• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Biblia

22/06/12 , , , , , , , ,

Kniha Kníh je najčítanejšia a aj najprekladanejšia kniha na svete. Dá sa v nej nájsť nielen história ľudstva, ale Biblia obsahuje aj záznamy o duchovnom vedení a pomociach, ktorých sa ľudstvu dostalo. Mnohé cirkvi a spoločenstvá sa však snažia túto knihu vyhlásiť za Božie Slovo, lebo na vlastných vysvetleniach Biblie, a to často iba na textoch vytrhnutých z kontextu, postavili svoju vieru. Dôkazom, že asi texty v Biblii pochopili nesprávne a prekrútili ich význam, je to, že dnes je na svete stovky kresťanských náboženstiev, cirkví a spoločenstiev, ktoré sa líšia práve tým, ako Bibliu vysvetľujú. A pravdu, ako to všetky tieto náboženstvá, cirkvi a spoločenstvá o sebe tvrdia, nemôžu predsa mať všetci, lebo každý tvrdí niečo iné.
Biblia dnes existuje vo viacerých verziách, ktoré sa dosť značne líšia a neraz si aj protirečia. I napriek snahe hovoriť o nejakej jednej pravej Biblii je to iba fikcia, lebo nič také v praxi neexistuje a svet je zaplavený iba miliónmi výtlačkov rôznych verzií, v ktorých sa kniha kníh vydáva. Už aj v štyroch evanjeliách tej istej Biblie sú mnohokrát tie isté udalosti podávané tak rôzne, že to skôr pravdivosť Biblie spochybňuje, ako dokazuje.