>

PR články pre vás

Získajte možnosť uverejniť si PR článok s aktívnymi odkazmi!

Značka: dane

Ekonomika a financie, , , ,

ZCHFP SR víta zníženie daňového a odvodového zaťaženia podnikania

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR oceňuje najnovšie kroky Vlády SR pri znižovaní daňového a odvodového zaťaženia podnikania. Zvlášť víta pri právnických osobách zníženie firemnej dane, zrušenie zdravotných odvodov z dividend, zníženie plánovanej sadzby pri zavádzanej dani z dividend na 7 %, ako aj plánované zrušenie daňových licencií. Pri živnostníkoch je zasa krokom správnym smerom zvýšenie maximálneho limitu paušálnych výdavkov, keď paušálne výdavky by sa od budúceho roka mali zvýšiť zo 40 na 60 % s limitom 20 000 eur ročne namiesto doterajších 5 040 eur.  Tieto opatrenia povedú k dlho očakávanému

Médiá, , , , , , , , ,

ZCHFP nesúhlasí so zdvojnásobením daňového zaťaženia

Firmy združené v Zväze chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR nesúhlasia s rozsahom vládou pripravovaného zvýšenia daňového zaťaženia, pretože to prinesie radikálne zhoršenie podnikateľského prostredia, únik kapitálu do zahraničia, likvidáciu mnohých podnikov a zvýšenie nezamestnanosti. Hlavnú časť záťaže konsolidácie verejných financií na príjmovej časti rozpočtu, tak budú znášať zamestnávatelia. Informoval o tom prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA. ,,Pripravované opatrenia sú demotivujúce, aj preto, že v skutočnosti nebude predstavovať daňové zaťaženie podnikania len pripravovaných 23 % dane z príjmu. V SR bol totiž od minulého roka zavedený dodatočný 10

Ekonomika a financie, ,

Daňová evidencia a vedenie účtovníctva – časť 2

Článok je pokračovaním textu Daňová evidencia a vedenie účtovníctva – časť 1, kde sme spomenuli zásady pre vedenie účtovníctva a to najmä podvojné účtovníctvo. Fyzická osoba má povinnosť stať sa účtovnou jednotkou najmä v prípade, že jej obrat za predchádzajúci rok presiahol sumu 25 miliónov korún. Viac na Daňová evidencia a vedenie účtovníctva – časť 2.

Obchody a služby

Elektronické faktúry a ich vedenie v účtovníctve – časť 1

Zákonná úprava je pre daňového poplatníka aj štátneho úradníka vcelku jasná a zrejmá. Možno len preto, že sa jedná o problematiku použitia moderných technológií, s tým súvisí aj väčší konzervatívnosť, až úzkostlivosť výkladu Generálneho finančného riaditeľstva, vrátane niektorých správcov dane pre vedenie účtovníctva. Viac na PR Clanky, Elektronické faktúry a ich vedenie v účtovníctve – časť 1.