Ekologické aspekty montovaných hál

V príčinnej súvislosti s ekonomickým rozvojom dochádza aj k prirodzenému rozširovaniu podnikateľských aktivít. Nielen v rozvíjajúcich sa krajinách narážame na potrebu budovania skladovacích, výrobných a predajných priestorov. Ideálnym riešením poskytujúce rýchlu a relatívne cenovo prijateľnú výstavbu poskytujú montovanej konštrukcie oceľových hál.

Výstavba montovaných hál však nepredstavuje len rad pozitív, ako zvýšenie zamestnanosti a pozitívny vplyv na obchodnú bilanciu, ale aj významný zásah do životného prostredia. Potenciálnych negatívnych dopadov je niekoľko, avšak existujú spôsoby ako ich minimalizovať alebo je dokonca úplne eliminovať.

Zaberanie pôdy – tak zvaný sealing predstavuje v dnešnej globálnej spoločnosti problém. Zmenšovanie úžitkovej plochy, ktorá by sa dala využiť na poľnohospodárske účely, vedie k rastúcemu riziku zvyšovania cien potravín, ak nie potravinovej krízy. S výstavbou na neobývaných územiach (na zelenej lúke) je spojený aj negatívny vplyv na zvieratá. Stavba oceľových hál na novom území však nemusí vždy predstavovať plytvanie ornou pôdou, alternatívy oceľových stavieb umožňujú realizovať viacúrovňové parkovisko. Trvalú deštrukciu pôdy zase vylučuje kompletnú recyklovateľnosť použitého stavebného materiálu.

rozmerná skladovací hala Španělsko

Narušenie vodného cyklu – novej zástavby môžu narušovať prirodzené správanie napadnuté dažďovej vody, kedy sa dážďovka vsakuje a postupne steká do malých a väčších tokov. Skladové haly a všetky ostatné budovy oceľových konštrukcií však majú aplikované postupy, pri ktorých je nakladanie s dažďovou vodou zohľadnené a nemizne tak umelo v kanalizácii. Hospodárenie s dažďovou vodou upravuje aj špeciálne zákon.

Spotreba energie a nerastných surovín pri výstavbe – plytvanie vzácnymi, obmedzenými zdrojmi minimalizuje technológia výstavby montovaných hál, ktorá je oveľa šetrnejšia ako napríklad výstavba za pomoci betónu alebo dreva.

Spotrebe energie, materiálov na prevádzku budovy – Spotreba energie na vykurovanie, klimatizáciu alebo pohonných hmôt predražujú prevádzka objektu a robí ho menej ekologickým. Moderné oceľové haly však tento problém rieši za pomoci moderných technológií na zateplenie budovy, ktorá je schopná odolať ako tuhým mrazom, tak aj neznesiteľnému tropickému horúčave.

 

Related Post