• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Kúpele Luhačovice očakávajú dobrý rok a nárast pobytových dní o 5 %

26/09/16 , , , ,

Za 1. polrok 2016 absolvovalo v Kúpeľoch Luhačovice (Lázních Luhačovice), a. s., pobyt 17 143 klientov, čo je o 9,7 % viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Počet pobytových dní vzrástol o 16 %. Nárast v tejto výške je však výrazne ovplyvnený skutočnosťou, že v prvom polroku minulého roka bol v rekonštrukcii hotel Morava. Nie je teda porovnávaná rovnaká lôžková kapacita. Reálny nárast dopytu bol v uvedenom období z hľadiska klientov 3 % a počet realizovaných pobytových dní sa zvýšil o 5 %. Informoval o tom výkonný riaditeľ kúpeľov Ing. Jiří Dědek, MBA.

ll-hotelpalace

„Nárast v 1. polroku sme zaznamenali predovšetkým u poistencov, ale aj u tuzemskej klientely hradiacej si pobyty z vlastných prostriedkov a slovenskej klientely. Aj druhý polrok začal sľubne. V júli a auguste boli všetky hotely i penzióny Kúpeľov Luhačovice, a. s., plne obsadené, podobne ako v minulých rokoch. Dopyt je všeobecne v týchto mesiacoch najvyšší. V uvedenom období sme poskytli služby viac ako šiestim tisícom klientov, 30 % z nich sa prišlo liečiť prostredníctvom zdravotnej poisťovne. Celkový nárast pobytových dní je v júli a auguste okolo 5 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V 2. polroku tohto roka očakávame nárast vďaka rozšírenej lôžkovej kapacite. Vo vzťahu k rovnakému obdobiu roka 2015 predpokladáme nárast počtu klientov o 3 % a počet pobytových dní by mal byť približne o 5 % vyšší. Návštevnosť našich kúpeľov rastie a hlavne zmluvná kapacita poisťovní je plne obsadená. Celkový počet klientov v roku 2016 by tak mal dosiahnuť 34 tisíc,“ povedal J. Dědek.

images-alexandria-alexandria-wellness-7

V súčasnosti pokračuje v kúpeľnom areáli modernizácia energetického hospodárstva v Kúpeľoch Luhačovice, a. s., a s tým je spojené aj obmedzenie pohybu osôb a vozidiel. Modernizácia energetického hospodárstva začala v vlani, keď bolo centrálne zásobovanie teplom prostredníctvom pary v hoteloch Palace a Morava nahradené lokálnymi plynovými kotolňami. Základnou úlohou terajšej etapy je nahradenie centrálneho rozvodu pary horúcou vodou.

images-morava-morava-1

„Cieľom je prechod na novú, efektívnejšiu technológiu a po viac ako päťdesiatich rokoch nahradenie už dosluhujúceho parovodu. Zásadná zmena už bola nevyhnutná. U existujúceho systému rozvodu pary dochádzalo k veľkým tepelným stratám a každoročne narastal aj počet nutných opráv. Nový spôsob výroby tepla bude nielen ekonomicky výhodnejší, ale aj šetrnejší k životnému prostrediu. Nespornou výhodou bude aj jednoduchšia regulácia tepla v jednotlivých objektoch. Projekt začal v auguste a s ukončením sa podľa plánu počíta v apríli 2017. Najviditeľnejšie sú výkopové práce, bez ktorých sa realizácia nezaobíde. Týkajú sa hlavných dvoch vetiev. Prvá z nich vedie od výhrevne za Centrálnymi kúpeľmi k hotelu Jestřabí a ďalej pozdĺž Kúpeľnej polikliniky, Jurkovičovho domu a divadla až po inhalatórium s odbočkou ku Spoločenskému domu. Druhá línia smeruje k detským liečebniam Vítkov a Miramonti. V spoločenskom dome, Kúpeľnej poliklinike a v divadle sa úpravy dotknú aj rozvodu tepla vo vnútri objektu,“ vysvetlil J. Dědek.

kup-namestie-stred

Dodal, že zhotoviteľom diela je spoločnosť EVČ člen Skupiny ČEZ. Náklady na túto realizáciu dosiahnu 66 mil. Kč (cca 2,4 mil. eur) vrátane DPH. Táto investícia je bez využitia akejkoľvek dotácie. „Dostatočnou medializáciou by sme chceli hostí, návštevníkov i obyvateľov Luhačovíc včas a podrobne informovať o dôvodoch, prečo sa naša spoločnosť rozhodla pre pokračovanie modernizácie energetického hospodárstva a zároveň by sme sa chceli ospravedlniť za nutné obmedzenia pohybu osôb a vozidiel v kúpeľnom areáli,“ uzavrel J. Dědek.

