Interlang.sk – prekladateľská agentúra

Rozvoj obchodu, otváranie zahraničných trhov, cestovanie. To všetko prispieva
k nutnosti človeka rozumieť rôznym svetovým jazykom a vyjadrovať sa nimi. Stať sa multilingválnym však nie je také jednoduché. Cudziemu jazyku treba venovať čas, trpezlivosť, vášeň. Čo však spraviť, keď čas neostáva a vy potrebujete porozumieť cudzojazyčnému textu ihneď, alebo potrebujete preložiť dokumenty pre použitie na obchodné alebo úradne účely v zahraničí? Obráťte sa na prekladateľskú agentúru.

Aké služby Vám prekladateľská agentúra zabezpečí?

V ponuke je široké spektrum prekladov od bežných textov, cez rôzne komerčné a obchodne texty, až po odborné články a úradne overené preklady dokladov a
dokumentov.
Prekladatelia pracujúci v jazykových agentúrach sa špecializujú na
určitú sféru v rámci odborných textov. Vďaka tomu máte zaručenú nielen gramatickú a formálnu, ale aj vecnú a obsahovú správnosť textu. Ak potrebujete text iba skontrolovať, agentúra Vám taktiež poradí a prevedie profesionálnu korekciu vášho cudzojazyčného textu, či prekladu.

Vo väčšine prípadov, ani ojedinele využívané a menej frekventované jazyky nie sú pre prekladateľské agentúry problémom. Okrem prekladov z angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, či poľštiny v ponuke nájdete možnosť prekladu napríklad aj z arabčiny. Samozrejmosťou je aj preklad do týchto jazykov zo slovenčiny alebo češtiny.

Veľkou výhodou profesionálnych prekladov je ich kvalita. Dobrá prekladateľská agentúra má k dispozícii starostlivo vybraný profesionálny tím skúsených odborníkov na rôzne jazyky a odbory. Ďalšou výhodou je rýchlosť dodania. Doba vypracovania prekladu záleží vždy od jeho rozsahu, spravidla určeného v normostranách. Kratšie texty môžete mať dostupné do jedného dňa. Samozrejme, s dobrou prekladateľskou agentúrou sa môžete vždy dohodnúť na termíne, ktorý Vám bude vyhovovať. V prípade urgencie, sú preklady možné aj v priebehu jedného dňa.

Chcete získať bližšie informácie o ponuke profesionálnych prekladateľských služieb? Potrebujete preložiť text alebo dokument? Potrebujete preložiť dobre a neminúť za to veľa peňazí? Pri tom nechcete riskovať že naletíte neserióznemu prekladateľovi alebo amatérovi? Navštívte internetovú stránku www.interlang.sk a presvedčte sa o kvalitách ponúkaných služieb.

Related Post