• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Postup uzatovrenia Online poistenia PZP

29/03/12 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ak ste sa rozhodli uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie online, na úvodnej stránke je potrebné vyplniť údaje o vozidle ktoré chcete poistiť, taktiež údaje o poistníkovi a ďalšie doplňujúce údaje, ktoré slúžia ako podklady pre výpočet ceny pre online poistenie auta.
Po úspešnom vyplnení základných údajov, sa v druhom kroku zobrazí zoznam jednotlivých poisťovní. V tomto kroku si môžete porovnať ceny PZP. Ponuky pre poistenie auta sú radené od najlacnejšieho po najdrahšie PZP. Ak vás zaujímajú podrobnejšie informácie o vybranom produkte v danej poisťovni, výške poistného krytia, ďalších pripoisteniach či asistenčných službách, pre zobrazenie umiestnite kurzor myšky na šípku za cenu poistenie auta.
Po výbere poisťovne v ktorej chcete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie vozidla je potrebné zadať údaje pre spracovanie návrhu poistnej zmluvy. V tejto časti doplňte príslušné údaje o majiteľovi motorového vozidla, údaje o vozidle. V časti prehlásenie si nezabudnite prečítať si jednotlivé body, ktoré sa týkajú uzavretia poistnej zmluvy. V ďalšom kroku si vyberte preferovaný spôsob platby. Online platby sú maximálne bezpečné a šetria čas strávený v banke. Po uhradení sumy za poistenie auta je vaše vozidlo poistené. Po zaplatení poistného v lehote na to stanovenej, Vám poisťovňa zašle bielu a zelenú kartu pre celé poistné obdobie.

Najlepšie havarijné poistenie – online

15/06/11 , ,

Havarijné poistenie je zabezpečením vozidla pred rôznymi rizikami nielen na cestách. Nezabráni vzniku danej udalosti, ale vyrieši jej následky. Havarijné poistenie vozidla totiž nahradí škodu v dôsledku havárie, krádeže vozidla, vlámania, živelnej pohromy, vandalizmu a podobne. Všetky jeho krytia, ako aj možné pripoistenia sú záujemcovi o havarijné poistenie predložené, aby mohol zhodnotiť, ktoré riziká mu hrozia a následne sa správne rozhodnúť.
Dnes je na trhu množstvo produktov, od samostatných produktov až po balíky typu all risk. Je tak iba na samotnom záujemcovi, do akej miery chce zainvestovať, a čo všetko má jeho havarijné poistenie kryť.
Aby bolo následný výber samotnej poisťovne a samotného poistenia čo najjednoduchší, ponúka portál havarjne.sk porovnávaciu kalkulačku. Na základe jej krokov si záujemca o havarijné poistenie po zadaní svojich údajov a údajov o svojom vozidle vie prehľadne porovnať, ktorá poisťovňa mu aké poistné ponúka pre konkrétny poistný produkt. Nasleduje rozhodnutie klienta, ktoré je však výlučne na ňom samotnom, pre ktorú poisťovňu a pre ktoré havarijné poistenie sa rozhodne. Uzatvorenie poistenia je potom rovnako jednoduché – všetko je možné cez internet. Nemusíte sa však ničoho obávať, havarijné poistenie uzatvorené cez internet je rovnako platné a dodané sú Vám všetky potrebné doklady a potvrdenia. O celý priebeh nielen počas uzatvárania, ale aj počas trvania poistného vzťahu sa o klientov starajú poistní poradcovia. Ide tak o najvýhodnejší spôsob, ako si uzatvoriť havarijné poistenie pre svoje vozidlo.

PZP online: poistenie šité na mieru!

04/03/11 , , ,

Kalkulačka pre výpočet a uzatvorenie PZP online je jediným nástrojom, ktorý umožňuje klientom uzatvoriť PZP šité na mieru!

Kalkulačka pre PZP online porovnáva jednotlivé produkty PZP podľa aktuálnej ponuky zliav a bonusov poisťovní a ich segmentačných kritérií. Ceny poistného sú tak vypočítané vždy na konkrétneho klienta a jeho vozidlo. Klient má tak možnosť zistiť nielen presnú sumu poistného, ale aj výhody, ktoré sa s daným PZP produktom spájajú.

Ak potrebujete uzatvoriť nové PZP či chcete len zistiť nové možnosti či prípadne porovnať konkurenčné poisťovne, neváhajte a využite kalkulačku PZP online!

PZP online: ako na to?

04/03/11 , ,

Plánujete uzavrieť nové poistenie či chcete zmeniť poisťovňu? Pomôže Vám naša kalkulačka PZP online!

Pre vypočítanie ceny PZP a uzatvorenie poistnej zmluvy stačí ak:
1) zadáte základné údaje do kalkulátoru PZP
2) vyberiete si najvýhodnejšiu z ponúk PZP
3) vyplníte jednoduchý formulár a odošlete návrh poistenia
4) obdržíte poistnú zmluvu (elektronicky alebo poštou, podľa želania)
5) zaplatíte poistné cez internet, v banke alebo na pošte
…a PZP máte uzatvorené!

Vďaka kalkulačke PZP online je možné uzavrieť zákonné poistenie rýchlo, jednoducho a pohodlne. Poistná zmluva k PZP je zvyčajne vypracovaná a zaslaná poštou do 24 hodín,

Šetríme tak nielen Váš čas a energiu, ale aj peniaze! A to sa veru oplatí!

Najlacnejšie povinné zmluvné poistenie!

16/02/11 , , ,

Najlacnejším spôsobom, ako si splniť svoju zákonnú povinnosť a uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie, je povinné poistenie online. Internet sa v súčasnosti využíva rôznymi smermi, tak prečo nie na uzatvorenie poistenia? A navyše, keď tak môžete získať najlacnejšie povinné poistenie? Najlacnejšie preto, lebo nejde priamo o žiadnu vybranú poisťovňu. Kalkulačka online zoradí všetky poisťovne a ich ponuky pre povinné zmluvné poistenie na základe objektívneho porovnania. Keby ste chceli rovnaké porovnanie na Vaše povinné poistenie získať sami, museli by ste si každú jednu poisťovňu jednoducho obehnúť. Porovnávacia kalkulačka Vás od tohto ušetrí a porovnanie urobí za Vás. Výsledkom je prehľadný zoznam jednotlivých ponúk na povinné zmluvné poistenie, z ktorého je jasné, kde sa Vám povinné poistenie oplatí uzatvoriť najlacnejšie!
Následný postup je taktiež jednoduchý – všetko online. Ak však chce klient aj naďalej využiť služby pošty, môže mu byť poistná zmluva zaslaná aj týmto spôsobom. Pre tých, ktorí sú zástancami techniky, sú všetky dokumenty zasielané elektronicky. Taktiež je takto možné aj zaplatiť za svoje povinné zmluvné poistenie.
Tak prečo strácať časť pri uzatváraní PZP? Využite službu online a získajte najlacnejšie povinné zmluvné poistenie!