• Čo získam?
  • PR článok s možnosťou troch odkazov. Stačí nás kontaktovať!

Čísla povedia viac ako tisícky slov

14/04/15 , , , , , , , , , , , , , , ,

Na veľtrhu transport logistic 2015 predstaví TimoCom kvalitné IT riešenie

Erkrath, xx.xx.2015 – Hlavnými prioritami firmy TimoCom sú už osemnásť rokov kvalita a kvantita. Dokladá to napokon technický i podnikateľský vzostup tohto poskytovateľa IT služieb – softvérová firma s najväčšou európskou dopravnou platformou a súvisiacimi produktmi a službami sa v priebehu niekoľkých posledných rokov etablovala ako líder európskeho trhu. Rozhodujúci podiel na jej úspechu má dozaista aj 100 000 používateľov, ktorí denne pracujú s viac ako 450 000 ponúk nákladov a voľných vozidiel. Návštevníci tohoročného veľtrhu transport logistic v Mníchove sa môžu opäť presvedčiť o tom, aké dôležité sú tieto riešenia pre podnikateľský úspech.

Svoje špičkové produkty predstaví spoločnosť TimoCom od 5. do 8. mája 2015 všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na doprave. TC Truck&Cargo®, TC eBid®, burzu skladových priestorov i TC eMap® bude možné testovať na rôznych pracoviskách, navyše sú pripravení noví poskytovatelia telematiky, prémiové IT riešenia, funkcie a služby „made in Germany“. Marcel Frings, zástupca spoločnosti TimoCom, je presvedčený, že návšteva najväčšieho veľtrhu v odvetví sa v tomto roku skutočne oplatí: „Ponúkame novú paletu produktov, ktorá je svojou aktuálnosťou i svojim rozsahom a dosahom neprekonateľná. TimoCom je v rámci celej Európy synonymom bezpečnosti a efektivity, a to pochopiteľne chceme ukázať návštevníkom veľtrhu priamo na mieste pomocou presvedčivých informácií.“

Pre profesionálov v doprave je tak návšteva stánku 317/418 v hale A5 nevyhnutná. Špeditérov a dopravcov, ale aj výrobné a obchodné firmy či poskytovateľov dopravných a logistických služieb, ktorí majú záujem o zákazky – tých všetkých srdečne pozývame, aby sa na vlastné oči presvedčili, že produkty TimoCom sú stávkou na istotu.

 

Viac informácií nájdete na www.timocom.sk.

 

 

TimoCom otvára online trh celému prepravnému reťazcu

30/03/15 , , , , , , , , , , , , , , ,

Najväčšia európska burza nákladov ponúkne dopravcom viac zákaziek vďaka prístupu výrobných a obchodných firiem

Erkrath, 12.3.2015. Budúcnosť logistiky ovplyvňuje technologický pokrok, najmä posilňovanie automatizácie a vzájomné prepojovanie. Tento trend vníma i prevádzkovateľ burzy nákladov, spoločnosť TimoCom, ktorá sa snaží o vytvorenie online trhu orientovaného na budúcnosť, s pomocou ktorého bude možné realizovať prepravné zákazky bezpečne a efektívne. IT firma urobila na dosiahnutie tohto cieľa ďalší logický krok a burzu nákladov a voľných vozidiel TC Truck&Cargo® otvára európskym výrobným a obchodným firmám. Naďalej však platí jedno rozhodujúce obmedzenie – zasielatelia budú mať možnosť iba zadávať prepravné zákazky a vyhľadávať voľné vozidlá. Vyhľadávanie nákladov a zadávanie voľných vozidiel nebude týmto zákazníkom umožnené.

Od založenia TimoCom v roku 1997 nemali výrobné a obchodné spoločnosti do burzy nákladov TC Truck&Cargo® prístup, pretože väčšinu používateľov tvorili špeditérske firmy. Dnes, o osemnásť rokov neskôr, je podľa zástupcu firmy TimoCom Marcela Fringsa načase tento prístup zmeniť: „Vďaka rozvoju informačných technológií, ktoré dnes pracujú v reálnom čase, predovšetkým vďaka sociálnym sieťam a komunikačným programom, sú ľudia už dávno v nepretržitom spojení. To pochopiteľne ovplyvňuje i odvetvie logistiky a TimoCom musí tejto výzve čeliť. Naším cieľom je optimalizovať procesy pre celý prepravný reťazec, ktorého súčasťou sú i výrobné a obchodné firmy. Ďalším logickým krokom je teda aj ich zapojenie.“ Želajú si to i sami používatelia TimoCom. „Pravidelné ankety, ku ktorým našich používateľov v priebehu celého roku pozývame prostredníctvom správ zasielaných do programu, ukazujú, že väčšina z nich s týmto otvorením súhlasí,“ vysvetľuje Frings.

