytvoriť desiatky nových montážnických miest s nižšími nákladmi na jedno miesto, než pri podpore niektorých veľkých investorov. Pritom dotácie nemuseli byť obnovené pôvodným byrokratickým postupom, postačilo by napríklad aj jednoduché vrátenie DPH. Z kolektorov, ktoré sa nepredajú, štát aj tak DPH nezíska“, konštatoval M.Novák.

Upozornil, že Slovensko je trvalo na chvoste krajín EU vo využívaní OZE. Podľa odhadu THERMO|SOLARU je v SR doteraz nainštalovaných okolo 150 000 m2 slnečných kolektorov. Pre porovnanie, v počtom obyvateľov podobnom Rakúsku, bolo ku koncu roka 2011 nainštalovaných takmer 4 mil. m2 solárnych termických systémov. Zaostávanie Slovenska sa pritom prehlbuje. Rakúšania ročne nainštalujú približne dvakrát viac slnečných kolektorov, než SR za celú svoju novodobú históriu samostatnosti.

Predchádzajúce dotácie boli historicky jedinou reálnou podporou využívania termických slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ku ktorej mali prístup všetci obyvatelia a nie iba vybrané subjekty. Podporu zaviedla predchádzajúca vláda Róberta Fica ako jedno z protikrízových opatrení v roku 2009. Celkovo bolo od apríla 2009 vyčlenených 8,5 mil. €, ale reálne sa vyčerpalo do konca roku 2011 iba cca 6,5 mil. €. Stovky záujemcov však ostali nevybavené dôsledku nečakaného pozastavenia týchto dotácií, napriek tomu, že občania v dobrej viere kolektory už zaplatili a namontovali. Prostá návratnosť slnečných kolektorov sa pri štátnych dotáciách dostávala na úroveň cca 9 rokov. Predchádzajúca úroveň dotácií bola 200 €/m2 pri inštalácii do 8 m2. Pritom solárny systém s 300 l zásobníkom pokryje cca 60 až 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody v 4 až 5-člennej domácnosti. Kvalitný solárny systém z produkcie spoločnosti THERMO/SOLAR má praxou potvrdenú najmenej 30-ročnú životnosť.

,,Vypočítali sme, že ak malé solárne zariadenie na prípravu teplej vody ušetrí dnes na elektrickej energii 300 €/rok, tak za 30 rokov majiteľ solárneho zariadenia ušetrí, pri 3 % raste cien energií, na nákladoch 14 013 € a v prípade 5 % rastu až 20 113 €. Uvedené malé solárne zariadenie predstavuje kompletný solárny systém s tromi kolektormi a 300 litrovým solárnym bojlerom s elektrickým doohrevom. Pri dodávke, vrátane montáže a po odpočítaní vlaňajšej štátnej dotácie, platil majiteľ rodinného domu za toto štandardizované solárne zariadenie cca 2800 €, dnes bez dotácií je to cca 3900 €“, uzavrel M. Novák.

Rast kapacít obnoviteľných zdrojov energie zráža ceny elektriny

26/05/13 , , ,

Kým vo vyspelých krajinách EU rastie podpora Obnoviteľných zdrojov energie (OZE), na Slovensku k nim narastá odpor. Oprávneným dôvodom výhrad bolo zneužitie informácií o pripravovanom poklese výkupných cien elektriny, ktoré sa odrazilo v niekoľkých podvodoch vybraných podnikateľov pri spúšťaní fotovoltických elektrární. Dôsledkom negatívnej kampane však utrpela povesť OZE všeobecne. Pritom systematická podpora OZE už prináša ovocie v poklese cien elektrickej energie na európskych energetických burzách a očakávaný vývoj je naďalej optimistický a ceny by v najbližších rokoch rásť nemali. Informoval o tom Milan Novák, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom.

