• Čo získam?
  • PR článok s možnosťou troch odkazov. Stačí nás kontaktovať!

Získajte podstatné informácie

07/06/16

mytvorimehospodárstvo.sk je portál, ktorý sa zameriava na podstatné informácie z ekonomiky, investovania, politiky alebo podnikania.

Na jednom mieste u nás získate informácie o ekonomickom dianí doma aj vo svete. Všímame si významné firmy a trendy ich ekonomického vývoja.  Môžete si prečítať rozhovory s ekonómami  a ich názory na ekonomický vývoj a ekonomické dianie. Súčasťou našich informácií sú tiež správy z bankovníctva a finančného trhu, investovanie či obchodovania na burzách.

Cenné informácie a rady

Využite cenné a praktické informácie, ktoré získate na našom portály, ak sa rozhodnete vstúpiť na kapitálový trh. Získate orientáciu v problematike kapitálových trhov a všetky dostupné informácie, ktoré účastníci kapitálového trhu potrebujú.

Podnikateľské informácie

Podnikatelia ocenia výber širokého spektra podnikateľských informácií. Na jednom mieste získavate prehľadný sumár informácii o pripravovaných a realizovaných zmenách v daňovej, účtovnej či právnej legislatíve. Všímame si tiež stav podnikateľského podnikania na Slovensku a hľadáme možnosti jeho zlepšovania.

Zviditeľnite svoje podnikanie

Ponúkame vám tiež možnosť zviditeľniť sa. Môžete si u nás uverejniť firemné inzeráty a ponuky či dopyty firemného trhu. Sledujte informácie o veľtrhoch a možnostiach získať nové zákazky na veľtrhoch či nové informácie o praktických riešenia na seminároch. Veľmi obľúbeným sa stali videá, ktoré prakticky predstavujú vaše podnikateľské smerovanie či vás predstavujú v podobe video vizitky. Náš portál je tiež vhodný na umiestnenie rôznych PR webov.

Získavajte výhody

Tieto výhody využívajú rôzne firmy a organizácie, s ktorými spolupracujeme. Pridajte sa aj vy k naším spokojným partnerom a rozvíjajme spolu podnikateľský biznis. Na tomto koncepte spolupracujeme už s viacerými spoločnosťami, pričom sme dosiahli aj dohodu o partnerstve so spoločnosťou TRIM Broker, a. s., KOMUNÁLNOU poisťovňou, a.s.ako aj so Slovenskou franchisingovou asociáciou. Ďalšie služby sú v príprave a dúfame, že Vám pri Vašom podnikaní budú nápomocné.

Čo nájdete v najnovšom čísle stredoeurópskeho časopisu Dimenzie?

14/12/13 , , , , , ,

V najnovšom čísle mienkotvorného stredoeurópskeho časopisu Dimenzie, ktorý sa orientuje na náročnejšieho čitateľa na Slovensku a v zahraničí, nájdete aj tieto zaujímavé články a témy:

Rozhovor s ministrom pôdohospodárstva Ľubomírom Jahnátkom, v ktorom vysvetľuje najnovší plán na záchranu slovenského poľnohospodárstva a prečo musí Slovensko obnoviť svoju potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť.

Desatoro likvidácie slovenskej ekonomiky je témou analýzy doterajšieho obdobia ekonomickej transformácie Slovenska, ktorá spôsobila dynamické straty spotreby, alokácie a rastu v hodnote minimálne 2,2 bilióna slovenských korún.

,,Slovenská republika je v kritickom stave!,“ upozorňuje vo svojom vylásení Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene a poukazuje na to, že súčasní i terajší predstavitelia Slovenska vedeli a vedia, aké ničivé následky spôsobia národu, štátu a jeho suverenite.

Akú cenu zaplatia Nemci za krach Eurozóny? Kolaps eura by mal pre Nemecko zničujúce ekonomické, finančné a politické dôsledky, tvrdí popredný nemecký ekonóm.

Pozor na novú bruselskú smernicu, ktorá pripravuje zavedenie cenzúry a národných monitorovacích výborov, ktoré majú sledovať ,,netolerantných občanov”.

Štefan Harabin kritizuje Daniela Lipšica zo zneužívanie ústavných práv. ,,Pán Lipšic má na súde preukázať, ako to bolo s aférou môjho údajného telefonátu s drogovým dílerom,” píše vo svojom komentári predseda Najvyššieho súdu SR.

Rodí sa Euroázijská hospodárska únia, ktorá spojí priemyselnú juhovýchodnú časťou euroázijského kontinentu a západný poloostrov Euroázie – Európy.

Krymská karta v rukách Ankary a Bruselu. Prečo Turecko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie? Krymskí Tatári sa vymkli spod kultúrnej a ideologickej kontroly Kyjeva.