Výrobné a obchodné firmy však budú mať prístup iba do „zadania prepráv” a „prehľadu voľných vozidiel”. Možnosť vyhľadávať náklady a ponúkať voľné vozidlá bude i naďalej vyhradená len pre špeditérov a dopravcov. Prevádzkovateľ burzy nákladov je presvedčený o tom, že otvorenie trhu výrobným a obchodným firmám nebude mať na jeho zákazníkov negatívny vplyv. Naopak, pre českých a slovenských dopravcov to môže znamenať viac prepravných zákaziek v celej Európe. O trvalej väzbe na zákazníka navyše nerozhoduje iba cena, ale i dobrý a komplexný servis, spoľahlivosť, odbornosť a dodržiavanie termínov.

To preukázali i dobré skúsenosti s platformou výberových konaní TC eBid®, prostredníctvom ktorej výrobné a obchodné firmy už od roku 2009 vypisujú dlhodobé zákazky priamo pre dopravné firmy. Podľa vlastných slov zákazníci optimálne využívajú potenciál oboch produktov – TC Truck&Cargo® i TC eBid® – a darí sa im týmto spôsobom zlepšovať svoje obchodné výsledky. Dopyt a záujem o sprístupnenie burzy priamo zadávateľom odvtedy trvale rastie.

Ako popredná softvérová firma sa TimoCom chová progresívne a riadi sa svojim prioritným cieľom, ktorým je združovanie informácií o prepravných zákazkách a voľných vozidlových kapacitách – a to pre všetkých účastníkov prepravy v Európe.

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

TimoCom má za sebou úspešný rok 2014: prekročil i vytýčené ciele

10/03/15 , , , , , , , , , , , , , , ,

Online trhy pre európske prepravné služby naďalej rastú

Erkrath, 29.01.2015 – Prevádzkovateľ európskeho lídra medzi burzami nákladov má i naďalej pevnú zem pod nohami a obzerá sa za úspešným rokom 2014. Za vynikajúce obraty vďačí TimoCom Soft- und Hardware GmbH v prvom rade rastúcemu počtu zákazníkov, ktorí pozitívne hodnotia nielen veľkú ponuku nákladov a voľných vozidiel. V minulom roku sa táto IT firma radovala aj z mobilného prístupu, ktorý bol uvedený do prevádzky, zvyšujúceho sa počtu poskytovateľov telematiky a stabilnej ponuky dlhodobých výberových konaní. Do roku 2015 hľadí výrobca softvéru s optimizmom. Každému účastníkovi prepravného reťazca chce tiež v tomto roku ponúkať kvalitné produkty presne podľa jeho predstáv.

Očakávania celkom splnené

Dopravná burza TC Truck&Cargo® pomáha v každodennej práci mnohým európskym disponentom a zadávateľom už od roku 1997. Prostredníctvom platformy firmy TimoCom bolo v roku 2014 uverejnených celkovo 58,9 miliónov ponúk nákladov a voľných vozidiel, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o 7,6 percent, resp. 4,1 miliónov ponúk. Celkovo boli uverejnené náklady s dĺžkou 451 miliónov metrov, čo v kilometroch zodpovedá približne jedenásť násobku obvodu Zeme. V roku 2014 sa pre platformy od TimoCom rozhodlo a zmluvu uzatvorilo 6 903 nových zákazníkov. „Naše očakávania boli celkom splnené a máme radosť, že vďaka novým zmluvám sa nám darí zadávať stále viac nových zákaziek,“ hovorí Marcel Frings, zástupca spoločnosti TimoCom. Ak chcú zákazníci vyťažiť svoje kapacity ešte lepšie, prostredníctvom dlhodobých prepravných zákaziek, ponúka spoločnosť už niekoľko rokov ďalší spoľahlivý nástroj, a to online platformu celoeurópskeho výberového konania na prepravy TC eBid®. O úspešnosti svedčí aj 6 022 výberových konaní, ktoré sa v roku 2014 realizovali. Frings však dodáva: „Sme presvedčení o tom, že naši zákazníci by mohli tieto dodatočné náklady využívať v ešte väčšej miere. Pri počte 33 000 aktívnych dopravcov a logistických firiem majú navyše všetci účastníci prepravného reťazca šancu získať nových obchodných partnerov.“