images-alexandria-alexandria-wellness-2

V roku 2015 Kúpele Luhačovice navštívilo takmer 33 tisíc klientov, čo zodpovedá roku 2014, ale počet pobytových dní sa zvýšil o 5 %. Základom je stále tuzemská klientela. Pacienti s plnou alebo čiastočnou úhradou od zdravotných poisťovní sa v vlani na celkovom počte pobytových dní podieľali viac ako 55 %. Zahraničná klientela dlhodobo tvorí okolo 10 %. Do kúpeľov jazdia zahraniční hostia predovšetkým z Rakúska a Slovenska, ale aj z Nemecka, Izraela a Ruska. Vlani boli poskytnuté služby takmer dvom tisícom Slovákov, podobne ako v roku 2014. Akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice sa dlhodobo snaží potvrdzovať pozíciu kúpeľnej jednotky v Luhačoviciach garanciou kvalitnej liečby s využitím prírodného liečivého zdroja, kvalitou ubytovacích kapacít, do ktorých každoročne investuje, aj atraktívnou ponukou.

Viac informácií je na: www.HotelAlexandria.cz, www.lazneluhacovice.cz

Rosatom ponúka európskym partnerom spoľahlivé a efektívne riešenia vo sfére jadrovej energetiky

29/10/15

V slovenskej metropole Bratislava sa 20. októbra uskutočnil 12. ročník konferencie SES 2015 – Bezpečná dodávka energie (Secure Energy Supply). Akciu usporiadalo Slovenské jadrové fórum v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Hlavnou témou konferencie bola otázka optimálneho mixu rôznych typov výroby elektriny v energetickej rovnováhe krajiny.
Konferencie sa zúčastnila predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková, predseda Trnavského samosprávneho kraja a bývalý riaditeľ jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach Tibor Mikuš, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a bývalý minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a ďalší. Akciu navštívil slovenský premiér Róbert Fico.
Šéf kancelárie Rosatomu pre strednú Európu Vadim Titov vo svojom prejave zdôraznil, že za podmienok energetickej stratégie Európy, zameranej na znižovanie vypúšťania skleníkových plynov a udržanie rastu globálnej teploty, je jadrová energetika neodmysliteľnou časťou európskej energetickej rovnováhy.

Upozornil tiež na to, že polovica reaktorového parku európskych krajín sa priblížila k záveru svojej tridsaťročnej životnosti, takže sa vynára otázka nutnosti predĺženia životnosti prevádzkovaných jadrových elektrární a uvádzanie nových blokov do prevádzky.
Vadim Titov zdôraznil, že predĺženie životnosti jadrových elektrární umožňuje zabezpečiť ich výkon na ďalších 25 až 30 rokov pri porovnateľne nízkych nákladoch – približne v rozmedzí 10-20% z ceny, ktorú by stála výstavba nových reaktorových blokov.
„Máme značné skúsenosti a kompetencie v oblasti servisu a modernizácie JE s reaktormi VVER. V súčasnej dobe uskutočňujeme podobné projekty nielen u nás v Rusku, ale aj v zahraničí. V konzorciu s francúzskou spoločnosťou EDF sa zúčastňujeme modernizácie bulharskej jadrovej elektrárne Kozloduj a predlžujeme životnosť arménskej jadrovej elektrárne,“ uviedol manažér Rosatomu.

Keď Vadim Titov hovoril o výstavbe nových blokov, upozornil na skutočnosť, že Rosatom úspešne uskutočňuje projekty na výstavbu 30 reaktorových blokov v 12 krajinách, okrem iných vo Fínsku, Maďarsku, Turecku, Bielorusku, Indii a v Číne.

„Vďaka nášmu komplexnému návrhu na báze technológie VVER môžeme ponúknuť potenciálnym zákazníkom garantovanú cenu elektrického prúdu, čo nám umožňuje úspešne konkurovať nielen ostatným dodávateľom jadrovej energie, ale aj tradičným výrobcom elektriny,“ dodal.

Energetika

31/08/12 ,

Časť obyvateľstva v niektorých vyspelích krajinách protestuje proti jadrovej energetike a tieto protesty nabrali na intenzite v poslededných rokoch dvadsiateho storočia, obzvášť po černobilskej havárii. Podstatou protestou je hlavne poukázanie na riziká spojené s prevádzkou elektrární, s ich nákladnou výstaubou a problémami s jadrovím odpadom a ťažbou paliva.

