• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Pracovná zdravotná služba

30/08/12 , ,

Stres je jedným z najčastejších možných ochorení, ktoré trápi populáciu. Práve práca, ak nám nezabezpečuje dostatočný prísun energie, nejakým spôsobom sa nevracia to, čo do nej investujeme, ľahko sa stane, že sme pracovne prepracovaní, podliehame depresiám a náladovosti. Práve náš zamestnávateľ musí zabezpečiť to, čomu sa vraví pracovná zdravotná služba. Ide o službu poskytovanú výhradne lekármi a klinikami, ktorý robia ročné prehliadky zamestnancov. Tieto preventívne prehliadky vedia odstrániť ťažkostiam a závažným ochoreniam, ktoré sú následkom pracovnej preťaženosti. Čo ale všetko robia lekári? V prvom rade majú dohľad nad prácou a pracovnými podmienkami zamestnancov, ale a zhotovujú analýzy škodlivých vplyvov práce a pracovného prostredia. Tak isto robia spomínané prehliadky pacientov, kde spadá odber krvi a jej testovanie na škodlivé látky a vplyvy z pracovného prostredia. Medzi pokročilé funckie pracovnej zdravotnej služby patrí aj výučba prvej pomoci, ktorú musia zamestnanci poznať. Prvá pomoc vie v toms právnom momente zachrániť ľudský život.

http://www.falck-healthcare.sk/firemni-klienti/pracovna-zdravotna-sluzba/

Poliklinika Bratislava

19/06/12 , ,

V živote každého človeka príde situácia, pri ktorej je potrebná jeho hospitalizácia. Či ide o plánovaný zákrok alebo neplánovaný, každý z nás vníma nemocničné prostredie inak. Pokiaľ niekomu nerobí prostredie polikliniky problémy, iný si nevie predstaviť ani deň strávený na nemocničnej posteli. Ako ale zvládnuť pobyt bez stresov? V mnohých odborných časopisoch môžete nájsť názory odborníkom, nie len k nami predkladanej téme, že všetko je to o psychike. Duševná pohoda a istá vyrovnanosť pomáhajú zvládnuť akúkoľvek situáciu. Stres, nervozita, strach sú iba sprievodnými javmi, ktoré majú negatívny vplyv na celé fungovanie človeka. Rolu pacienta v nemocnici treba jednoducho prijať a zmieriť sa s tým, že táto rola má určité trvanie a z veľkej časti závisí od pacientovej psychiky, dokedy bude táto rola trvať. Samozrejme, že to závisí aj od lekárov a zdravotnej starostlivosti percoválu v nemocniciach. Aj preto poliklinika Bratislava zamestnáva špičkových odborníkov. Aj pri hospitalizácii treba myslieť na to, čo z toho môžete vyťažiť. Ako prvé by ste mali myslieť na oddych. Veľakrát práve nedostatok tohto podstatného artikla zabezpečí pobyt v nemocnici. Druhou vecou je nadobudnutie nových kontaktov. Čo to znamená? Žiadny nový známy nikdy nie je na zahodenie. Ak sa zoznámite so šikovným robotníkom na stavbe, učiteľom či manažérom, máte sa o čom rozprávať.
Viac o poliklinike Bratislava si prečítajte na http://www.falck-healthcare.sk/polikliniky/
To čo vás spája, je roba pacienta. Ak sa ocitnete v nemocnici, existujú pocity, s ktorými sa môžete stretnúť a ktoré vám dovtedy boli možno cudzie. Ide o strach a hnev. Človek sa bojí, čo sa s ním deje a bčo s ním bude. Hnev sa pridruží akosi prirodzene. Ide o hnev zo spolupacientov, hnev na zlé lieky, ktoré nezaberajú, na bolesť či život. Ide o prejav bezmocnosti, ktorý je prirodzený a často končí otázkou, prečo ja?. Nezabúdajte, že všetko je to o psychike človeka a pozitívnym myslením sa môžete dopracovať k pozitívnym výsledkom. Poliklinika Bratislava vám k tomu len dopomôže.