Vyšší obrat vďaka dobrým nápadom

Celkový rast sa odráža i v ročnom obrate, ktorý sa s celkovou sumou 54 miliónov eur pohybuje tesne nad očakávaním. Frings o tom hovorí: „Cieľ, ktorý sme si sami stanovili, sme predstihli nielen v číslach. Aj s ohľadom na inovácie a nové obchodné oblasti bol minulý rok plný udalostí a mnohých pozitívnych zážitkov.“ Myslí sa tým okrem iného mobilný prístup prostredníctvom aplikácie, ktorý umožňuje využívať všetky platformy TimoCom i mimo kanceláriu. Bilancia prvých mesiacov: Bezplatnú aplikáciu dopravného barometra vo svojom inteligentnom telefóne alebo tablete využíva pravidelne viac ako 4 200 mobilných používateľov. Individuálny PIN spoločne s konkrétnym koncovým zariadením a prístupovým softvérom sú zárukou mimoriadne vysokého bezpečnostného štandardu, na ktorý sa zákazníci TimoCom spoliehajú odnepamäti. Rovnako bezpečná a úspešná je aplikácia na sledovanie vozidiel TC eMap®, ktorá zobrazuje všetky bežné telematické systémy v jednej platforme. „Vďaka skvelej spolupráci s našimi partnermi sa nám v roku 2014 podarilo rozšíriť počet rozhraní na celkovo 120 európskych poskytovateľov,“ raduje sa Frings.

Servis ako kritérium kvality

Pracovný život mnohých európskych dopravných a logistických firiem uľahčuje TimoCom aj iným spôsobom. Zákazníci môžu napríklad už od roku 2003 využívať inkasnú službu s oficiálnou úradnou licenciou. V roku 2014 sa mimosúdnou cestou podarilo nekomplikovane a rýchlo vymôcť úhradu splatných pohľadávok v 88 percentách prípadov. „Naši zákazníci sa v podstate nemusia o nič starať, stačí nás poveriť konkrétnym prípadom,“ zdôrazňuje Frings. Dôveru zákazníkov ďalej podporujú pravidelné ankety, ktoré sa v roku 2014 po prvý raz uskutočnili celoročne. „Vďaka pravidelnému dialógu s používateľmi sa nám podarilo naše produkty ešte lepšie prispôsobiť ich konkrétnym potrebám,“ zhŕňa Frings výhody. O rozmanitosti a veľkosti firmy sa v posledných rokoch nechali presvedčiť i veľké mená v odvetví. „V rámci aktuálne prebiehajúcej akcie ‚cashback’ v spolupráci s talianskym výrobcom pneumatík Pirelli sme napríklad dosiahli skvelú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov, a navyše sme prispeli k zníženiu emisií CO2,“ pokračuje Frings. V roku 2015 bude TimoCom naďalej pracovať na rozširovaní svojich online trhov, na ktorých možno bezpečne, efektívne a s procesnou podporou realizovať prepravné služby – i za hranicami Európy. O tom Frings na záver dodáva: „Pochopiteľne by sme si radi udržali postavenú latku spokojnosti našich zákazníkov, preto na rok 2015 plánujeme ďalšie novinky a zlepšenia.“

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Ako vyhrať nad váhavými platcami v dopravnej branži

20/02/15 , , , , , , , , , , , , , , ,

Zákazníci so zlou platobnou morálkou sú nočnou morou každého podnikateľa, pre mnohých z nich môžu mať nesplatené pohľadávky dokonca likvidačné následky, najmä v odvetví dopravy. Ak nechcete, aby vaše podnikanie ohrozovali nezodpovední obchodní partneri, mali by ste mať vedľa seba silného hráča, ktorý chýbajúce peniaze dokáže získať späť. A pretože len málokomu sa chce púšťať do zdĺhavých a vyčerpávajúcich súdnych sporov, ideálnym riešením je vymáhanie pohľadávok prostredníctvom inkasnej služby. Tú ponúka napríklad spoločnosť TimoCom, prevádzkovateľ burzy nákladov a voľných vozidiel.

V probléme jednoducho a rýchlo

Každý podnikateľ, dopravné odvetvie nevynímajúc, už pravdepodobne zažil situáciu, kedy mu obchodný partner uhradil faktúru až po jej splatnosti. Krátke omeškanie, najmä ak sa týka nižších súm, môže veriteľ tolerovať bez väčších následkov pre jeho firmu. Často však jediná nesplatená pohľadávka znamená začiatok nepríjemných komplikácií a nebezpečného kolobehu, na konci ktorého je v krajnom prípade i zánik celého podniku. O význame dobrej platobnej morálky vie svoje i Oldřich Salát z oddelenia vymáhania pohľadávok spoločnosti JAPO – autodoprava s.r.o.. Ako dlhoročný zákazník firmy TimoCom o tom hovorí: „Platobná morálka je pre nás zásadná, pretože s prevádzkovaním kamiónovej dopravy sú spojené vysoké trovy a lehoty splatnosti sa v našom odvetví pohybujú bežne okolo šesťdesiatich dní.“

