Ako sa v dobe krízy vyhnúť podávaniu zbytočnej výpovede zo strany zamestnanca

V poslednej dobe odvšadiaľ počúvame nepriaznivé správy o hromadných prepúšťaniach a s tým súvisiacim neustálym rastom krivky nezamestnanosti. Výpoveď zamestnanca už bohužiaľ často nie je len dôsledkom neuspokojivého výkonu, či nepriaznivého pracovného prostredia pre zamestnanca samotného. V dobe ekonomickej krízy je to riešenie ako eliminovať výdavky zamestnávateľa, a tak sú rady nezamestnaných na úradoch práce už bežnou, hoci smutnou, skutočnosťou.
Jedným z menej bežných dôvodov je však skutočnosť, kedy zamestnávateľ zamestnancovi neprepláca cestovné náhrady. O aký problém sa vlastne jedná?

Zamestnávateľ je zo zákona povinný zamestnancovi preplatiť cestovné náhrady spojené s pracovnou cestou, pričom pod pracovnou cestou sa rozumie doba od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce, po Slovensku, do zahraničia,vrátane výkonu práce v zahraničí, do ukončenia tejto cesty. Medzi položky cestovnej náhrady patria napr. stravné, parkovné, diaľničné poplatky, poplatky za úschovu batožiny, vstupenky na podujatia, ktoré súvisia s plnením pracovných úloh, poplatky za služobné telefonické hovory a pod. za podmienky,že zamestnanec predloží potrebný doklad.
Existujú prípady, kedy napriek predloženiu dokladu zamestnávateľ krátil zamestnancovi bezdôvodne napríklad stravné, kedy takýto prípad skončil výpoveďou zamestnanca. A tak i v tejto dobe platí, že je potrebné, aby bol zamestnanec dobre informovaný a vedel sa tak ohradiť voči prípadným neprávostiam konaným voči jeho osobe.


Fatal error: [] operator not supported for strings in /www/doc/www.napis.sk/www/wp-content/themes/glowmag/template-parts/content-single.php on line 193