V niektorých krajinách existujú vďaka sústavnému tlaku odporcou jadrovej energie, plány na odklon od jadrového programu. Príkladom môže byť Rakúsko, kde referendum v roku 1976 vetsinou hlasou rozhodlo o tom, že takmer hotová jadrová jadrová elektráreň Zwenderdorf nebude uvedená do chodu a štát sa od jadrovej energie odkloní. Tak nakoniec namiesto jadrovej elektrárne bola postavená elektráren tepelná, ktorá spaluje polske a česke uhlie. Veľké vlny nepokojov, zvlášť z rakúskej strany, prebiehajú a prebiehali pre dostavbu a chod elektrárne Jaslovské Bohunice. Nemecko ma na základe energetickej politiky z roku 1998 program útlmu jadrovej energetiky, na ktorom sa v roku 2000 dohodla vláda a pozorovatelia jadrových elektrární. Síce tento program bol v roku 2010 čiastočne zrušený z rozhodnutia vlády a doba prevádzky elektrární predĺžená z ôsmich an štrnásť rokov, po nešťastí vo Fukušime sa Nemecko vrátilo viacmenej k pôvodnej dohode. Jadrové elektrárne budú odstavované postupne tak, ako budú nahradzované obnoviteľnými zdrojmi.

http://www.seas.sk/sk/uvodna-stranka

Jadrová energia

06/08/12 , , , , , , , ,

Jadrová energia je na Slovensku jednou z najrozšírenejších typov energie, ktoré sa sústreďujú v našich domácnostiach. Na Slovensku máme dve jadrové elektrárne, jednu tepelnú, niekoľko vodných elektrární. V jadrovej elektrárni sa elektrické energia vyrába z uránového paliva. Nejde však o obyčajný urán. Urán, ktorý sa ťaží v baniach je potrebné obohatiť a vytvoriť z neho palivové kazety. Tie sa vsúvajú do jadrového reaktora, kde sa štiepi jadro, vzniká teplo, ktoré sa odvádza jedným vodným okruhom prostredníctvom pary do druhého vodného okruhu. Parný okruh sa prostredníctvom parogenerátorov mení a vzniká tak jadrová energia. Momentálne na Slovensku je niekoľko blokov jadrových elektrární odstavených, niekoľko je vo výstavbe. Predpoklad však vraví, že keby boli zachované všetky bloky v činnosti, Slovensko by bolo sebestačné vo výrobe elektrickej energie. Jadrová energia nie je natoľko podporovaná, a z dôvodu množstva paliva, ktoré sa ukladá v hlbokých priestoroch medzi betónom, možné. Celkový rozpad a spracovanie nedohoreného paliva je veľmi zložitý proces. Uskladnenie vyhoreného paliva sa ráta na 100 rokov.

Energetika na Slovensku

Energetika

20/06/12 , , , , , , ,

Energetika sa spája s využitím energie ako takej. Ide však o priemyselné odvetvie. V našich končinách sa chápe energetika ako firmy poskytujúce energiu (zväčša elektrickú), ako aj zabezpečujúce plyn. Energetika je veľmi rozsiahla oblasť a v neistých časoch hospodárskej krízy aj kolísavá. Energiu budeme potrebovať neustále. Veľký vplyv na jej cenu má však ekonomická, politická a spoločenská situácia. Prejavuje sa to najmä v krajinách blízkeho východu, ktoré sú zásobárňami ropy a zemného plynu. Neustále boje o územie, ako aj rasová či etnická neznášanlivosť sa prejavuje následne na raste, resp. prepade ekonomiky krajiny. Tieto nepokoje sa samozrejme odrážajú v cene najdôležitejších energetických komodít. Jedným z príkladov bolo aj zastavenie dodávok plynu z Ruska, kedy Rusko a Ukrajina sa nevedeli dohodnúť na podmienkach, za ktorých umožní Ukrajina prevod plynu cez jej územie. Práve v takýchto situáciách sa najviac diskutuje o podzemných zásobníkoch plynu a ropy, a o tom, na koľko tieto zásoby pre potreby Slovenska či inej krajiny vystačia. V prípade energetiky po stránke elektrickej energie je situácia iná. Momentálne, by sme mohli povedať, že Slovenská republika je po stránke elektrickej energie samostatná. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá pre konkurencieschopnosť každej krajiny. Elektrická energia na našom území je vyrábaná vodnými elektrárňami, tepelnými, jadrovými. Energetika v spojitosti s vodnou elektrárňou predstavujú vodné dielo, ktoré zahŕňa zdrž, prívodný kanál, elektráreň, odpadový kanál. Vodná elektráreň má dve dôležité časti, tými sú generátor a turbína. Generátor spolu so súpravou z pomocného alternátora sa nachádza na osi sústrojenstva. Voda v turbíne preteká dýzou, rozvádzacím kolesom, ktoré sa pôsobením vody otáča a odovzdáva energiu hriadeľu. Turbíny sú rôzne a nie je predmetom tohto článku ich opisovať.