Služba TimoCom CashCare – riešenie proti čiernym ovciam

Nepoctivé „čierne ovce“ v odvetví dopravy, ktoré platbu zdržujú úmyselne a platia až pod tlakom, nenechávajú chladnými ani expertov spoločnosti TimoCom, prevádzkovateľa burzy nákladov a voľných vozidiel TC Truck&Cargo®. Tí prišli s efektívnym riešením, ktoré pri stretnutí s neserióznym obchodným partnerom ocení nejeden podnikateľ. V nepríjemnej situácii príde vhod zázemie a dlhoročné skúsenosti firmy a jej inkasného oddelenia, ktoré s oficiálnym úradným povolením poskytuje službu CashCare už od roku 2003. Ponúka kompetentné poradenstvo a podporu vo vymáhaní pohľadávok, navyše v materskom jazyku zákazníka. Úspešnosť tímu inkasného oddelenia pri vymáhaní neuhradených pohľadávok sa v posledných rokoch pohybuje kolo úctyhodných 88 %, čo potvrdzuje i Oldřich Salát: „S inkasnou službou TimoCom máme len tie najlepšie skúsenosti. Využívame ju pomerne často a v deväťdesiatich percentách prípadov dokázali nami odovzdané pohľadávky od dlžníkov získať.“

Zázemie a skúsenosti silného hráča

A v čom spočívajú výhody inkasného oddelenia TimoCom? Predovšetkým daný problém rieši firma, ktorá sa sama pohybuje v odvetví dopravy, a to už od roku 1997. Vďaka svojej burze nákladov a voľných vozidiel TC Truck&Cargo® je doslova v centre udalostí, má prehľad o vnútroštátnom ale i medzinárodnom dopravnom trhu, pozná prostredie a zároveň si sama získala meno a stabilné postavenie. Pracovníci z inkasného oddelenia sú dobre informovaní, takže postup pri vybavovaní inkasa je dôsledný, rýchly a nekomplikovaný. Existujú pritom jasné a jednoduché pravidlá – len čo uplynulo prvých 30 dní od splatnosti a dlžník bol bez úspechu upomínaný, ujme sa inkasného prípadu TimoCom, a to s oficiálnym úradným povolením. Poškodení zákazníci sú v materskom jazyku čo najrýchlejšie informovaní, či môžu s peniazmi ešte počítať. To im ušetrí rozhodnutie o zbytočných nákladoch na právnikov a súdne konanie. Aby začal byť TimoCom vo veci aktívny, musí poškodený zaslať formulár inkasného príkazu a príslušné doklady o preprave, medzi ktoré patrí kópia faktúry za uskutočnenú prepravnú službu, potvrdenie dodávky a zaslané upomienky.

Neseriózne firmy odradia vopred

Z pevného postavenia firmy TimoCom na dopravnom trhu vyplýva i ďalšia nesporná výhoda. Vďaka svojim platformám pre dopravu má totiž v ruke silnú zbraň – nespoľahlivým platcom môže zakázať prístup do svojej burzy nákladov a voľných vozidiel TC Truck&Cargo®, čo je veľmi dôrazný prostriedok s medzinárodným dosahom. Dobré skúsenosti s tým majú napríklad vo firme Luděk Volšička-VOLŠATRANS, ktorej konateľ oceňuje, s akou rýchlosťou, profesionalitou a angažovanosťou pristupuje TimoCom k riešeniu pohľadávok u zákazníkov, ktorí burzu nákladov používajú. „S pomocou inkasného oddelenia TimoCom boli naše pohľadávky po splatnosti vždy urýchlene uhradené, prípadne bola neserióznym spoločnostiam vypovedaná služba a boli odstránené z databázy, aby vo svojom podvodnom konaní nemohli naďalej pokračovať. To je pre nás naozaj výnimočná pomoc a ďalší z dôvodov, prečo s TimoComom naďalej spolupracovať,“ dodáva Luděk Volšička. Inkasné oddelenie navyše funguje i ako preventívne opatrenie. Mnoho čiernych oviec odradí od používania softvéru TimoCom už vopred, takže ich ani nenapadne, aby sa stali jeho používateľmi, a poctivé spoločnosti sú od ich praktík uchránené.

Jednoduché riešenie veľkého problému

Ak ste používateľmi TimoCom a neviete si rady s vymáhaním svojich pohľadávok, využite aj vy všetky výhody, ktoré ponúka inkasná služba TimoCom CashCare. Viac informácií nájdete na http://www.timocom.sk/Bezpečnosť/Správa-pohľadávok.