Odborný seminár „Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi“

Zmenka, listinný cenný papier je upravený špeciálnou právnou normou nazvanou „Zákon o zmenkách a šekoch“. Zmenky napomáhajú efektívnym spôsobom riešiť dočasnú platobnú neschopnosť v bežných obchodnoprávnych vzťahoch, najmä však pri poskytovaní bankových úverov. Jej náležitosti sú presne vymedzené zákonom. Zmenka má v praxi dva základné účely použitia:  platobnú funkciu a zaisťovaciu funkciu.

Zaisťovacia zmenka slúži ako platobná povinnosť pôvodného peňažného záväzku. Použitie zaisťovacej zmenky prináša mnoho výhod pre ktoré sa stala populárnym zabezpečovacím prostriedkom. Súčasne však prináša i riziká, ktoré vyplývajú tak zo strany veriteľov, ako i zo strany osôb zmenečne zaviazaných.

Na aktuálne otázky týkajúce sa  v konfrontácii s teoretickou rovinou sa zameria advokát JUDr. Zdeněk Kovařík na odbornom seminári dňa 22. 04. 2015 v Bratislave, pod záštitou spoločnosti BPM Slovakia s.r.o.

Odborný seminár sa bude venovať najmä témam: zmluva ako dôvod zmenky, platobné zmenky, pojem a podstata zaisťovacej zmenky, zmluva o zaistení zmenkou (forma, obsah, účastníci), obsah zmenky s ohľadom na jej použitie k zaistení, aval na zaisťovacej zmenke, prevody zaisťovacích zmeniek, realizácia zaistenia, vzťah k iným zaisteniam, zaisťovacia blankozmenka, dohoda o vyplnení blankozmenky, vyplnenie blankozmenky a námietky proti nesprávnemu vyplneniu.

Z dôvodu kvality výučby bude seminár obmedzený maximálnym početom účastníkov 25 prebiehať interaktívnou formou. Na záver seminára sa otvorí spoločná diskusia.

Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť, advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností a inštitúcií verejnej správy.  Prihlásiť sa môžete a ďalšie informácie získate na číslach 0905172880, 02/20200078 alebo na stránke www.vzdelavame.sk

 

logo_bpm (1)

Related Post