PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Pridaj článok

Značka: olejov a akumulatorov

Ľudia a spoločnosť, , , , , , , , , ,

Zhodnocovanie akumulátorov, pneumatík a olejov v SR je na dobrej úrovni

Na Slovensku funguje nielen efektívny systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel, ale sú vybudované aj dostatočné kapacity na zhodnocovanie významných vyseparovaných zložiek z automobilov, ako sú pneumatiky, či nebezpečné odpady, ako sú oleje a akumulátory. Pritom spracovávané opotrebované automobily nie sú jediným zdrojom týchto druhotných surovín, ale je nutné ich zbierať a sústreďovať ich na recykláciu aj z iných zdrojov. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček. ,,Vo všetkých vymenovaných komoditách- ako sú pneumatiky, oleje a akumulátory, sú na Slovensku dobudované, alebo sa dokončujú, dostatočné kapacity