,,Zvýšenie ceny elektriny v dôsledku OZE v SR sa vyčísľuje na 16 €/MWh. Ale za dva roky klesla cena silovej elektriny na energetických burzách (Pražskej i Lipskej) o cca 20 €/MWh. Vplyv na tento pokles majú predovšetkým OZE (vietor a fotovoltické elektrárne), pretože, odhliadnuc od investičných nákladov, vyrábajú v reálnom čase elektrinu s minimálnymi nákladmi a tak neumožňujú na liberalizovanom trhu drahším výrobcom ponúkať energie za vyššie ceny. Vďaka OZE v roku 2012 zaznamenali na Parížskej energetickej burze počas 8 dní, v celkovej dĺžke 25 hodín stav, keď sa dodávalo veľké množstvo ecoprúdu a vznikol previs ponuky, pretože uhoľné a jadrové elektrárne nemôžu tak rýchlo reagovať. Pokiaľ niekto v tom čase odoberal prúd, tak odpoludnia 22. januára dostal za jednu odobranú MWh ešte aj príplatok 100,08 € k tomu! Samozrejme sa to netýkalo malých a stredných odberateľov, ale iba 197 na burze registrovaných obchodníkov s elektrickou energiou a energetických koncernov“, povedal M. Novák.

Upozornil aj na to, že podľa nemeckých zdrojov, popri OZE je brzdou ďalšieho zvyšovania cien energie hlavne zvyšovanie energetickej efektívnosti. Napriek už uskutočnenému a ďalšiemu plánovanému postupnému zatváraniu jadrových elektrární v Nemecku, podľa DIW (Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung) bude v roku 2030 veľkoobchodná cena el. energie 6,5 centu za kWh. Pri pracujúcich jadrových elektrárňach, ale bez zvyšovania energetickej efektívnosti, by bola 7,0 centov/kWh.
Podľa nemeckej spoločnosti pre slnečnú energiu (DGS), v organizáciách s vysokou dennou spotrebou elektrickej energie bude fotovoltika v priebehu 2 – 3 rokov lacnejšia ako nákup z verejnej siete. V rodinných domoch s malými fotovoltickými systémami a akumulátormi sa to dá očakávať do 5 až 8 rokov. Niektoré scenáre vývoja využitia slnečnej energie hovoria o možnosti dosiahnuť v roku 2050 v Nemecku 200 GW inštalovaného výkonu z fotovoltiky (v súčasnosti je to okolo 32 GW) a 130 GW pri solárnom teple (súčasnosť cca 11,5 GW).

,,Naopak Slovensko sa zaoberá myšlienkou výstavby novej atómovej elektrárne. Je otázne, či sa podarí nájsť investora. Ak áno, dá sa predpokladať, že v dobe ukončenia jej výstavby bude rýchlo rásť počet firiem aj domácností, ktoré si budú vyrábať energie vo vlastnej réžii na báze OZE. Už dnes je to technicky možné, o 10 – 15 rokov to určite bude aj ekonomicky zaujímavé. Komu sa potom bude predávať drahá el. energia vyrobená v atómovej elektrárni?“, spýtal sa M. Novák

Dodal, že masovokomunikačné prostriedky sú plné informácií, ako hospodárska kríza núti európske štáty vrátane Slovenska obmedzovať drahé OZE a vsádzať na osvedčené uhlie a jadro. Úplne bez povšimnutia však zostala správa, že Dánsko od 1.1.2013 zakázalo inštaláciu olejových a plynových kotlov v novostavbách. Od roku 2016 platí zákaz inštalácie nových olejových kotlov aj v starých budovách, kde je k dispozícii centrálne zásobovanie teplom alebo plyn. Zároveň sa uvoľnilo 42 miliónov DKK na financovanie prestavieb olejových a plynových kotolní na obnoviteľné energie.

V areáli EUROVEY bude 6. mája prezentácia využívania slnečnej energie

03/05/13 , , ,

Laická verejnosť sa bude môcť presvedčiť o výhodách využívania solárnej energie počas prezentačnej akcie – Slnečné popoludnie v areáli bratislavskej EUROVEY, ktoré sa uskutoční v pondelok 6. mája 2013. Podujatie organizuje Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a podieľa sa na nej aj najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom. Prezentačná akcia je súčasťou Európskych solárnych dní, počas ktorých subjekty zapojené do kampane v cca 20 európskych krajinách zvyšujú povedomie o využití solárnej energie. Informoval o tom podpredseda Československej solárnej spoločnosti a riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Slovensko sa do Európskych solárnych dní zapája už po tretí raz. Od 1. mája do 15.mája 2013 usporiadajú slovenskí organizátori viac ako 80 akcií na podporu vzdelávania, popularizácie a zvyšovania informovanosti o inteligentných energetických riešeniach, najmä v súvislosti s fotovoltickou energiou a termálnym ohrievaním a chladením. Aj na bratislavskom podujatí v areáli EUROVEY sa môže laická i odborná verejnosť zoznámiť s výhodami využívania slnečnej energie a ekologickosťou jej získavania. Záujemcovia sa tu môžu poradiť o výhodnosti jednotlivých riešení využívania slnečnej energie a odniesť si prezentačné materiály. Medzi atrakcie podujatia patrí solárny automobil, bicykel, alebo fotovoltický panel. Pre deti je určená súťaž v kreslení na tému Čo nám dáva slnko“, povedal M. Novák.

THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, je tradičným organizačným partnerom Európskych solárnych dní. V tomto roku pripravil THERMO|SOLAR exkurzie pre žiakov, odborný seminár a spolupodieľa sa aj na prezentačnej akcii 6. mája pred Euroveou v Bratislave.
,,Európske solárne dni úspešne propagujú využívanie bezplatného neobmedzeného obnoviteľného zdroja energie na výrobu elektriny, ale aj tepla a chladu – SLNKA, ktoré je dostupné komukoľvek a kdekoľvek. Táto iniciatíva združuje lídrov zo sektoru solárnej tepelnej a solárnej elektrickej energie z celej Európy. Nezaostáva ani THERMO|SOLAR, ktorý v tomto roku umožní formou exkurzií bližšie sa zoznámiť s výrobou slnečných kolektorov žiakom základných a stredných škôl. Už tradične v spolupráci s montážnymi partnermi a neziskovými organizáciami pripravujeme na niekoľkých miestach Slovenska prezentačné akcie propagujúce využívanie energie Slnka. V rámci Európskych solárnych dní usporiadame 13.5.2013 v priestoroch výrobného závodu pre záujemcov o navrhovanie, montáž a využívanie solárneho tepla odborný seminár“, povedal M. Novák.
Hlavným koordinátorom pre Slovensko je Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie – SkREA (Slovak Renewable Energy Agency), ktorá bola zriadená v roku 2006 ako nezisková organizácia na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku s dôrazom na solárnu elektrickú energiu. Organizátori cieľovú skupinu občanov aktivizujú pomocou rôznych druhov akcií – workshopov, dní otvorených dverí, výstav, verejných prednášok a mnoho ďalších. Tieto akcie poskytujú konkrétne informácie cieľovým skupinám o solárnej energii, ale aj konzultácie pre zákazníkov, majiteľov domov, spotrebiteľov, miestnych obyvateľov, návštevníkov, študentov a deti. Predvlani sa Európske solárne dni konali v 17 krajinách Európy a počas nich prebehlo viac ako 5000 akcií, z toho viac ako 50 na Slovensku. Tradíciu týchto dní začalo v roku 2002 Rakúsko ako „deň slnka“ a táto akcia sa rozšírila na celoeurópsku kampaň, ktorá prebieha každoročne počas prvých májových týždňov.

