• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Konsolidovaná účtovná závierka a jej zmeny pre rok 2013

16/01/13 , , ,

Rok 2013 bude rokom zmien. A to najmä v oblasti zmien a noviel, ktoré týmto rokom nadobúdajú platnosť. Zmeny sa dotýka i konsolidovanej účtovnej závierky.

Od 1. januára 2013 sa stane súčasťou verejnej časti registra účtovných závierok. Účtovná jednotka zároveň nadobúda povinnosť uložiť konsolidovanú účtovnú závierku do registra najneskôr do 1 roka od ukončenia účtovného obdobia.

Konsolidovaná účtovná závierka musí byť uložená v súlade s osobitým predpisom, a to do 6 mesiacov odo dňa, ku ktorému je zostavovaná.

Netreba zabudnúť ani na to, že v marci roku 2012 vstúpila do platnosti novela pre rozpočtové pravidlá verejnej správy. Hlavným okruhom úprav novely sa stali príslušné väzbové ustanovenia v súvislosti s ústavným zákonom rozpočtovej zodpovednosti.

Vedľajší okruh úprav sa dotýka najmä zabezpečenia eliminácie rizika pri čerpaní prostriedkov EÚ v čase rozpočtového provizória, a to doplnením ďalšej výnimky pre možné prekročenie 1/12 výdavkov počas jednotlivých mesiacov.
Najpodstatnejšou zmenou sa však stalo zavedenie novej terminológie a novovymedzeného obsahu dokumentov, ktorými sa hodnotia výsledky hospodárenia verejnej správy Slovenskej republiky