Podcenené akcie sú zaujímavou investičnou príležitosťou

Tvrdí Poradenstvo pre podnikateľov. Túto stratégiu bezozbytku využívajú aj niektoré fondy. Portfólio manažéri týchto fondov systematicky vyhľadávajú po celom svete “prehliadané, nechcené a nemilované” firmy, ktoré sú neodôvodnene mimo záujem hlavného investorského prúdu.

Potom čakajú, až príde ich čas, aby ich s výrazným ziskom predali. Táto stratégia je dlhodobo veľmi úspešná.

Úspešná stratégia prehliadaných firiem

Málokto má odvahu ísť proti hlavnému prúdu, nenasledovať dav. Ale neraz sa potvrdilo, že zachovanie si vlastného úsudku a chladné hlavy je tou správnou cestou, ako zarobiť.

Investičné Fondy, ktoré vsádzajú na silne pragmatický a trpezlivý investičný prístup s detailným zameraním na analýzu jednotlivých podceňovaných alebo prehliadaných firiem, sú pre investorov z výkonnostného hľadiska veľmi zaujímavé.

Zásadne nenakupujú to, čo je trendy, ale idú do hĺbky, idú po diskontných cenách, snaží sa nájsť medzeru, zľavu a niekedy aj chybu trhu. Práve taký okamih je ten správny čas na nákup. Viac na Podcenené akcie sú zaujímavou investičnou príležitosťou.

Related Post