Európske solárne dni tradične podporuje aj THERMO|SOLAR Žiar

01/05/13 , , ,

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, je tradičným organizačným partnerom Európskych solárnych dní, počas ktorých subjekty zapojené do kampane zvyšujú povedomie o využití solárnej energie. V tomto roku pripravil THERMO|SOLAR exkurzie pre žiakov, odborný seminár a prezentačnú akciu 6.mája pred Euroveou v Bratislave. Slovensko sa do Európskych solárnych dní zapája už po tretí raz. Od 1.mája do 15.mája 2013 usporiadajú slovenskí organizátori viac ako 80 akcií na podporu vzdelávania, popularizácie a zvyšovania informovanosti o inteligentných energetických riešeniach, najmä v súvislosti s fotovoltickou energiou a termálnym ohrievaním a chladením. Informoval o tom podpredseda Československej solárnej spoločnosti a riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.
,,Európske solárne dni úspešne propagujú využívanie bezplatného neobmedzeného obnoviteľného zdroja energie na výrobu elektriny, ale aj tepla a chladu – SLNKA, ktoré je dostupné komukoľvek a kdekoľvek. Konajú sa stále vo väčšom počte krajín, napríklad a v roku 2010 bolo rôznymi organizáciami, od výrobcov solárnych zariadení po školy a miestne úrady, zorganizovaných v cca 20 európskych krajinách. Táto iniciatíva združuje lídrov zo sektoru solárnej tepelnej a solárnej elektrickej energie z celej Európy. Nezaostáva ani THERMO|SOLAR, ktorý v tomto roku umožní formou exkurzií bližšie sa zoznámiť s výrobou slnečných kolektorov žiakom základných a stredných škôl. Už tradične v spolupráci s montážnymi partnermi a neziskovými organizáciami pripravujeme na niekoľkých miestach Slovenska prezentačné akcie propagujúce využívanie energie Slnka. Jedna z nich bude v tomto roku 6.5.2013 aj v Bratislave pred komplexom Eurovea, usporiadaná v spolupráci so Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu (SAPI). V rámci Európskych solárnych dní usporiadame 13.5.2013 v priestoroch výrobného závodu pre záujemcov o navrhovanie, montáž a využívanie solárneho tepla odborný seminár“, povedal M.Novák.
Hlavným koordinátorom pre Slovensko je Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie – SkREA (Slovak Renewable Energy Agency),ktorá bola zriadená v roku 2006 ako nezisková organizácia na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku s dôrazom na solárnu elektrickú energiu. Organizátori cieľovú skupinu občanov aktivizujú pomocou rôznych druhov akcií – workshopov, dní otvorených dverí, výstav, verejných prednášok a mnoho ďalších. Tieto akcie poskytujú konkrétne informácie cieľovým skupinám o solárnej energii, ale aj konzultácie pre zákazníkov, majiteľov domov, spotrebiteľov, miestnych obyvateľov, návštevníkov, študentov a deti. Predvlani sa Európske solárne dni konali v 17 krajinách Európy a počas nich prebehlo viac ako 5000 akcií, z toho viac ako 50 na Slovensku. Tradíciu týchto dní začalo v roku 2002 Rakúsko ako „deň slnka“ a táto akcia sa rozšírila na celoeurópsku kampaň, ktorá prebieha každoročne počas prvých májových týždňov.

,,Slovensko je stále na chvoste Európskej únie vo využívaní slnečnej energie. Podľa odhadu THERMO|SOLARU je v SR doteraz nainštalovaných okolo 150 000 m2 slnečných kolektorov. Pre porovnanie, v počtom obyvateľov podobnom Rakúsku, bolo ku koncu roka 2011 nainštalovaných takmer 4 mil. m2 solárnych termických systémov. Zaostávanie Slovenska sa pritom prehlbuje. Rakúšania ročne nainštalujú približne dvakrát viac slnečných kolektorov, než my za celú novodobú históriu samostatného Slovenska. Po tom, čo v závere roka 2011 Ministerstvo hospodárstva SR zastavilo dotácie na OZE, nastal prepad predaja slnečných kolektorov na domácom trhu o viac ako polovicu a o prácu prišlo aj mnoho montážnikov“, poukázal M. Novák.

Dodal, že prostá návratnosť slnečných kolektorov sa pri štátnych dotáciách dostávala na úroveň 7 až 10 rokov. Predvlaňajšia úroveň dotácií však bola 200 €/m2 pri inštalácii do 8 m2. Solárny systém s 300 l zásobníkom pokryje cca 60 až 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody v 4 až 5-člennej domácnosti. Kvalitný solárny systém z produkcie spoločnosti THERMO/SOLAR má praxou potvrdenú najmenej 30-ročnú životnosť.

,,Vypočítali sme, že ak malé solárne zariadenie na prípravu teplej vody ušetrí dnes na elektrickej energii 300 €/rok, tak za 30 rokov majiteľ solárneho zariadenia ušetrí, pri 3 % raste cien energií, na nákladoch 14 013 € a v prípade 5 % rastu až 20 113 €. Uvedené malé solárne zariadenie predstavuje kompletný solárny systém s tromi kolektormi a 300 litrovým solárnym bojlerom s elektrickým doohrevom. Pri dodávke, vrátane montáže a po odpočítaní vlaňajšej štátnej dotácie, platil majiteľ rodinného domu za toto štandardizované solárne zariadenie cca 2800 €, dnes bez dotácií je to cca 3900 €“, uzavrel M. Novák.