Certifikáty pre Vašu spoločnosť

Podnikáte v automobilovom, potravinárskom alebo počítačovom priemysle a chcete zvýšiť dôveryhodnosť Vašej spoločnosti v očiach zákazníkov čo sa týka kvality ponúkaných produktov alebo služieb, prípadne rozptýliť negatívny postoj verejnosti, že Vaša spoločnosť nepriaznivo vplýva na životné prostredie? Jedným z možných riešení je zabezpečenie certifikátu od profesionálnej akreditovanej spoločnosti, ktorý Vášmu podnikateľskému subjektu zabezpečí dôveryhodné postavenie v trhovom prostredí.

Ak podnikáte v potravinárskom priemysle, teda patríte k výrobcom potravín, alebo k tým, ktorí sa zaoberajú ich predajom na konečnú spotrebu, či ponúkaním na ďalší predaj, prípadne je Vaša spoločnosť založená za účelom distribúcie alebo úpravy potravín, určite ste si vedomý, že Vašou povinnosťou je zavedenie systému HACCP. Jedná sa o manažérsky systém, ktorého súčasťou je komplexná analýza možných nebezpečenstiev ohrozujúcich zdravotnú neškodnosť potravín. V prípade, že už máte v spoločnosti tento systém zavedený, môžete požiadať certifikovaný orgán o posúdenie jeho súladu s požiadavkami slovenskej potravinárskej legislatívy. Táto certifikácia predstavuje akreditované potvrdenie, ktoré Vám zabezpečí právoplatný doklad o dostatočnej a správnej starostlivosti zdravotne nezávadných potravín.

Podnikatelia pôsobiaci v priemyselnej oblasti sa v priebehu vykonávania svojho zámeru môžu stretnúť s obvineniami, že ich spoločnosť negatívne ovplyvňuje životné prostredie. V takomto prípade je možné zbaviť podnik nepriaznivých argumentov pomocou environmentálneho overenia systémov. Jedinou spoločnosťou vykonávajúcou túto činnosť na Slovensku je ASTRAIA Certification. Tento certifikačný orgán sa okrem environmentálneho overovania a certifikácie manažérskych systémov platných v celosvetovom meradle zameriava aj na školenia v oblasti daných systémov.

Norma ISO 9001 je uplatniteľná vo všetkých odvetviach podnikania, teda v zdravotníctve, finančných inštitúciách, službách a ostatných priemyselných subjektoch. Jej cieľom je zavedenie poriadku v rôznych oblastiach spoločnosti, a to napríklad pri riadení výroby, hľadaní nových dodávateľov a zákazníkov, delení kompetencií medzi zamestnancami. Prostredníctvom tohto systému manažérstva kvality zabezpečíte pre svoju spoločnosť mnoho výhod, medzi ktoré patrí aj zvýšenie konkurencieschopnosti a dôveryhodnosti podniku, stanovenie efektívnosti pracovných činností a zníženie nákladov súvisiacich s procesnými chybami.

Related Post