Zabudnutý ,,slovenský Sokrates“, ktorý je stále v tieni Juraja Jánošíka.
Adam František Kollár kritizoval nezdaniteľnosť cirkevných majetkov a šlachty a navrhoval zrušiť nevoľníctvo.

,,Svetom má hýbať kultúra a herec má možnosti dokazovať úroveň kultúry vlastným osobným životom a so svojím povolaním,“ tvrdí profesorka Ingrid Timková, popredná slovenská herečka.

Lesk a bieda svetovej cyklistiky. Po Lancovi Armstrongovi o čiernom mračne v duši a o dopingu prehovorili aj nemeckí hriešnici – Jörg Jaksche a Erik Zabel.

Viac na www.casopisdimenzie.sk

Konsolidovaná účtovná závierka a jej zmeny pre rok 2013

16/01/13 , , ,

Rok 2013 bude rokom zmien. A to najmä v oblasti zmien a noviel, ktoré týmto rokom nadobúdajú platnosť. Zmeny sa dotýka i konsolidovanej účtovnej závierky.

Od 1. januára 2013 sa stane súčasťou verejnej časti registra účtovných závierok. Účtovná jednotka zároveň nadobúda povinnosť uložiť konsolidovanú účtovnú závierku do registra najneskôr do 1 roka od ukončenia účtovného obdobia.

Konsolidovaná účtovná závierka musí byť uložená v súlade s osobitým predpisom, a to do 6 mesiacov odo dňa, ku ktorému je zostavovaná.

Netreba zabudnúť ani na to, že v marci roku 2012 vstúpila do platnosti novela pre rozpočtové pravidlá verejnej správy. Hlavným okruhom úprav novely sa stali príslušné väzbové ustanovenia v súvislosti s ústavným zákonom rozpočtovej zodpovednosti.

Vedľajší okruh úprav sa dotýka najmä zabezpečenia eliminácie rizika pri čerpaní prostriedkov EÚ v čase rozpočtového provizória, a to doplnením ďalšej výnimky pre možné prekročenie 1/12 výdavkov počas jednotlivých mesiacov.
Najpodstatnejšou zmenou sa však stalo zavedenie novej terminológie a novovymedzeného obsahu dokumentov, ktorými sa hodnotia výsledky hospodárenia verejnej správy Slovenskej republiky

Aké zmeny priniesla novela zákona o dani z príjmov 2013

16/01/13 , , ,

Privítali sme rok 2013 a s ním i novelu v zákone o dani z príjmov, ktorá vstúpila do platnosti k 1. januáru roku 2013. Pripomeňme si preto najdôležitejšie položky, ktorých sa zmena dotkne, aby ste hneď v novom roku neostali nepríjemne prekvapení.

(viac…)

Ako sa v dobe krízy vyhnúť podávaniu zbytočnej výpovede zo strany zamestnanca

16/01/13 , , , , ,

V poslednej dobe odvšadiaľ počúvame nepriaznivé správy o hromadných prepúšťaniach a s tým súvisiacim neustálym rastom krivky nezamestnanosti. Výpoveď zamestnanca už bohužiaľ často nie je len dôsledkom neuspokojivého výkonu, či nepriaznivého pracovného prostredia pre zamestnanca samotného. V dobe ekonomickej krízy je to riešenie ako eliminovať výdavky zamestnávateľa, a tak sú rady nezamestnaných na úradoch práce už bežnou, hoci smutnou, skutočnosťou.
Jedným z menej bežných dôvodov je však skutočnosť, kedy zamestnávateľ zamestnancovi neprepláca cestovné náhrady. O aký problém sa vlastne jedná?

Zamestnávateľ je zo zákona povinný zamestnancovi preplatiť cestovné náhrady spojené s pracovnou cestou, pričom pod pracovnou cestou sa rozumie doba od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce, po Slovensku, do zahraničia,vrátane výkonu práce v zahraničí, do ukončenia tejto cesty. Medzi položky cestovnej náhrady patria napr. stravné, parkovné, diaľničné poplatky, poplatky za úschovu batožiny, vstupenky na podujatia, ktoré súvisia s plnením pracovných úloh, poplatky za služobné telefonické hovory a pod. za podmienky,že zamestnanec predloží potrebný doklad.
Existujú prípady, kedy napriek predloženiu dokladu zamestnávateľ krátil zamestnancovi bezdôvodne napríklad stravné, kedy takýto prípad skončil výpoveďou zamestnanca. A tak i v tejto dobe platí, že je potrebné, aby bol zamestnanec dobre informovaný a vedel sa tak ohradiť voči prípadným neprávostiam konaným voči jeho osobe.